Monthly archives: augusti, 2018

Den totalitära modernismen, del 6 – Dekonstruktivismen

Efter modernismens estetiska, ekologiska och sociala haveri var vi nog många som trodde att den en gång för alla var död; att man lärt sig något bestående av alla misstag; och att 1900-talets storskaliga övergrepp mot människor, miljö och kulturarv aldrig skulle kunna hända igen. Tyvärr hade vi fel. Den var bara tillfället nere för räkning …

Den totalitära modernismen, del 5 – Postmodernismen

Efter de massiva protesterna mot rivningarna av äldre byggnader och stadsdelar, samtidigt som segregationen och de sociala problemen och växte i 1960- och 70-talens överdimensionerade betongförorter, inte bara i Sverige utan i England, Frankrike och andra länder, avstannade både rivningsvågen och den storskaliga snabba nybyggnationen av billiga elementhus. Man började vårda och renovera äldre byggnader …