The Great Transition och New Earth Order

Ungefär ett år efter att pandemin deklarerades bestämde jag mig för att återvända till vad The Great Transition Initiatives framtidsscenarier tog upp om vår nutid. Jag nämnde detta initiativ kort i Rockefeller – en klimatsmart historia men gick inte in i detalj på scenariernas faktiska innehåll. I min omläsning framkommer att GTIs mest skrämmande framtidsbilder på flera sätt har realiserats, samtidigt som det också ger en fingervisning om vad framtiden kan bära i sitt sköte. Detta rör specifikt pandemin och utropandet av något som benämns som New Earth Order.

Först lite historik:

Paul Raskin, filosofie doktor från Colombia University i New York och senare medlem av Romklubben, startade 1991 Pole Star Project tillsammans med Stockholm Environment Institutes föreståndare Gordon Goodman med syfte att utreda scenarier för skapandet av en planetär civilisation. Detta koordinerades av Raskins Tellus Institute. Goodman hade tidigare, på uppdrag från Rockefeller Brothers Fund, skrivit kapitlet om energi och klimat i Brundtlandrapporten – Our Common Future.

Arbetet övergick efter några år i Global Scenario Group där utgångspunkten var att utröna hur ett globalt idealsamhälle skulle kunna realiseras utifrån FNs Agenda 21 (fastställt vid Riomötet 1992) samt Earth Charter (16 “budord” för en hållbar värld). Projektet erhöll stöd från Earth Charterkommitténs ordförande Steven Rockefeller och finansierades av UNEP, Rockefeller Foundation och Nippon Foundation.

Genom en historisk analys antog Raskin (som ingått i Earth Charterkommittén tillsammans med Steven) och hans medförfattare att framtiden kunde ta tre olika vägar:

1. Conventional Worlds –- utvecklingen löper på som tidigare genom att anamma korporativa marknadslösningar. Antingen genom ekonomisk tillväxt, avreglering och privatisering (Market Forces) eller genom regeringsledda reformer som skapar en grön ekonomi och utrotar fattigdomen (Policy Reform).

2. Barbarization – det nuvarande systemet klarar inte av att hantera sociala, ekonomiska och miljörelaterade kriser. I ena fallet innebär det en auktoritär respons på kriserna där eliten skyddar sig i enklaver medan fattigdomen härskar utanför. I det andra fallet ett fullständigt systemsammanbrott med miljökatastrofer och kollapsade samhällsinstitutioner.

3. Great Transitions – nya värderingar och institutioner skapas som bygger på livskvalitet, solidaritet och hållbarhet. Främst handlade detta om Raskins modellscenario, New Sustainability Paradigm, som omfamnar ett globalt ömsesidigt beroende (interdependence) och en humanistisk, mångfaldig och ekologisk planetär civilisation. Det andra scenariet inom Great Transitions – Eco Communalism – var skapandet av småskaliga, men samtidigt teknologiskt avancerade och uppkopplade, samhällen.

Relative to other regions, the bias in Arcadia is toward self-reliant economies, small enterprises, face-to-face democracy (at least in cyberspace), community engagement, and love of nature. Lifestyles tend to emphasize material sufficiency, folk crafts, and reverence for tradition. While the local is emphasized, most people are highly connected with cosmopolitan culture and world affairs through advanced communication technology and transportation systems.

Raskin (2006), The Great Transition Today – A Report from the Future, s. 4

Detta småskaliga samhälle hade dock ett pris. Vägen kunde bli svår och mödosam. Omslaget på The Great Transition visar en jordglob som sönderdelas för att därefter sättas ihop igen.

Notera den konceptuella likheten med The Fabian Window på London School of Economics:

Designed by George Bernard Shaw and created by Caroline Townshend in 1910 as a commemoration of the Fabian Society. It shows Shaw with Sidney Webb and ER Pease, among others, helping to build a new world: 'Remould it nearer to the heart's desire'. Currently housed in the Shaw Library at the London School of Economics (founded by Sidney and Beatrice Webb and Shaw).
The Fabian Window, designad av George Bernard Shaw och skapad by Caroline Townshend 1910, visar hur och Sidney Webb och Shaw slår sönder jorden för att återskapa den till den värld man önskar. “Remould it nearer to the heart’s desire” står det ovanför. (Foto: Ruth Hartnup, Wikimedia Commons)

Med tanke på hur världen ser ut idag, med lockdowns och andra auktoritära åtgärder, är efterföljande mening om The Great Transitions framtidsscenario Eco Communalism mycket intressant.

While popular among some environmental and anarchistic subcultures, it is difficult to visualize a plausible path from the globalizing trends of today to Eco-communalism, that does not pass through some form of Barbarization.

(Raskin et. al (2002), The Great Transition – The Promise and Lure of the Times Ahead, s. 15)

“In the Fortress Worlds variant, as the systemic global crisis deepens, powerful international forces are able to impose order in the form of an authoritarian system of global apartheid with elites in protected enclaves and an impoverished majority outside.” Bild från The Great Transition Initiative

På grund av pandemin befinner vi oss i idag det scenario som Raskin beskriver som Barbarization. En värld i ett kristillstånd där auktoritära åtgärder i olika grad har berövat oss grundläggande friheter.

The dark belief underlying the Breakdown variant is that the world faces an unprecedented calamity in which unbridled population and economic growth leads to ecological collapse, rampaging conflict and institutional disintegration.

(Raskin et. al (2002), The Great Transition – The Promise and Lure of the Times Ahead, s. 81)

Enligt scenariot handlar det om att miljökriser, matbrist och sjukdomar leder fram till en stor hälsokris! Detta ger upphov till att den nuvarande ordningen knakar i fogarna. Kriminella syndikat och terrorism frodas, våldet eskalerar, polarisering mellan samhällsgrupper tilltar, samtidigt som miljökriser och sjukdomar drabbar världsbefolkningen. Det liknar mycket det som hänt i världen efter 9/11, med krigen i Mellanöstern, återkommande terrordåd, den stora finansiella krisen 2008 samt flyktingkrisen 2015.

Genom dessa händelser antogs en relativt blygsam trigger vara nog för att störta världen in i ett totalt kaos. Något som också kunde ses som en konsekvens av att FNs hållbarhetsmål inte togs på tillräckligt allvar. En mycket svår pandemi skulle enligt Raskin kunna utgöra en möjlig utlösare av denna megakris.

Another path to general crisis might be initiated by an unprecedented pandemic; perhaps via an extremely contagious disease vector that emerges from disrupted ecosystems and is carried to the four corners of the Earth by a highly mobile affluent population and by waves of impoverished refugees fleeing the spreading chaos.

(Raskin et. al (2006), World Lines: Pathways, Pivots, and the Global Future, s. 10)

Global medborgarrättsrörelse

Åren innan megakrisen, under 2010-talet, förutsåg Raskin framväxten av en global medborgarrättsrörelse, i Great Transition benämnd Yin-Yang, som skulle samla ungdomar med krav på en global förändring. Parallellen till de globala klimatmarscherna och Greta Thunbergs klimatstrejker med kraven till världsledarna om att reformera systemet är uppenbar.

Although it was derisively referred to as the Children’s Crusade at the time, the unified youth movement was a critical partner in the coalition for a new global deal that led to the Global Reform process.

(Raskin et. al (2002), The Great Transition – The Promise and Lure of the Times Ahead, s. 80)

Yin står för den nyandliga delen av rörelsen med rötterna i hippierörelsen och Timothy Learys drogromantik medan Yang står för den aktivistiska och politiska delen med rötterna i medborgarrätt och miljöengagemang. Som jag visade i Rockefeller – en klimatsmart historia är det två rörelser som sedan lång tid påverkats uppifrån.

The RBF (Rockefeller Brothers Fund) has supported “allied voices for climate action” that include businesses, investors, evangelicals, farmers, sportsmen, labor, military leaders, national security hawks, veterans, youth, and governors and mayors.

(Rockefeller Brothers Fund,  Sustainable Development Program Review 2005–2010)

Till en början skulle dessa rörelser vara åtskilda men efter 2015 antogs de börja närma sig varandra.

The Crisis unleashed a widespread social revolt against the dominance of global corporations, against a quarter century of appalling environmental degradation, and against the persistence of poverty and social squalor amidst great wealth.

(Raskin et. al (2002), The Great Transition – The Promise and Lure of the Times Ahead, s. 80)

I Fortress World räcker dock inte deras engagemang till för att skapa den förändring som krävs innan världen störtar i kaos.

New Earth Order

När megakrisen är som värst samlas en allians, Alliance for Global Salvation, med internationella militära, korporativa och politiska organisationer, för att skapa ordning ur kaoset. Detta låter onekligen som den diktatur som föreslagits av aktörer som Romklubben, James Lovelock och Torbjörn Tännsjö för att med auktoritära medel skapa ett hållbart samhälle. Som Tännsjö skrev i december 2018:

Etablerande av global styrelse får ske genom en kupp, ett slags existentiellt språng, där de suveräna nationalstaterna tvingas upphöra att finnas till. En global regering i form av en global despoti tar över. Demokratin får komma sedan, i form av ett långsiktigt reformprojekt, ungefär som demokratin etablerats inom existerande icke demokratiska nationalstater.

Torbjörn Tännsjö (2018), Så kan klimatkrisen leda fram till en global despotiDagens Nyheter

För Tännsjö var detta inte bara en rekommendation utan en förutsägelse.

Med ett uppgraderat Förenta Nationerna som plattform utropas, enligt Raskin, ett globalt nödläge. Därefter inleds en kampanj där auktoritära åtgärder och militära maktmedel används för att få slut på oron. Detta ger upphov till ett dualistiskt system – Planetär Apartheid. De rika bor i skyddade och priviligierade områden (Fortress) medan den fattiga majoriteten som bor i polisstaten utanför fortet nekas grundläggande friheter.

The authorities unified national militaries of the willing into a “peace brigade” to enforce their cynical “3S” program: Stability, Security, and Sustainability. Using the revamped UN as a coordinating platform and legal cover, the NEO forces swept through hot spots, launching sporadic shock and awe attacks. The authorities use high-tech surveillance and old-fashioned brutality to control social unrest and migration, and to protect valued environmental resources.

Raskin (2016), Journey to Earthland – The Great Transition to Planetary Civilization, s. 43

Det är uppenbart att scenarierna från Great Transition Initiative överlappar med Rockefeller Foundations rapport Scenarios for the Future of Technology and International Development från 2010. Speciellt gäller detta scenariot Lock Step:

A world of tighter top-down government control and more authoritarian leadership, with limited innovation and growing citizen pushback.

Rockefeller Foundation (2010), Scenarios for the Future of Technology and International Development, s. 18

Raskin skrev 2016 en uppföljare till The Great Transition, Journey to Earthland: The Great Transition to Planetary Civilization, där han benämner den hårdföra militanta alliansen som New Earth Order (NEO). Denna slår effektivt ned allt motstånd.

The NEO putsch met with pockets of opposition, but organized resistance collapsed in disarray as a planet-wide state of emergency was declared and civil rights suspended.

Raskin (2016), Journey to Earthland – The Great Transition to Planetary Civilization, s. 43

Detta samhälle gynnar enbart den förmögna 1% supranationella eliten.

In Barbarization-Fortress World, global income grows very slowly as the few become much richer and the many get somewhat poorer.

Raskin et.al (1997), Branch Points: Global Scenarios and Human Choice, p 13

Enligt det mest pessimistiska av Raskins scenarier kommer den hårdföra regimen bestå i ett halvt sekel innan besten börjar vackla och fickor av frihet börjar uppstå här och var. I hans favoritscenario lyckas däremot den globala medborgarrättsrörelsen, att inför hotet om en möjlig Fortress World, samla stöd till genomgående reformer.

Ironically, the authoritarian NEO threat triggered a massive public reaction that further fueled the GCM and the politics of deep reform.

Raskin (2016), Journey to Earthland – The Great Transition to Planetary Civilization, s. 74

Det allt större motståndet möjliggör i slutändan den stora omställningen.

Det hållbara paradiset

Precis som i den gamla sovjetiska statspropagandan ska det hållbara paradiset framträda efter den auktoritära eran. Enligt idealet är det ett New Sustainability Paradigm som ska framträda när reformarbetet är helt färdigt. Som Raskin beskriver det:

The fabric of global society is woven with diverse communities. Some are abuzz with cultural experimentation, political intensity and technical innovation. Others are slow-paced bastions of traditional culture, direct democracy and small-is-beautiful technology. A few combine reflection, craft skill and high esthetics into a kind of “sophisticated simplicity,” reminiscent of the Zen art of antiquity. Most are admixtures of countless subcultures. The plurality of ways is deeply cherished for the choice it offers individuals and the richness it offers social life.

(Raskin (2002), The Great Transition – The Promise and Lure of the Times Ahead, s. 44)

Den gamla ordningen med ytterligheter som globalism–nationalism och kosmopolitism–lokalism är upplöst och istället ersatt med familj, grupp, region och ett planetärt samhälle.

Över det hela ska The World Union (f.d. Förenta Nationerna), The World Court och The World Regulatory Authority vaka. En global federation för samarbete, säkerhet och hållbarhet. Styrningen sker genom ett decentraliserad nätverk bestående av stater, företag och civilsamhälle.

Det är ett upplägg som har tydliga beröringar med scenariot ”Clever Together” från Rockefeller Foundations rapport Scenarios for the Future of Technology and International Development.

Nation-states lost some of their power and importance as global architecture strengthened and regional governance structures emerged. International oversight entities like the UN took on new levels of authority, as did regional systems like the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD), and the Asian Development Bank (ADB).

(Rockefeller Foundation (2010), s. 27-28)

I detta samhälle får fritt sköta dina angelägenheter så länge de faller inom ramarna för vad världsunionen har definierat som rätt och riktigt. Åter till Raskin:

Social and environmental goals at each scale define the “boundary conditions” for those nested within it. Subject to these constraints, the freedom to fashion local solutions is considerable—but conditional.

(Raskin (2002), The Great Transition – The Promise and Lure of the Times Ahead, s. 44)

Om oreda och våldsamheter uppkommer kallas ”fredsstyrkorna” in. Konsumtionssamhället har övergetts till förmån för ett balanserat kretsloppssamhälle där allting hålls inom de planetära gränserna. Ett Eko-utopia där människans aktiviteter är kontrollerade och där energissystemet är baserat på förnybar energislag som sol, vind, biomassa och vatten.

Population stabilization, low-meat diets and compact settlements reduce the human footprint, sparing land for nature. Global warming is abating as greenhouse gas emissions return to pre-industrial levels. Ecosystems are restored and endangered species are returning, although scars remain as reminders of past heedlessness.

(Raskin (2002), The Great Transition –- The Promise and Lure of the Times Ahead, s. 45)

I den kommande världsstaten finns enligt Raskin tre olika system:

 1. Agoria – som har likheter med ett klassiskt socialdemokratiskt samhälle som i Norden.
 2. Ecodemia – socialism med stora arbetarkontrollerade företag och hårt reglerade småföretag.
 3. Arcadia – ett mer anarkiskt och lokalt orienterat samhälle med en enklare livsstil.

Raskins tidslinje slutar 2084. Detta är 200 år efter att den socialistiska tankesmedjan Fabian Society grundades i London.

The Great Transition Initiative är inte bara inriktade på att försöka förutsäga framtiden. De försöker också medverka till att skapa den framtid som önskas. Detta möjliggörs nu av det kaos och den oro som pandemin orsakat (vilket jag återkommer till i nästa inlägg).

The pandemic is initiating us into a human community, not through ideologies or abstract theories, but by our most fundamental commonalities: our bodies, our loved ones, our death, our life. The pandemic is awakening the interdependent planetary consciousness that thousands have been trying to cultivate for decades.

Mimi Stokes (2021), A Planetary Actor Awakens, GTI Forum

Källor

Hickman, Leo (2010), “James Lovelock: ‘Fudging data is a sin against science’“, artikel i The Guardian 29 mars 2010
Raskin et.al (1997), Branch Points: Global Scenarios and Human Choice, A Resource Paper of the Global Scenario Group
Raskin et al (2002), The Great Transition –The Promise and Lure of the Times Ahead, The Great Transition Initiative
Raskin et al (2006), World Lines: Pathways, Pivots, and the Global Future, The Great Transition Initiative
Raskin (2006), The Great Transition Today – A Report from the Future, The Great Transition Initiative
Raskin (2016), Journey to Earthland – The Great Transition to Planetary Civilization, The Great Transition Initiative
Rockefeller Foundation (2010), Scenarios for the Future of Technology and International Development, The Rockefeller Foundation and Global Business Network
Stiernstedt, Jenny (2017), ”Demokratin måste pausas för att lösa klimatkrisen”, artikel i Svenska Dagbladet, 4 november 2017

Comments 7

 • Jag lade just in på min FB tidslinje och för publicering i FB gruppen Folkets Rättigheter i samhället: om 2021-07-24 “Efter att ha tittat på massdemonstrationerna i världen mot de gröna passen igår, social och politisk diskriminering (som är förbjudet enligt: 11 januari 2021 beslut Europarådet Parliamentary Assembly Pace: Covid-19-vaccinen inte är obligatoriska & man kan inte kan bli politiskt, socialt (eller annat sätt) tvingad till vaccinering. Paragraf 7.3.2 att ingen får diskrimeras för att man inte vill eller kan vaccinera sig.), i princip vaccinationstvång utan korrekt bioetiskt informerat samtycke i världen började jag tillslut gråta framför datorn.
  Som tur är kunde jag skingra tankarna med Jacob Nordangård s excellenta essä “The Great Transition och New Earth Order” där han förklarar med scenario- och framtidsscenarieanalys att vi befinner oss i stadiet Barbarization. Smakprov ur Nordangårds text som jag sedan uppmanar alla att läsa texten i sin helhet.
  Smakprovet här: “På grund av pandemin befinner vi oss i idag det scenario som Raskin beskriver som Barbarization. En värld i ett kristillstånd där auktoritära åtgärder i olika grad har berövat oss grundläggande friheter.
  Enligt scenariot handlar det om att miljökriser, matbrist och sjukdomar leder fram till en stor hälsokris! Detta ger upphov till att den nuvarande ordningen knakar i fogarna. Kriminella syndikat och terrorism frodas, våldet eskalerar, polarisering mellan samhällsgrupper tilltar, samtidigt som miljökriser och sjukdomar drabbar världsbefolkningen. Det liknar mycket det som hänt i världen efter 9/11, med krigen i Mellanöstern, återkommande terrordåd, den stora finansiella krisen 2008 samt flyktingkrisen 2015.
  Genom dessa händelser antogs en relativt blygsam trigger vara nog för att störta världen in i ett totalt kaos. Något som också kunde ses som en konsekvens av att FNs hållbarhetsmål inte togs på tillräckligt allvar. En mycket svår pandemi skulle enligt Raskin kunna utgöra en möjlig utlösare av denna megakris.”
  “Barbarization – det nuvarande systemet klarar inte av att hantera sociala, ekonomiska och miljörelaterade kriser. I ena fallet innebär det en auktoritär respons på kriserna där eliten skyddar sig i enklaver medan fattigdomen härskar utanför. I det andra fallet ett fullständigt systemsammanbrott med miljökatastrofer och kollapsade samhällsinstitutioner.”
  Dela gärna vidare så att fler kommer i kontakt med Jacob Nordangårds essä.
  För mer läsa hela essän “The Great Transition och New Earth Order”: (är texten jag skriver till). Vid närmare eftertanke inser jag när jag läst hela essän att jag behöver läsa din bok om Rockefeller en klimatsmart historia. Jag är ser utifrån vad som sker inom både hälsofrihets- och strålningsrörelsen att man kämpar mot denna industrialiserande norm – en norm som är hotfull ur hälsoperspektiv.

 • Ett smygprojekt är namnat med nytt ord, renovräkning, (ej renovering).
  Mer på newsvoice se / blackrock.

 • Ja, detta är mkt intressant men håller med, det finns beskrivet i Bibeln, och av människor som fått profetiska visioner.

 • Tak for skriften Jacob.

  Lidt relevant viden:
  “Raskin er Filosofi-professor på Colombia University i New York”. Columbia University var der Howard Scott startede Teknokrati-bevægelsen i 1930’erne. I New York ligger hovedsædet for UN. New York var også det sted for koncentrationen for smittende med Corona-virus var højest – Kina havde en af de laveste smitteprocenter i verden. Columbia University er en del af Ivy League universiteterne, som også indbefatter Yale hvor Skull & Bones holder til. Sutton kaldte sin bog om Skull & Bones for sin Magnus Opus. Skull & Bones har 322 i sit sort hvide logo. Biden fik sin vaccine kl. 3:22:00 præcist. Han var iført to masker imens – en sort og en hvid. Ligeledes var børnene i UN-musikvideoen for New World Order sangen “We will rise” (2020) iklædt sort og hvidt. Georgia Guidestones blev indviet den 22.marts – Dette skrives som 3/22 i USA. Bogen “Number Games – 9/11 to Corona-virus” (2020) er fuld af denne slags observationer, og er meget interessant.

  Fra Wiki:
  “The Ivy League was the first athletic conference to respond to the COVID-19 pandemic by shutting down all athletic competition in March 2020, leaving many Spring schedules unfinished. The Fall 2020 schedule was cancelled in July, and winter sports were cancelled before Thanksgiving. Of the 357 men’s basketball teams in Division I, only ten did not play; the Ivy League made up eight of those ten”.

 • Skrämmande aktuellt och något Bibeln talat om i 2000 år. Läs Uppenbarelseboken!

 • Oerhört bra sammanfattat. Denna är ännu enklare rent pedagogiskt: https://www.vaken.se/georgia-guidestones-och-great-reset/
  Men nu hoppas jag bara att du kommer med oss och firar på nationaldagen i Stockholm. Det skulle höja din trovärdighet

 • Så fantastisk bra skrivit. Tack för allt arbete du lägger ner på att identifiera och skriva om dessa parasiter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.