6. Build Trust – Sanningsministeriet

“We must make lying wrong again”, skriver FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Han vill genom det sjätte åtagandet i Our Common Agenda skapa en ”global uppförandekod” som främjar integritet i offentlig information. Han vill förbättra människors erfarenheter av offentliga institutioner och bastjänster och skapa ”inkluderande” övningar som lyssnar på medborgarna och deras ”föreställningar om framtiden”.  I detta arbete ingår även ett reformerat internationellt skattesystem och en gemensam struktur för finansiell integritet för att ta itu med olagliga finansiella flöden. Sammantaget så betyder detta att vi närmar oss Orwells 1984 med stormsteg genom etablerandet av en form av ”Sanningsministerium” under FNs mandat och kontroll. Avvikare från den rätta läran riskerar dessutom att bli nekade tillgång till finansiella tjänster.

Genom Internet har människor kunnat dela information med varandra på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Detta är enligt FN inte bara av godo. Människorna riskerar att dela ”felaktig” information. Det  anses därför som centralt att ta itu med infodemier (farlig global ryktesspridning) och ”falsk information”. Storskalig desinformation och undergrävande av ”vetenskapligt etablerade fakta” ses som ytterst allvarliga problem.

Exempelvis anses objektivitet kunna leda till att allmänheten leds på fel vägar. Som det beskrivs i Our Common Agenda:

Målsättningen att ge lika mycket utrymme till konkurrerande åsikter kan komma att ske på bekostnad av opartiskhet och bevis, vilket snedvrider den offentliga debatten. Förmågan att orsaka storskalig desinformation och undergräva vetenskapligt etablerade fakta utgör en existentiell risk för mänskligheten.

Detta problem är något som speciellt relateras till hanteringen av COVID-19.

… allmänhetens misstro mot regeringar och regeringens misstro mot allmänheten gjorde det svårare att upprätthålla konsensus bakom folkhälsorestriktioner för covid-19.

Detta område, tillsammans med klimathotet, är förstås mycket centralt för FN och dess partner sedan 2019, World Economic Forum. WEF beskrev problemet med ”infodemier” i förhållande till pandemier redan i sin första Global Risks Report från 2006. I samma rapport efterlystes också en top-down övervakning av globala risker med hjälp av satelliter.

Problemet har aktualiserats ännu mer i WEFs senaste Global Risks Report 2022. I denna målas det upp en allvarlig hotbild mot vetenskapen som innebär:

Censur, förnekande och/eller skepsis mot vetenskapliga bevis och det globala vetenskapliga samfundet, resulterande i en tillbakagång eller ett förhindrande av framsteg inom klimatåtgärder, människors hälsa och/eller teknisk innovation.

Det efterlyses därför en gemensam och ”empiriskt” uppbackad konsensus om fakta och vetenskap så att världens medborgarna får tillgång till ”rätt” kunskaper. Det är helt enkelt FNs (IPCCs, WMOs och WHOs) samt WEFs “vetenskapliga” sanningar som ska råda. 

Att detta förfarande och idéer om “vetenskaplig konsensus” är direkt oförenliga med den vetenskapliga metoden är inget som bekymrar dessa aktörer eftersom de ändå vet bäst. Istället efterlyses en form av ”Sanningsministerium” som kan värdera och klassificera informationen. Detta arbete ska dessutom utföras av deras egna väldrillade förändringsagenter.

Förenta Nationerna har enligt rapporten en nyckelroll och ska stärka sitt arbete med utgångspunkt från förebilder såsom FNs klimatpanel IPCC, WMOs vetenskapliga rådgivande panel och FNs egna Verified-initiativ. Detta indikerar att ett nytt medeltida mörker för den fria opinionsbildningen och den fria forskningen står för dörren.

Guterres föreslår även regleringar av social media, en förstärkt informationslagstiftning samt att vetenskap och expertis ska få en starkare röst genom att exempelvis vetenskapskommissioner tilldelas en roll i beslutsfattandet. 

Johan Kuyhlenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet

Detta teknokratiska förfarande har redan införts i Sverige genom det år 2017 inrättade Klimatpolitiska rådet. En överrock till regeringen som granskar hur väl dessa uppfyller klimatmålen. Det är här som experter som är trogna agendan placeras. Klimatpolitiska rådet leds exempelvis av forskningsrådet Formas nytillträdda generaldirektör och tidigare FN-medarbetaren och Stockholm Environment Institute-chefen Johan Kuylenstierna. En övertygad förespråkare för de globala målen och Agenda 2030 som nu kan se över och påverka regeringens politik samt medverka till att anpassa forskningen vid universiteten till “rätt” värderingar och inriktning.

Detta får omfattande konsekvenser och riskerar förstås att effektivt förlama all form av debatt om de frågor som FN håller som ”heliga” medan “vetenskapliga” expertråd urholkar demokratin. De som tycker fel kan abrupt bli avfärdade, stängas av och bli stämplade som lögnare eller vetenskapsförnekare (vilket förstås redan sker, speciellt i klimatfrågan och hanteringen av COVID-19). För en politiker kan det räcka med att gå på en konferens som inte predikar det rätta budskapet (se mitt inlägg Förnekelsen i Mölndal).

Till FNs sanningsverifiering har Verified bland annat engagerat World Economic Forums styrelsemedlem Yo Yo Ma. Syftet är att ”leverera livräddande information och faktabaserade råd”.

När världen står inför den största utmaningen i mannaminne har det aldrig funnits ett större behov av korrekt, verifierad information. Precis som med viruset självt så sprids desinformation från person till person, vilket ökar risken för hälsoläget och sprider rädsla och splittring.

För att hantera detta startade Verified kampanjer såsom ”Zwakala – I do it for you” (där unga människor i Sydafrika visar solidaritet genom att bära ansiktsmasker, distansera sig socialt och lydigt tar sina vaccindoser) och ”Team Halo” som drivs tillsammans med “Vaccine Confidence Project” vid London’s School of Hygiene and Tropical Medicine, med finansiärer som GlaxoSmithKlein, Johnson & Johnson, Merck och The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, för att ge ”korrekt” information om vaccinernas tillförlitlighet och effektivitet.

Allt handlar om att förmå människor att acceptera sprutan. Här existerar ingen oberoende analys eller debatt. Istället är det hela nära sammanvävt med den läkemedelsindustri som tjänar på att sanningar förtigs och sopas under mattan.

Verified lanserades i maj 2020 som ett initiativ för att hantera COVID-19 men deras uppdrag berör även uppfyllandet av Agenda 2030 i stort. En agenda som handlar om att överge nationsstaternas suveränitet till förmån för ett samhälle där beslutsfattandet istället hanteras över nationsgränserna.

Vi måste besluta oss för att sätta mänskligheten före nationella agendor. Om vi ​​inte alla är säkra, är ingen av oss säker. Vi måste arbeta tillsammans som en värld för att ta oss an de utmaningar som kommer att beteckna vår generation.

https://vimeo.com/488999776

Grundare av Verified är FN och Antonio Guterres tillsammans med entreprenören Jeremy Heimans och hans organisation Purpose. Heiman som startade sin karriär hos konsultjätten McKinsey var även medgrundare till den globala aktivistorganisationen Aavaz. 2011 blev han utsedd till en Young Global Leader av WEF och har även varit ordförande för World Economic Forum’s Global Agenda Council on Civic Participation.

Finansiärer till Verified är Ted Turners UN FoundationIKEA Foundation samt eBay-grundaren och Young Global Leadern Pierre Omidyars stiftelse Luminate, medan informationen sprids genom samarbetspartners som TikTokFacebook, Twitter och Spotify (grundarna av de tre sistnämnda var även de Young Global Leaders).

Jeremy Heimans, grundare av Verified och Purpose

Purpose startade 2009 och säger sig skapa förändring från ”botten och upp” genom att bygga kampanjer inom aktuella områden såsom klimat, HBTQ, rasism, mat, energi etc. Det hela har dock som vanligt föga att göra med äkta gräsrotsrörelser. Det här är den professionaliserade versionen där aktivismen skapats direkt från toppen för att förändra narrativet där det “betyder som mest”. Purpose idéer bygger på cybernetiska managementtekniker utvecklade vid McKinsey för att nå så mycket påverkan som möjligt (läs mer om detta i min avhandling). 

Kunderna är företag och organisationer som FN, WHO, Bill & Melinda Gates Foundation, IKEA, Rockefeller Foundation, Bloomberg Philanthropies, Google och European Climate Foundation. Det är dessa oerhört mäktiga aktörer som önskar och driver på förändringen.

För att bygga vidare på detta koncept så föreslår Guterres även ”envisioning the future exercises” där grupper som ofta förbises (som kvinnor, ungdomar, minoritetsgrupper och handikappade) ska få komma till tals i beslut som rör dem. 

Det här är en metod som använts av Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. I deras utbildningsmaterial beskrivs hur gemensamma mål kan uppnås genom framtidsövningar där alla får känna sig delaktiga. 

…en gemensam vision kan byggas med bidrag från de olika grupperna genom en konsensusprocess. I det här fallet kommer den tänkta framtiden att vara resultatet av en helt kollektiv process…

Frågan är dock om det inte snarare utgör en metod för att styra och använda dessa grupper som stödtrupper till FN-agendan? För vem sätter dagordningen? Hur sannolikt är det exempelvis att frågor som kritiserar klimatpolitik eller massvaccinationsprogram får dryftas? FN vet redan vad som är ”sant” i dessa frågor och skulle inte tolerera några avvikande röster. 

Här skulle knappast de nederländska bönder eller kanadensiska lastbilschaufförer som drabbats av hälsomandat och klimatåtgärder få komma till tals. Istället används andra marginaliserade grupper som förses med färdigskrivna plakat och leds av FN-trogna aktivister för att få stöd för och legitimera agendan. Allt detta medan FN som organisation redan från början skapades av och än idag understöds av de allra rikaste och mäktigaste aktörerna i världen.

Den sista delen av åtagandet Build Trust är att skapa en gemensam struktur för finansiell integritet vilket indikerar att alla transaktioner kommer att övervakas digitalt, exempelvis genom tillämpning av digitalt ID och Blockchain, i syfte att motverka skattebrott, kriminalitet och “finansiering av terrorverksamhet”. Sedan 2018 arbetar The Global Coalition to Fight Financial Crime med att skapa ett effektivare system. Bland medlemmarna finns tankesmedjan Atlantic Council, Interpol och förstås WEF. 

Detta kan även innebära att personer och organisationer som sprider ”falsk” information, inte följer FN-mandaten eller är involverade i andra aktiviteter som ogillas av myndigheterna, stängs av från sina finansiella tjänster. Under protesterna i Kanada blockerades exempelvis insamlingar som gjordes till förmån för lastbilschaufförerna och drygt 200 bankkonton frystes för personer som på olika sätt stödde protesterna (läs mer om protesterna i Kanada här). Detta förfarande har även använts mot ryska medborgare som vistats i Europa och USA efter invasionen av Ukraina.

Tecknen är tydliga. Vi är i rask takt på väg mot ett digitalt slavsystem där inga avvikande uppfattningar kommer att tolereras.

Jacob Nordangård, Fil.dr. i Tema Teknik och Social Förändring

I nästa del kommer jag att behandla Our Common Agendas åtagande nummer sju: Improve digital cooperation.


Stöd vårt arbete! Nu behöver vi bland annat hjälp med att finansiera utgivningen av den engelska upplagan av Den globala statskuppen samt en pocketversion av denna artikelserie.

Swisha bidrag till Insamlingsstiftelsen Pharos: 123 29 19 397 eller Plusgiro 814120-2.


© Stiftelsen Pharos. Får ej återpubliceras utan tillstånd (kontakta oss) men dela gärna inlägget vidare.

4. Följ internationell lag och säkerställ rättvisa: Digital identifikation

Comments 2

  • Jag saknar den lilla tiden vi hade att sitta ner och diskutera saker över en öl. Du är en värdefull kunskapskälla som ger styrka och mod för oss som vill kringgå och motverka den enorma centraliseringen av makt som de försöker med. Ju mer de försöker, verkar fler och fler förstå. “Every action has an equal and opposite reaction”… you are helping to create that reaction.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.