Global teknokrati för att rädda planeten

I dagarna presenterades agendan för G20 under nästa år. En agenda som kan få stora konsekvenser för människans framtida frihet och demokratin. Ordförandeland är diktaturen Saudiarabien och det är i Riyadh som det stora ledarmötet sker den 21-22 november 2020 (dagen innan avslutas Klimatmötet (COP26) i Glasgow).

Saudiarabien tar över ordförandeskapet i G20 från Japan.

Med början 4-5 december i år hålls 123 möten i Saudiarabien (och ett par andra länder) innan ledarmötet för att bygga vidare på G20-agendan från föregående år (denna samordnas av föregående, nuvarande och kommande ordförandeland för att säkerställa kontinuitet).

Dessa möten rör globala samarbetsfrågor som ekonomi, ekologi, arbete, hälsa, digitalisering, turism etc. Här deltar representanter från de största 19 ekonomierna plus EU i samverkan med FN-systemet och ledande internationella organisationer. Åtta intressegrupper från olika samhällssektorer är dessutom involverade i transformationen till en Ny Internationell Ekonomisk Ordning (NIEO).

Så vad står då på agendan? Det finns tre målsättningar:

  1. Empowering People, by creating the conditions in which all people – especially women and youth – can live, work and thrive.
  2. Safeguarding the Planet, by fostering collective efforts to protect our global commons.
  3. Shaping New Frontiers, by adopting long-term and bold strategies to share benefits of innovation and technological advancement.​

Allt detta presenteras med en sedvanligt fluffig framtoning. Förutom att Saudiarabien plötsligt börjat bry sig om kvinnofrågor deklarerar oljelandet nummer 1 (världens största oljeexportör) att:

Climate Change is one of the most pressing global challenges of the 21st century.

Det anses vara bråttom att ställa om det globala systemet med sin stigande världsbefolkning.

The urgency of Climate Change increases as the world population continues to grow world.

Något behöver således göras. Ordförandeskapet under det enväldiga Huset Saud ska verka för att ”skydda planeten” genom att införa en ekonomisk modell som reducerar koldioxidutsläpp samtidigt som ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling upprätthålls. Koldioxidutsläppen ska hanteras effektivt i alla sektorer. Det som avses är införandet av en cirkulär kolekonomi (Circular Carbon Economy). Prins Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz ser möjligheterna:

Carbon is not the enemy …. with the circular carbon economy, carbon will be an opportunity.

Kolväten är och kommer att kvarstå som blodomloppet i den globala ekonomin vad retoriken än säger. Ett effektivt carbon management med med tillämpning av framväxande teknologier ses som en ypperlig affärsmöjlighet.

Detta innebär bland annat digitala övervakningsteknologier med utveckling av smarta städer, internet of things, digitalisering av ekonomin, och satellitövervakning. Detta behövs för att samla in data om alla processer i den cirkulära kolekonomin. Människan ska stå i centrum och övervakas från alla fronter. Ingen ska lämnas utanför. Det är så vi ska bli “empowered”.

The global governance system needs not only new layers of governance, but also a greater role to be performed by the scientific community within the governing structures of global institutions.

Eliten anser dock att systemet för Global Governance behöver reformeras och kompletteras. Den framväxande teknologin kan enligt World Economic Forums arbetsgrupper, som har ett nära samarbete med G20, inte hanteras av politikerna och nationalstaterna allena. Folket gör inte rätt val. Istället hänvisas till Platons Staten och ett teknokratiskt styrelseskick där vetenskapsmän och ingenjörer styr.

One of the possible ways of stabilizing and depoliticizing the edifice of the global economy is to create a layer of global governance that focusses on technological development and that is governed to a greater degree by the leading representatives of the scientific and technological community rather than politicians.

Detta system ska bättre svara mot samtidens krav. Politikerna är korrumperade och har inte hållit måttet.

The disheartening results of the past several decades of a politically driven governance system characterized by intensifying global risks do suggest that Plato’s advocacy of community leadership being assumed by philosophers (i.e. scientists in modern sense) may turn out to be topical after all.

Tyvärr så förefaller den politiska inkompetensen så stor idag att många kommer att ta emot teknokratin med öppna händer. Vi får ett system som inte går att rösta bort och innebär en absolut makt för de ”upplysta”. För vilka är experterna och vem ska utse dem? I bakgrunden finns bland annat de stora teknikföretagen och deras ägare. Apple, Microsoft, Alphabet, Huawei etc.

Det är därmed helt logiskt att Saudiarabien står som ordförande för G20. Här finns inga partier och inget parlament. Kungen bestämmer och utser själv sina rådgivare. Samtidigt så håller World Economic Forum sina möten om hur den globala framtiden ska gestaltas (Global Future Council) i diktaturen Förenade Arabemiraten medan teknokratin Kina (där G20:s agenda om en ny industriell revolution fastställdes 2016) ses som ett under av effektivitet av elittankesmedjan Romklubben.

I de elitnätverk som arbetar bakom kulisserna i världspolitiken finns ingen plats för riktig demokrati. Den är istället ett hot mot införandet av deras perfekta globala utopi. Folket är fienden och måste övervakas och kontrolleras med hjälp av den övervakningsteknologi som ska överses av de ”upplysta” teknokraterna. Det klimatnödläge som aktivisterna vill få utlyst utgör sedan den ultimata ursäkten.

Detta representerar i grunden en mörk agenda som behöver stoppas innan det är för sent. 2021 sker G20:s ledarmöte i Rom. Det nya globala Romarriket reser sig.


Läs även: G20 – Den globala politbyrån

Och passa på att förbeställa nya utökade och indexerade upplagan av Rockefeller – en klimatsmart historia som förklarar bakgrunden till G20 och NIEO.

Comments 3

  • Prins Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz drömmer om en cirkulär kolvätesekonomi. De tänker sig kanske att samla in koldioxid ur avgaserna från kolkraftverk mm eller direkt ur luften. Sedan kemiskt processa den så att man får nya “återvunna” kolväten som man kan driva traditionella bilmotorer med. I mina öron låter det som “perpeti mobile” eller något som i själva verket kostar mer energi än det smakar. De kan ju inte tro på allvar på något sådant.

  • Det är även märkligt att miljörörelsen helt plötsligt går med på att offra Europas sista flodsystem. Just nu byggs 8 785 nya vattenkraftverk, de flesta runt medelhavet, då med ursäkten att vi måste göra det för att rädda klimatet. Att det i själva verket är investerarna som skrämt miljörörelsen till tystnad är det få som förstår och den som ifrågasätter nuvarande klimatpolitik brännmärks och anses vara en korkad förnekare. Därmed har investerarna lyckats 100% med deras klimatpolitik. För säkerhets skull så hotar man med jordens undergång för att övertyga hela miljörörelsen att förlusten av biologisk mångfald är ett nödvändigt ont.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.