Risker med chippning

Av Inger Glimmero

I de senaste tre årens flod av PR-artikar för chippning som vi skrivit om tidigare så tonas eventuella risker antingen ned eller nämns inte alls. Journalisterna har inte gjort sitt jobb som objektiva granskare utan verkar antingen posta PR-artiklarna i sin helhet direkt från TT eller så är de redan sålda på idén och har själva låtit chippa sig. Vi menar att riskerna behöver belysas och debatteras öppet innan chippning och IoT börjar implementeras i stor skala.

Det behöver kanske förtydligas att vi inte är några luddister som vill tillbaka till ett förindustriellt samhälle. Liksom den industriella revolutionen inneburit frihet och höjd levnadsstandard för miljontals människor, har IT-revolutionen blivit en demokratiserande faktor som givit tillgång till information, kontakt- och uttrycksmöjligheter som tidigare var förbehållna ett fåtal.

Bara att kunna ringa från egen mobiltelefon och säga att man blivit försenad när man fastnat i trafiken var fantastiskt jämfört med att försöka hitta en fungerande telefonkiosk och ha tillräckligt med småmynt i fickan. Att dessutom kunna använda telefonen till att ta foton, filma, lyssna på musik och spela spel var en välkommen bonus. Att bara några år senare kunna göra i stort sett allt på sin smart phone, och oavsett om du bor i en storstad eller i en avlägsen håla, var så otippat att få science fiction-författare kunnat förutse det (på Heinleins fångkoloni på månen, t ex, så springer huvudpersonen fortfarande runt och letar efter en telefonkiosk år 2075).

Denna utveckling har varit fantastisk, liksom den tekniska utvecklingen inom sjukvården där man blivit allt bättre på att ersätta förlorade kroppsdelar eller sinnen med implantat, proteser och andra innovationer. Men det finns kanske en gräns där nackdelar och risker börjar överväga nyttan. Den gränsen behöver definieras, debatteras och eventuellt lagstiftas om. Än så länge handlar det bara om ganska oskyldiga passiva chip i handen för den som frivilligt vill vara försökskanin. Även dessa har dock vissa risker.

Risk 1. Säkerhet

RFID-chip kan hackas och information, pengar eller identitet stjälas. Hackare kan enkelt bygga sin egen RFID-skanner och skimma chip i sin närhet. Särskilt de nya kontaktlösa chippen som man bara blippar. Artikeln handlar om bankorten men även de chip man sätter i armen är av denna typ.

Med hjälp av två säkerhetsexperter har SVT byggt en scanner som kan kopiera bankkortsuppgifter på avstånd. Scannern är byggd med små medel – och förhållandevis liten kunskap.

På upp till fem centimeters avstånd kan scannern, inom loppet av sekunder, scanna av ett bankkort och lagra informationen den får ut av det.

– Det är inte svårare än så, säger Jan Olsson vid polisens nationella bedrägericenter när han får ta del av en bild på scannern.

I jackärmen placerades en antenn, och i ryggsäcken en mottagare. Foto: SVT

Och enligt polisen finns det betydligt mycket kraftfullare scanners på marknaden, om man vet vad man ska leta efter.

– Jag har sett andra antenner, och där man talar om meter istället för centimeter. 8-10 meter, säger Jan Olsson. […]

Men det finns sätt att skydda sig enligt polisen. Om man inte vill riskera något.

– Ja, bland annat kan man köpa en korthållare av metall. De finns att köpa lite varstans och den skärmar av kortet så att signalerna inte kommer in, säger Jan Olsson.

SVT Så kan tjuven skimma ditt nya bankkort


Mer information: RFID Can Be Hacked: Here’s How, & What You Can Do To Stay Safe

Om man har det kontaktlösa chippet i handen så lär det bli svårare att skydda. Måste man ha någon sorts Faraday-handske då? 

RFID-chip kan även sprida virus.

Up until now, everyone working on RFID technology has tacitly assumed that the mere act of scanning an RFID tag cannot modify back-end software, and certainly not in a malicious way. Unfortunately, they are wrong. In our research, we have discovered that if certain vulnerabilities exist in the RFID software, an RFID tag can be (intentionally) infected with a virus and this virus can infect the backend database used by the RFID software. From there it can be easily spread to other RFID tags. No one thought this possible until now.

2. Tekniska problem

Precis som med all ny teknik kan även chippningstekniken fallera när den ska implementeras, såsom när man skulle testa SJs nya tågbiljett med chip. Detta är dock säkerligen ett övergående problem som kommer att åtgärdas innan man genomför detta i större skala.

Jag önskar att jag kunde skriva att det hela gick helt utan problem, men som med all ny teknik så fanns det barnsjukdomar. I det här fallet handlade det om att läsa av biljetten i chipet. Den app som SJ utvecklat kunde visserligen läsa chipet, däremot kunde den inte sortera mellan de olika delar av information som chipet innehöll. Det ledde till att den hellre öppnade resenärens kopplade LinkedIn-konto än läste av biljetten. Lösningen blev att vi fick rensa våra chip och bara lägga in SJ-prionumret, men när väl det var gjort så gick det bra.

DagensAnalys.se (2017-05-17) Världens första tågresa betald med chipimplantat [fetstil tillagd]

3. Integritet

Jowan Östlund, grundare och VD för Biohax International, som ligger bakom de flesta PR-artiklarna som listades i förra inlägget, avfärdar allmänhetens oro över integriteten som ogrundade nojor.

– Folk ser något nytt och reagerar på samma sätt, konspiration, nu spårar det ur, så sa ju folk om mobiltelefoner också. […] Folk frågar om det inte går att spåra dig överallt med ett chip, men dels är ju det olagligt, sen är det ju ingen aktiv GPS. De förstår inte tekniken, säger Jowan Östlund.

Värmlands Folkblad (2017-07-31) Framtiden bär mikrochip i handen

I en tidigare artikel menade Östlund dock att nästa steg är aktiva chip (vars hälso-, integritets- eller säkerhetsaspekter han ö h t inte går in på).

Ett nästa steg kan tas när chipen blir mer autonoma och då laddade med ström. Då skulle de kunna hålla koll på blodtryck och -socker, andningshastighet eller exempelvis arytmier.
– Om värdena avviker kan de skickas till kardiologen som sänder recept till apoteket, och på så vis skär man också av logistiken.

Aftonbladet (2015-12-05) Snart ett chip i var mans hand

Dessutom är det uttalade målet med Internet of Things (även kallad Ubiquitous Computing, ubicomp) att utgöra ett komplett system där allt och alla (inkl kläder, skor, lyktstolpar, bilar, reservdelar, datorer, böcker, dörrar, medicinförpackningar, körkort, mobiltelefoner, livsmedel, vitvaror, patienter, barn, husdjur och även vilda djur ska ha antingen passiva taggar eller aktiva transpondrar med vilka de kan spåras, enligt en häpnadsväckande entusiastisk rapport från Datainspektionen 2007.

Spårning och lokalisering av det mesta … Genom att använda RFID-märkning på föremål, människor eller på information är det möjligt – givet att det finns rätt infrastruktur – att följa deras rörelser, hur tingen används, vad människor gör, var ett dokument befinner sig.

Datainspektionen – Ubiquitous Computing.pdf

Exempel på hur IoT är tänkt att fungera enligt Datainspektionens rapport

När man rör sig i hemmet eller utemiljön ska de passiva taggarna automatiskt avläsas av de aktiva när man kommer i närheten av t ex LED-lampor och gatuarmaturer (som även kan utrustas med mikrofoner och kamera), mobilmaster, smarta elmätare etc, och sända informationen vidare i realtid till den centrala AI-enhet som är planerad att samla in och bearbeta all information.

Redan 2006 kom en kritisk debattartikel i Svenska Dagbladet som citerar ur ett upphandlingsdokument av amerikanska Homeland Security som efterfrågar en teknik som kan bli standard över hela världen:

”Identiteten ska kunna avläsas i alla situationer, inklusive om enheten bärs i en ficka, handväska, plånbok, i resenärens kläder, eller vid resa i fortskaffningsmedel (såsom i bil, lastbil eller buss).” ”Resenären ska inte behöva göra någonting för att enheten ska bli avläst.” ”Avläsare är placerade i dörrar och i filer för fotgängare och fordon”. ”Den presenterade lösningen måste känna av alla enheter som bärs av resande i en bil, lastbil eller buss på ett avstånd upp till 25 fot [8 meter] medan fordonet rör sig i hastigheter upp till 55 mph [88 km/h].”

SvD (2006-06-04) Radiochips som spionchips

Det vanligaste motargumentet när integritetsfrågan kommer upp är att vi redan avslöjar så mycket om oss själva och var vi befinner oss via mobiltelefonen att det chippning ter sig bagatellartat i sammanhanget. Det stämmer iofs men mobilen kan trots allt stängas av eller lämnas hemma. Att vi både lockas och ibland tvingas att lämna ifrån oss så mycket information till privata företag borde snarare vara föremål för större debatt och strängare regleringar än att användas som argument för ytterligare steg mot totalitär övervakning.

Lägligt nog kan även smartphones användas som chipläsare.

Det har också förekommit diskussioner i svensk och utländsk press om att låta chippa inte bara privatpersoner och anställda som frivilligt anmäler sig utan även t ex barn och dementa ifall de skulle komma bort!

* I juli i år injicerades chefsåklagaren i Mexico med ett chip. Totalt 160 anställda poliser och åklagare med utsatta positioner blev “chippade” av säkerhetsskäl. I ett första skede reglerar chipen tillträde till känsliga områden i olika byggnader. ADS återförsäljare i Mexico, Solusat, säger att ytterligare ett antal människor inom den mexikanska militären, polisen och på regeringsnivå ska chippas inom kort.

* Solusat lanserade redan under hösten 2003 en tjänst för att höja säkerheten för barn, i samarbete med en nationell stiftelse som arbetar mot barnarov. Enligt stiftelsen har 133000 blivit bortförda i Mexico under perioden 1998-2003. Satsningen innefattar skannerstationer på offentliga platser, såsom köpcentrum, busstationer och flygplatser. Kritiker menar dock att en kidnappare mycket enkelt kan ta bort chipen. I Mexiko kostar ett implantat cirka 200 dollar, plus 50 dollar i årlig avgift för anslutning till databasen.

* I april startade även italienska hälsoministeriet ett sexmånaders försök på italienska sjukhus med VeriChip. Tekniken kan även få ett genombrott i USA snart eftersom den förväntas bli godkänd av FDA, Federal Drug Administration. Det öppnar vägen för amerikanska sjukhus att använda ADS produkter. VeriChip-tekniken är dock redan godkänd för användning i USA inom exempelvis säkerhetsföretag eller i finansbranschen. Ett flertal medicintekniska företag i USA har idag rätten att injicera VeriChip.

ADS har nu chippat cirka 1000 människor och siffran ökar. Kundstocken växer i länder som Ryssland, Schweiz, Venezuela och Colombia. En av de mest närstående tillämpningarna är inom vapenindustrin. Ett vapen ska kunna känna igen “sin” ägare, och konkreta försök pågår.

Ny Teknik (2004-09-09) Oroliga föräldrar chippar sina barn

Information.dk (2014-06-27)  Skal demente have en chip i nakken?
The Observer (2015-03-18) Can We Microchip Our Kids to Prevent Kidnapping?

Forbes
 tar också upp det problematiska med att låta sig chippas med ett chip som arbetsgivaren äger, som man gjort i det uppmärksammade fallet med varuautomatföretaget Three Square Market (32M) i Wisconsin där anställda erbjudits möjlighet att bli chippade (av Biohax Intl) för att kunna komma in, logga in på sina datorer och handla i företagets varuautomater.

“Clearly, it’s imperative for any individual who values their privacy and basic agency to own everything that goes into their body. I can imagine a future in which there’s plenty of pressure from employers to have chips like the ones 32M is offering implanted, even if it’s technically voluntary.”

Forbes (2017-07-25) Why The Company Putting ‘Chip’ Implants In Employees Isn’t Starting A Trend

Och nu talar vi fortfarande bara om passivt chip i handen. Nästa steg är aktiva chip som interagerar med kroppen, och därefter direkt med hjärnan. Då kommer vi få riktigt stora integritetsproblem. 

Mer information om integritetsrisker finns på sajten Bionic Gate.

4. Cancer

Det passiva chippet i handen kan eventuellt öka risken för cancer.

I en amerikansk undersökning, där man opererat in kretsarna i djur, såg man en tydlig ökning av tumörer i djuren med kretsar. Även om undersökningen endast utfördes på djur och det därmed inte är helt säkert att samma gäller för människor, är resultaten oroväckande.

PC för Alla (2007-09-27) RFID-chip i armen ökar risken för cancer

Aktiva chip kommer även ha sändare. Om man använder mikrovågsbandet torde det innebära ännu större risker då det nu är fastslaget att ihållande mikrovågsstrålning flera timmar om dagen varje dag under flera år kan orsaka tumör. (I Sverige rapporterade bara alternativa Newsvoice om detta.)

An Italian court has ruled thatexcessive, work-related use of a mobile phone caused an executive to develop a benign brain tumour. […] Roberto Romeo, 57, had testified that his work duties obliged him to use his mobile for three to four hours of each working day for 15 years.

The Guardian (2017-04-21) Italian court rules mobile phone use caused brain tumour

Internet of Things kräver också utbyggnad av mobilnätet till 5G, med kraftigt ökad mikrovågsstrålning överallt, inklusive i våra hem, vilket kan innebära ökade hälsorisker.

5G innebär en mycket kraftig utbyggnad av sändare och utsänd effekt dvs mycket kraftig ökning av den bakgrundsstrålning vi alla utsätts för oavsett om vi vill eller inte. I telekomindustrins språk kallas det för ”markant förbättrad hastighet på surf och täckning”. PTS vill att 100–200 MHz i 3,4–3,6 GHz-bandet ska reserveras för 5G-tester, samt 1 000 MHz i 26 GHz-bandet. Från år 2020 är tanken att PTS permanent ska tilldela de aktuella frekvensbanden inklusive 700 MHz-bandet för storskalig kommersiell 5G-utbyggnad. 5G kallas även ”internet of things” vilket innebär att en stor mängd konsumentprodukter kommer att också sända och ta emot strålning. Planerna innefattar även självkörande fordon som förutsätter en mycket kraftig ökning av tätt placerade mikrovågssändare längs gator och vägar för ändamålet. Det talas om att 5G kommer att använda extremt höga frekvenser upp till 100 GHz (millimetervågor).

5G ett oetiskt olagligt experiment med människors liv och hälsa

5. Ökade klyftor

En risk som ibland nämns i analyser av den pågående teknikrevolutionen är att den snabba tekniska utvecklingen kommer öka klyftorna mellan de grupper som har tillgång till den och de som blir utanför. Det framställs alltid som ett problem att inte alla kommer få ta del av det fantastiska nya smörgåsbordet som erbjuds.

Och det kan det vara, men det huvudsakliga problemet med de grupper som lämnas utanför pga t ex fattigdom, sjukdom, ålder, religiösa påbud eller medvetet avståndstagande är inte att de missar en massa coola appar, praktiska hjälpmedel, sociala kontakter, informationsflöden och underhållning, utan att den gamla infrastrukturen nedmonteras i så snabb takt att man blir tvungen att ha senaste generationens teknik för att kunna göra något ö h t. I och med avregleringarna av vår grundläggande infrastruktur finns inte heller någon stat att klaga hos och kräva något av. Företag har ingen plikt att tillhandahålla infrastruktur för den som inte “hänger med” i utvecklingen.

Några exempel:

Radio & TV: Vartefter det analoga nätet ersätts av det digitala (som Norge beslutat göra, men ännu inte Sverige) så går det inte längre att få in viktiga meddelanden via vanliga markradiosändningar i en transistorradio. Detta gör landet väldigt sårbart vid blackout eller angrepp.

Telefoni: När man monterar ned eller slutar underhålla telefonnätet så tvingar man alla att ha mobiltelefon vare sig man vill – och har råd – eller inte.

Betala P-avgift – lätt som en plätt?

P-automater: Först försvann myntautomaterna och krävde betalkort för att parkera. Detta var inte så länge sedan. Nu försvinner även själva P-automaterna och ersätts av en skylt som berättar hur man betalar via app eller sms – vilket förutsätter mobiltelefon, mobilabonnemang, internetuppkoppling, samt bankkonto kopplat till appen – och att man lyckas begripa de krångliga instruktionerna. Först ut med avvecklingen av P-automaterna har varit privata parkeringsbolag som kommunerna sålt ut P-yta till medan vissa kommuners nyare P-automater fortfarande kan ta emot kortbetalning (dock utan att man får en P-biljett – istället knappar man in fordonets registreringsnummer).

Ett lyxproblem för bilägare kan tyckas, men samma utveckling ser vi på många andra områden, t ex avreglerad kollektivtrafik som lägger ned icke lönsamma sträckor, kräver identifikation för biljettköp och inte längre tar emot kontanter som betalning. ÖstgötaTrafiken har t ex övergått till betalning med app eller kort med blipp.

Betalningar: Nedläggning av bankkontor, postgirot och kontanthantering tvingar alla att ha dator/surfplatta/mobil + internetuppkoppling, och inom en snar framtid kanske ett inopererat chip, för att kunna betala.

Därmed får alla som inte har råd, förstår sig på eller vill ha senaste tekniken inte längre tillgång till den äldre eller analoga tekniken utan blir helt utan den mest basala samhällsservice.

6. Transhumanistiska utopier

Som vi beskrivit i tidigare inlägg finns uttalade planer på att “uppgradera” människor, och t o m “mind uploading” till internet och liknande futuristiska fantasier. Otroligt nog diskuteras de på fullaste allvar i Almedalen, på World Economic Forum etc och miljarder av våra skattepengar satsas på forskning om detta inom EU.

Ur rapporten från EUs workshop Human Computer Confluence (2007)

EU har flera transhumanistiska projekt som finansieras med medlemsländernas skattepengar. Horizon 2020, som avser perioden 2014-2020, har allokerat 80 miljarder € för forskning bl a på hjärnan och på grafen. I en rapport från EUs workshop Human Computer Confluence 2007 beskrivs visionen för deras projekt Future and Emerging Technologies (FET) och hur man kan integrera människa med informations- & kommunikationsteknologi (ICT) för att “guida” vårt beteende.

This vision is suitable for FET as it goes well beyond the state of the art, exploring how symbiotic ICT devices and information intensive technologies could influence and alter human development, neural structures and behaviour on different time-scales to selectively support positive co‐evolution of humans and devices. It fosters prototypes that will guide people to improve their own behavior.

Human Computer Confluence.pdf

Vandringsutställningen Beyond the Lab är ett EU-projekt om medborgarforskning med hjälp av IT-teknik som även inkluderar en monter om chippning, komplett med Biohax Internationals devis “Turning the Internet of Things into the Internet of Us” – här på Visualiseringscentrum, Norrköping (eget foto)

7. Totalitärt storebrorssamhälle

Det som börjar med enkelt chip i handen kommer alltså inte sluta där eftersom det uttalade slutmålet är total övervakning och kontroll av allt och alla hela tiden. Detta är varken en höger- eller vänsteragenda utan både-och.

  • Staten gillar övervakning och kontroll för då kan man hålla koll på folk så att de inte hittar på något som hotar ordning och säkerhet – eller deras egen makt – samt se till att alla betalar sin skatt (vilket redan är helt automatiserat i Sverige).
  • Storföretagen gillar övervakning för då kan man optimera riktad reklam och därmed även sina vinster.
  • Forskare gillar övervakning för då kan man studera flöden av saker, fordon, pengar, djur, människor etc och göra statistik – som både staten och storföretagen kan ha nytta av och därför gärna finansierar.

Staten + kapitalet = fascism + teknikfetichism = teknokrati

Vi lever redan i en teknokrati. Men det kan bli värre, väldigt mycket värre, om vi inte börjar diskutera riskerna och sätta gränser och lagar för hur tekniken får användas.


Relaterade inlägg

Chippning i media
Hur Internet of Things ska bli Internet of Us
Corona Crisis Control – Digital Identification Für Alle

Comments 1

  • Tack för denna mycket intressanta info! Självklart ska vi alla kämpa för att förbli fria varelser på denna jord.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.