Category «Psykologi»

Vilse i pannkakan?

Via media och sociala medier överöses vi dagligen med hundratals budskap för att sälja in olika ideologier eller trosuppfattningar. Mycket av informationen vi serveras är överdriven, förvrängd eller t o m påhittad för att väcka en viss känsla och reaktion snarare än för att upplysa. Att sålla agnarna från vetet kan vara svårt för den …

Manliga och kvinnliga härskartekniker i omformandet av världen

Makt kan utövas på många sätt, både öppet och dolt. Alla som upplevt mobbning har säkert noterat skillnaden i hur manliga och kvinnliga översittare utövar makt. Killar ger sig oftast på helt öppet, antingen fysiskt våld eller med hot och okvädningsord, medan tjejer tenderar att istället använda subtilare medel såsom utfrysning och/eller ryktesspridning bakom ryggen på …

Propagandans makt

I boken Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes (1962) varnade sociologen Jacques Ellul för att en propagandaapparat var på väg att utvecklas i väst som inte låg långt efter den i kommunistdiktaturer. En ”teknik” som fostrar medborgarna till ”rätta” värderingar från tidig ålder. Våra idéer och tankar kommer därmed allt mindre från oss själva utan serveras istället …