The Global Climate Strike – Unite behind the Scientific Dictatorship

Fredagen den 20 september inleddes den globala klimatstrejken – Global Climate Strike. Den sammanfaller med FN:s Climate Action Summit och Climate Week New York (arrangerad av Rockefellerinitierade Climate Group) och samlar hundratals organisationer över hela världen. Idén till den globala klimatstrejk där Greta Thunberg har blivit det stora affischnamnet kläcktes i maj 2015 under Global Youth Summit  vid den evangeliska akademin i Tutzing, Tyskland. Arrangör var den tyska stiftelsen Plant for Planet Foundation tillsammans med FN:s miljöprogram (UNEP) och deras barn- och ungdomsprogram TUNZA.

Ungdomskonferensen samlade en rad tunga namn för att utarbeta strategier om hur barn och ungdomar bäst kunde sprida medvetenhet om ”klimatkrisen”. Detta sågs som essentiellt inför Parismötet om klimatet (COP 21) samma år.

Syftet med mötet var att: ”utarbeta ett förslag till lösningar för att säkerställa vår överlevnad och skicka ett meddelande till världens ledare” som några dagar senare skulle mötas vid G7-toppmötet i Schloss Elmau, Bayern och Bilderberg-mötet i Telfs-Buchen, Österrike (cirka 40 mil från ungdomstoppmötet).

Det var dock länge sedan talarna på konferensen kunde ses som ungdomar.

Först ut var Bill McKibben (1960-) från Rockefellerinitierade organisationen 350.org. En proffsaktivist med dåligt minne om vilka som stöder hans organisation finansiellt.

Dagarna efter instruerade Professor Ottmar Edenhofer (1961-) från Potsdaminstitutet om vilka ekonomiska verktyg som kunde användas för att hamra ned utsläppskurvan medan chefen för FN:s klimatkonvention (UNFCCC) Christiana Figueres (1956-) gav handfasta direktiv om hur planeten måste styras för att undvika domedagen.

Genom assistans från Romklubbens Franz-Josef Radermacher (1950-), som var tonåring under Beatleseran, utarbetades därefter ”The Manifest of Youth”.[1]

I detta manifest bad ”ungdomarna” sina ledare om att:

 • Bygga ett omfattande klimatavtal i Paris för att undvika en 2 graders temperaturökning. Detta innefattar en global klimatregim där det ska bli omöjligt att vara en ”friåkare”, ett kraftfullt beräknings- och märkningssystem samt 100 miljoner dollar årligen till den gröna klimatfonden.
 • Etablera ett hållbart energisystem där all användning av fossil energi ska fasas ut.
 • Förbättra miljöutbildning och samarbete för att öka alla människors medvenhet om den globala uppvärmningen och behovet av ett hållbart jordbruk.
 • Stärka den globala styrningen för att åstadkomma ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet. Integrera WTO, finansmarknaderna och Förenta Nationerna i ett enda system med en beskattning av ”Global Commons”, som atmosfären och Arktis, under FN:s kontroll.

Manifestet skickades till Förbundskansler Angela Merkel, ordförande under G7-mötet, där det fastslogs att: “vi, världens tre miljarder barn och ungdomar, är livrädda för vår framtid och ber dig, kansler Merkel, om vårt stöd”.[2] Hon var inte direkt nödbedd.

Brevet, som var undertecknat av Plant for the Planets styrelse, visade på ett högmod och en arrogans utan motstycke. Styrelsen som bestod av sex personer gav sig mandat att stå för tre miljarder barn- och ungdomars ståndpunkter om klimatfrågan. Det är dock tveksamt om styrelsen själva gjorde några större insatser i författandet än att ge sitt godkännande. Gissningsvis var det snarare Plant for the Planets vetenskapliga rådgivare, den då 65-årige Radermacher, som stod för lejonparten av arbetet.

Plant for the Planet grundades 2007 av den då nioårige Felix Finkbeiner (1997-) för att ”bekämpa klimatkrisen genom att plantera träd”. Som son till viceordföranden i Romklubbens tyska avdelning, Frithjof Finkbeiner, fick han snabbt uppmärksamhet och mäktiga uppbackare. Prins Albert av Monaco och Klaus Töpfer från UNEP blev beskyddare medan Harrison Ford och den tyska miljardären Michael Otto prisade initiativet (läs mer om Otto och hans viktiga roll i det internationella klimatarbetet i mitt inlägg om Foundations 20).

2008 blev Felix medlem av UNEP:s ungdomsorganisation och fick tala i Europaparlamentet under den av Romklubben, Potsdaminstitutet, Tällberg Foundation, Eco Social Forum och Global Marshall Plan anordnade konferensen A Global Contract Based on Climate Justice – The Need for a New Approach Concerning International Relations. Medverkade gjorde bland annat Hans Joachim Schellnhuber, Anders Wijkman, Johan Rockström samt de tidigare nämnda Ottmar Edenhofer och Radermacher.[3] Dessa herrars uppfattning och filosofier om hur världen bäst styrs och mänskligheten kontrolleras kan sägas styra såväl Plant for the Planet som ungdomskonferensens manifest. Såväl formuleringar som innehåll har påfallande likheter med dessa organisationers och personers målsättningar. Detta gäller inte minst Global Marshall Plan där Radermacher var en av initiativtagarna och vars stiftelse, Global Marshall Plan Foundation, Frithjof Finkbeiner är medgrundare till.

För att nå ut i världen och göra klimatet till den stora frågan för världens barn och ungdomar behövdes dock något mer. Under frågeställningen: ”How to ensure our survival? Activites and campaigns” diskuterades vägar framåt. Detta ledde fram till idén om klimatstrejkande skolungdomar och förverkligades några månader senare. När Parismötet inleddes den 30 november 2015 arrangerades den första klimatstrejken med en uppmaning till skolungdomar att uppmärksamma klimatkrisen och skapa ”The Future We Want”. För detta ändamål skapades organisationen Climatestrike med finansiellt stöd från Bill MacKibbens 350.org och Global Greengrants Fund (medlem av Rockefellers Environmental Grantmakers Association). Även under 2016 och 2017 uppmanade Climatestrike till klimatstrejker.

Det fattades bara någon som kunde axla rollen och ge rörelsen ett ansikte utåt. När Greta Thunberg (2003-) började strejka utanför Riksdagshuset tre år senare fick så klimatkampen sin stora oskuldsfulla ungdomsstjärna. Det dröjde inte länge innan hon bjöds till World Economic Forum i Davos och fick pryda framsidan på prestigefyllda Time Magazine.

När Greta fick träffa Figueres i Davos i januari i år sa hon: ”I think it’s amazing that it has spread so far in such a short time. That proves that if we really want to do something – we can do it.” Christiana replikerade senare i samtalet: ”What about those people that could actually make decisions and influence those changes, have you ran in to any of those? Did you have any conversations with those?” Förmodligen var Greta helt omedveten om Christianas roll i FN:s ungdomskonferens två och ett halvt år tidigare och att Christiana mer eller mindre kan ha sägas ha anspelat på sina egna insatser (Christiana hade innan sitt ordförandeskap för UNFCCC varit styrelsemedlem för Rockefellerorganisationen Winrock International och är medlem av Rockefeller Foundation Economic Council on Planetary Health).

Inget sker av en slump. Om du har rätt uppbackning kan du göras till stjärna på en mycket kort tid. Understödjare och rådgivare till Greta har nära band till Romklubben, 350.org med närliggande organisationer (speciellt tankesmedjan Global Utmaning med dess ordförande Ingmar Rentzhog samt 350.org-underställda Fossil Free Sveriges ordförande Bo Thorén). Läs mer om detta i Rebecca Weidmo Uvells inlägg.

Den internationella kampanjen där Greta ingår kom från 2019 att drivas genom det nystartade nätverket Fridays for Future tillsammans med en uppsjö av nya militanta ”gräsrotsorganisationer” som engelska Extinction Rebellion. I bakgrunden finns återigen Plant for the Planet. Med tanke på beskyddet från Prins Albert av Monaco är det ingen större överraskning att Greta gjorde sin uppmärksammade seglats över Atlanten med stöd från det Monegaskiska furstehuset och med Alberts systerson Pierre Casiraghi vid rodret. Det är bygget av deras sköna nya värld som klimatstrejkerna gör allt för att skynda på. UNITE BEHIND THE SCIENCE som det stod på båtens segel ska snarare utläsas UNITE BEHIND THE SCIENTIFIC DICTATORSHIP.

Swedish 16-year-old activist Greta Thunberg sails past the Statue of Liberty on the Malizia II racing yacht in New York Harbor as she nears the completion of her trans-Atlantic crossing in order to attend a United Nations summit on climate change in New York, U.S., August 28, 2019. REUTERS/Mike Segar

Den globala eliten har haft sin plan klar och på ett cyniskt sätt använt sig av ungdomen för att nå sina mål. Med finansiell styrka når man långt. Som Rockefeller Brothers Fund skrev 2010:

Youth is a growing constituency with mobilize-able members around the country. Because they will inherit the planet, their voice brings a moral element to the debate. In recent years, this constituency also has become more organized politically. Grantees: Energy Action Coalition, Focus the Nation, 350.org. (RBF, “Building Constituency Support for Policy Action,” Sustainable Development Program Review 2005–2010)

Förr så strejkade man för att få det bättre och för att bli befriade från en slavliknande tillvaro medan man idag strejkar för att bestraffas för sitt leverne och åter slås i bojor. Ungdomar som Felix och Greta utnyttjas och manipuleras samvetslöst för att genomföra den stora transformationen, Romklubbens teknokratiska ”paradis”, där barnafödande ses som ett hot mot planetens bärkraft och där allting ska övervakas, regleras och beskattas från en global nivå för att bringa världen i balans. Den barn- och ungdomsgeneration som nu används för att legitimera elitens kraftfulla handlande och underminering av demokratin står i sammanhanget som framtidens stora förlorare. En värld utan fossil energi kommer bara att kunna försörja en bråkdel av världens nuvarande befolkning. Redan har unga kvinnor börjat engageras i initiativ som BirthStrike medan de redan födda ska hänvisas till insektsburgare och Soylent Green-kost för att överleva den upphaussade klimatkrisen. Som Christiana med barsk stämma och argsint blick uttrycker: “They need to understand that WE CAN NOT EAT TODAY AT THE COST OF WHAT OTHER PEOPLE ARE GOING TO EAT TOMORROW! IT IS AS SIMPLE AS THAT!”

[1] https://web.archive.org/web/20150910044323/http://www.pftp2014-prod.plant-for-the-planet.org/media/files/news/40154307-youth-manifesto.pdf

[2] https://web.archive.org/web/20150910044454/http://www.pftp2014-prod.plant-for-the-planet.org/media/files/news/84fbd296-manifest-begleitbrief.pdf

[3] https://biopolitics.gr/biowp/wp-content/uploads/2013/04/seminars.-participation-Global-Contract-on-Climate-Justice.New-Approach.-programme.pdf


Köp min bok Rockefeller – en klimatsmart historia för att få hela historien bakom klimathotet.
http://stiftelsen-pharos.org/rockefeller.html

Comments 7

 • […] Source: The Global Climate Strike – Unite behind the Scientific Dictatorship | Pharos […]

 • Rockefeller finansierar hela klimatcirkusen på samma sätt hans förfäder för hundra år sedan började finansiera universitet i USA för sina egna ändamål. Då gällde det att ta kontrollen över läkemedelstillverkningen och skolmedicinen. En briljant affärsidé vid sidan av sitt oljeimperium Standard Oil. Att finansiera ungdomsrörelser i syfte att revoltera mot det “gamla” har vi sett förr. Vi ser det även i Hongkong just nu där västliga starka intressen söker rasera Kinas politiska system genom ungdomarna i HK.

  Monopolkapitalet med Rockefeller, Rothschild, JP Morgan m.fl. andra i den ekonomiska eliten vill ha egen makt över hela världens folk och resurser. Dessa ungdomsrevolter syftar just till detta, för det första indoktrineras ungdomarna och barnen till att tro att detta är en bra väg att gå och när fällan väl slagit igen finns ingen återvändo.

  Vi gamlingar låter oss inte imponeras av några påhittade klimatkriser, de flesta av oss är så pass pålästa att vi inte köper billiga lögner. Då ger man sig på barn som ännu inte mognat, inte studerat tillräckligt för att förstå och kritiskt granska vad som förmedlas. Att vuxna utnyttjar barn för egna syften är grymt och kan jämställas med barnmisshandel.

  Men dessa starka ekonomiska och makthungriga intressen struntar i moralen, struntar i att barn och vuxna mår dåligt av alla larm man sprider, struntar i folkens välbefinnande. Det har man visat under många år med alla otaliga krig man fört med nationer och folk som inte vill gå i den globalistiska elitens fotspår.

  Är det något eller någon man ska göra uppror mot, så är det just Rockefeller och dennes gelikar.

 • […] Stiftelsen Pharos har publicerat sitt bidrag till att lägga pusslet kring klimatcirkusen. De har sammanställt både information jag själv publicerat och ny info, och bidrar förtjänstfullt till att ytterligare skapa en helhetsbild kring spektaklet, där Greta Thunberg bara är affischnamn. […]

 • Jag skulle vilja fråga Christina Figureras varför så mycket ska satsa på de ännu ofödda barnen i en avlägsen framtid när så lite satsas på den nu nyfödda i alla flyktingläger t.ex. En seriös satsning här och förstås att arbeta för fred i alla konflikthärdar runt vår jord, det skulle vara att följa en moralisk kompass.

 • “Ungdomskonferensen samlade en rad tunga namn för att utarbeta strategier om hur barn och ungdomar bäst kunde sprida medvetenhet om ”klimatkrisen”. Detta sågs som essentiellt inför Parismötet om klimatet (COP 21) samma år.”

  Sprida medvetenhet om klimatkrisen!
  Det är alltså huvuduppgiften.
  Sedan lägga den heta potatisen i knät på politikerna, som ska lösa frågan.
  Hur ? Är det klokt? Finns det andra sätt?
  Det enda de brukar göra är väl att höja skatterna och sedan fortsätta som vanligt?

  Sprida medvetenhet om en beräkning där förutsägelserna är antaganden…?
  Sprida skrämselpropaganda?
  Skrämma barn som mår dåligt ändå?
  Antingen ger det dem en livsuppgift, som för Greta , eller så kan det ge dem ångest, riktig ångest, så de mår dåligt hela livet.

  Medvetenheten läggs på privatpersonerna som sopsorterar och cyklar, staterna som flyger på allehanda konferenser , och sedan höjer skatten för folket.
  Och företagen som genom utsläppsrätter och undantag kan fortsätta försura jorden och förpesta luften….

  Fokuset har hamnat fel tycker jag. Debatten var mer rätt på 70talet där alla försökte hitta sätt att sluta miljöförstöringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.