Rysslands och WEFs “excellenta relationer” bäddar för den kommande världsordningen

Geostrategen Zbigniew Brzezinski (1928-2017), säkerhetsrådgivare åt President Jimmy Carter och medgrundare av Trilaterala Kommissionen, beskriver i sin bok The Grand Chessboard (1997) det amerikanska imperiets utmaningar som enda kvarvarande supermakt efter Sovjetunionens fall. Inte minst handlar detta om Mellanöstern och Ryssland. I boken får inte minst kontrollen av Ukraina ett stort utrymme. Landet anses ha en …

Vilse i pannkakan?

Via media och sociala medier överöses vi dagligen med hundratals budskap för att sälja in olika ideologier eller trosuppfattningar. Mycket av informationen vi serveras är överdriven, förvrängd eller t o m påhittad för att väcka en viss känsla och reaktion snarare än för att upplysa. Att sålla agnarna från vetet kan vara svårt för den …

Klaus Schwab: “De som har kontroll över teknologierna kommer att bli världens härskare”

Under World Government Summit 2023, som arrangerades i Dubai i Förenade Arabemiraten 13-15 februari, proklamerade World Economic Forums ordförande Klaus Schwab att den som kontrollerar den fjärde industriella revolutionens teknologier kommer att bli världens härskare. Schwab presenterades av mötets ordförande Mohammed bin Abdullah Al Gergawi. Det var tydligt vem som stod högst i rang. Även …

Nödlägesplattform för att hantera ”extrema globala chocker”

Nyligen publicerade Antonio Guterres och Förenta Nationerna en policyöversikt om det tolfte åtagandet i Our Common Agenda – Emergency Platform. Åtagandet handlar om att förbättra beredskapen i fler sammanhang än vid globala hälsokriser (som COVID-19) och kan komma att ge FN-organisationen mycket omfattande maktbefogenheter i en ny krissituation.  Nödlägesplattformen ska inte vara ett stående organ …

Putin den förskräcklige

Gästinlägg av Hans Holmén 2022-11-29 Herr Putin i Moskva har ställt till det – igen. Inte bara för andra utan den här gången även för sig själv. Västliga media har ibland framfört förhoppningen att han inte längre sitter så säkert i sadeln. Vi får väl se… Vad är det han har gjort? Herr Putin har …

Klimatväckelsemöte i Davos 2023

Temat för World Economic Forums årliga möte i Davos var detta år “Cooperation in a Fragmented World”. På många sätt framstår året som ett mellanår även om vissa centrala delar i den fortsatta agendan introducerades. Ämnesmässigt så handlade detta främst om klimathotet och kriget i Ukraina men här avhandlades även andra teman som centralbanksvaluta (CBDC) …

Nyårsbrev 2023

Föregående år blev återigen mycket dramatiskt och gav oss inte en lugn stund. Det började med en alltmer uppskruvad retorik mot de ovaccinerade där allvarliga inskränkningar av friheten fick ett allt större stöd från allmänheten. Landets arrangörer hade sedan december kunnat använda vaccinpass för att tillåta en större publik av vaccinerade. Ett samhälle med medicinsk …

Beställ – Den digitala världshjärnan

Den 11 december 2022 släpptes min nya bok Den digitala världshjärnan (195 sidor i mjukpärm). Beställ boken här. BESKRIVNING Vi får ofta höra att det råder ett “nödläge för planeten”. Det stämmer, men inte på det sätt många miljö- och klimatagitatorer föreställer sig.  I denna bok visar teknik- och vetenskapshistorikern Jacob Nordangård att bakom alla …

8. “Upgrade the United Nations” – Avlyssna medborgarna

FN-organisationen ska anpassas digitalt för att hantera genomförandet av de globala målen. Ett större medborgarinflytande ses som en viktig del i detta. Medborgarna ska göras mer delaktiga genom att deras åsikter tas tillvara och analyseras. Men med facit i hand verkar graden av inflytande mest handla om att legitimera FN-agendan. I stort sett tas det …

7. “Improve Digital Cooperation” – Den digitala världshjärnan

Det sjunde åtagandet i Our Common Agenda handlar om att förbättra det digitala samarbetet genom skapandet av Global Digital Compact.[1] Detta innebär att alla människor ska anslutas till Internet, att ansvarskriterier för diskriminering och vilseledande innehåll ska utvecklas, att artificiell intelligens ska regleras samt inrättandet av Digital Commons som en global allmännytta. Det hela är …