Vaccinpass bäddar för totalitär kontroll och medicinsk apartheid

Vaccinpassen bäddar för ett totalitärt samhälle med medicinsk apartheid där ovaccinerade demoniseras, blir utfrusna och till stor del utesluts från kultur- och samhällslivet. Allt detta påhejat av en lydig kader av politiker, media och kändisar. 

Den elfte juni 2021 beslutade Ministerrådet i EU att vaccinpasset (EU Digital COVID-19 Certificate programme) skulle användas i EU för att möjliggöra resande. I augusti 2021 hade det införts i Bulgarien, Danmark, Grekland, Kroatien, Polen, Tjeckien och Tyskland. Flera länder tog det dock några steg längre och har nu infört något som kan benämnas som medicinsk apartheid.

I Frankrike infördes under stora folkliga protester ”pass sanitaire” (bevis för vaccination eller negativt testresultat) för att få få tillträde till sjukhus, restauranger, caféer, pubar, köpcentrum, museer, biografer, sportevenemang, nöjesparker, bibliotek etc. Bötesbeloppen för underlåtenhet för en företagare att kolla passet uppgår till 45 000 Euro, samtidigt som avsked väntar de hälsoarbetare som vägrar att vaccinera sig. Åtgärder av detta slag har även genomförts i Italien medan det på Cypern behövs ett SafePass för att kunna få tillträde till livsmedelsbutiker, taxibilar och kollektivtrafik.

Dessa drakoniska åtgärder har nu nått Sverige. Nyligen föreslog Moderaterna, med Ulf Kristersson i spetsen, nationella vaccinpass för att öppna upp kulturlivet (inklusive krogar, sportevenemang och resor). Detta har därefter stöttats av kulturpersonligheter som Jonas GardellStefan Sauk och Lena Philipsson. Även ledande medier har hakat på.

Erik Helmerson, ledarskribent på Dagens Nyheter skriver exempelvis att:

Det är orimligt att vägra vaccin och ändå kräva att få leva som vanligt.

Detta förstärks av DN:s chefredaktör Peter Wolodarski:

Det borde inte vara någon rättighet att få delta på lika villkor som andra om man behandlar vaccinet som en fråga om tycke och smak. En minoritets egoism, nonchalans eller ointresse går ut över resten av samhället, som är tvunget att begränsa friheten.

Peter Wolodarski

De som av olika anledningar inte vill vaccinera sig har nu blivit definierade som andra klassens medborgare. Nattklubben Plan B i Malmö meddelade att de skulle gå före och införde den 10 september CovidPass för att få tillträde till inrättningen efter klockan 21:00.

Den sjunde september meddelade Folkhälsomyndigheten att taket på allmänna sammankomster och gällande restriktioner kan tas bort den 29 september på grund av minskad smittspridning (fas 4 i regeringens strategi för en avveckling av restriktionerna). Detta har framkallat ett lyckorus bland de branscher som drabbats av restriktionerna. Några garantier för att detta kommer att ske har dock inte lämnats. Istället kan den tänkta öppningen av kulturlivet bli språngbräda för införandet av vaccinpassen. Den tionde september släppte Socialdepartementet promemorian Förslag om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd där det konstateras att:

Om det på grund av det epidemiologiska läget inte skulle vara möjligt att ta nästa steg i slutet på september, eller om det därefter på grund av ett försämrat smittläge finns behov av bestämmelser som begränsar antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt platser för privata sammankomster, kan det finnas skäl att införa en möjlighet att använda vaccinationsbevis.

Sverige tänker till skillnad från Frankrike använda en “mjuk” och inte tvingande metod. Det betonas att det inte är en skyldighet för arrangörer, verksamhetsutövare och uthyrare att kräva vaccinpass för att ge tillträde till sina kunder. Istället beskrivs det som en ”möjlighet” för dessa att kunna öppna upp sina verksamheter för fler deltagare. Valet står då mellan att fritt kunna släppa in så många personer som FHM för stunden har godkänt eller en betydligt större grupp deltagare med giltiga vaccinpass. Detta ska, enligt promemorian, kunna öka intäkterna för företag och leda till ”positiva effekter på välmående och fysisk och psykisk hälsa hos allmänheten både hos unga och äldre, såväl kvinnor som män”. För att detta ska vara möjligt är samtliga personer (vid offentliga och allmänna sammankomster samt uthyrningslokaler för privata tillställningar) tvungna att kontrolleras.

Detta gäller för alla över 16 år. Ytterst få personer antas på grund av medicinska skäl kunna bli undantagna från kravet. Dessa ska dessutom kunna styrka sin status med ett intyg från läkare, medan äldre barn ska kunna visa upp ID-handling. Inga undantag ska kunna ges av religiösa skäl.

För övriga personer som av olika skäl valt att inte vaccinera sig, bedöms kravet på vaccinationsbevis vara berättigat och ändamålsenligt med hänsyn till att syftet är att begränsa smittspridning och att värna liv och hälsa. Det är också fråga om en reglering som skulle gälla under en begränsad tid.

Passet ska bara avse data om vaccinering (att personen tagit minst två doser vaccin senast två veckor innan) och omfattar inte personer som testat sig eller som uppnått naturlig immunitet.

Om det skulle vara möjligt att uppvisa negativa test i stället för vaccinationsbevis finns det en risk för att sådan testning skulle tränga undan annan nödvändig testning eller vård.

Ovaccinerade kan därmed vägras att hyra festlokaler och portas från konserter, sportevenemang och andra evenemang med fler än 50 deltagare.

Regeringen bedömer, trots att detta innebär omfattande intrång i näringsfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet, att vaccinpassen är förenliga med “bestämmelserna om grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen, Europakonventionen och EUs stadga om de grundläggande rättigheterna”. Skyddet av “enskildas liv och hälsa” väger enligt promemorian tyngre.

De negativa effekter som kan uppkomma av förslaget i form av t.ex. att ovaccinerade personer i praktiken kan komma att utestängas från större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, bedöms mot denna bakgrund inte gå utöver det som bestämmelser om deltagarbegränsningar ytterst syftar till, nämligen att skydda enskildas liv och hälsa.

I Nazityskland hette det “till skydd för folk och stat”.

Detta upplägg delar upp människor i två grupper där de ovaccinerade får sina rättigheter kringskurna samtidigt som de vaccinerade kommer att utsättas för ständiga kontroller om sin vaccinstatus för att få tillgång till kultur- och samhällslivet. Det leder också till att fler kommer att känna sig tvingade att vaccinera sig.

Med en smart utformad propaganda och med en strategi som kan liknas vid utpressning kan den teknologiska lösningen som planerats och utarbetats av aktörer som World Economic Forum och EU-kommissionen införas med stormsteg. Nationella politiker har reducerats till lydiga orderföljare som pliktskyldigt inför ett totalitärt system utan hänsyn till mänskliga rättigheter och där kritiker till massvaccinering och restriktioner hånas och hängs ut. Det har nu dessutom blivit upplagt för en alltmer intensiv häxjakt mot alla som inte tar vaccindoserna eller följer påbuden. Allt påhejat av en okritisk mediakår, kändisar och politiker. Frågan är hur länge det dröjer innan fler grupper fogas till listan av icke-önskvärda? Det är i sanning en djupt tragisk utveckling.

The implementation of a global data platform to assess the “risk” level of travellers, if not through actual data, through a type of “credit score”, would give governments more accurate information about passengers and better protect their borders and citizens. (World Economic Forum, Digital Borders: Enabling a secure, seamless and personalized journey)


Läs mer om vaccinpassen i min bok Den globala statskuppen. Boken är slut i handeln men det går fortfarande att köpa böcker från andrasorteringen till nedsatt pris från Pharos webbshop. En ny uppdaterad utgåva med två nyskrivna kapitel släpps senare i höst. 

Källor

Jonas Gardell, “Ge oss vaccinpass nu”, Expressen-debatt 23 augusti 2021, https://www.expressen.se/kultur/jonas-gardell/ge-oss-vaccinpass-nu-publiken-maste-fa-komma/
Erik Helmersson, “Sluta dalta med vaccinskeptikerna”, ledare i Dagens Nyheter 31 augusti 2021, https://www.dn.se/ledare/erik-helmerson-sluta-dalta-med-vaccinskeptikerna/
Ulf Kristersson, “M vill öppna Sverige med vaccination och vaccinpass”, DN-debatt 20 augusti 2021, https://www.dn.se/debatt/m-vill-oppna-sverige-med-vaccination-och-vaccinpass/
Peter Wolodarski, “Hur länge ska vaccinvägrarna få hindra alla andra?”, ledare i Dagens Nyheter 5 september 2021, https://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-hur-lange-ska-vaccinvagrarna-fa-hindra-alla-andra/
Regeringen (2021), Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd, Socialdepartementet S2021/06359, https://www.regeringen.se/4a58b4/contentassets/343d6f1667bf4561ac24cc207178e37d/vaccinationsbevis-som-smittskyddsatgard.pdf 

Comments 22

 • Undvik vaccinerade! De som har vaccinerat sig har ju frivilligt sprutat in covid i sin egen kropp, och eftersom covid ju faktiskt smittar och de vaccinerade har covid, oavsett att flertalet ännu inte insjuknat av det (kallas “genombrottssjuka” när någon insjuknar av vaccinet), måste alla normala människor som inte vaccinerat sig undvika de som vaccinerat sig. Detta är allvarligt, undvik/distansera från de som vaccinerat sig alltså.

  • Ja det handlar om shedding. De har inte sprutat in covid men deras kroppar beordras att tillverka spike proteinet i stora mängder som de sedan utsöndrar ( transmittar) via andning, hud, vätskor … så ja kanske god idé med lite avstånd.
   Men det är väldigt svårt undvika vaxxade då de finns just överallt !

 • Mateus 5:37. För att tala om naturlagar, så kan man ställa sig frågan, hur kommer allt detta till?
  Ett ja är ett ja och ett nej är ett nej, allt däremellan är ett “kanske” (av ondo). Och vad består detta kanske av? Inkrementell rädsla! Och vad skapar rädslan? En tidigare händelse, som innehåller fysisk smärta. Även strålning som kroppens nerver inte kan uppfatta. Detta “kanske” är alltså en ren rädsla för förlust.
  Detta kan enkelt bevisas om man finner den smärtsamma delen i sinnet och reducerar den försvinner också rädslan.

 • Detta börjar alltmer likna en religiös historia. Någon skapade detta universum och med det speciella lagar, som nu kallas naturlagar.
  Sedan kommer en skock kemister, som tagit på sig rollen av skapare av universum, med medföljande inskränkande regler. Naturlagar är det inte.
  Liv är fritt flödande kommunikation, därför är dessa begränsningar dömda till undergång i förlängningen.
  NWO är en mental sjukdom och livet kommer alltid att runda en sjukdom för att överleva. Även om alla högre varelser kan utrotas, lever alltid småkrypen kvar, vilka kan börja om från början.
  Livet är evigt medan NWO är en tillfällig sjukdom.

 • Nu polariseras det som att man antingen är vaccinerad eller ovaccinerad. Men i stort sätt alla som har haft Covid-19 har antikroppar och därmed en naturlig immunitet som är överlägsen en vaccination då? Det har suddats bort från all kommunikation. Det följs sannolikt av forskare men jag hittar inga publikationer som följer folk som jag, som hade Covid i mars 2020 redan och som 18 månader efter fortfarande har antikroppar. Så av den anledning redan vill jag inte vaccinera mig.

 • Då det framgår alltmer att “vaccinerna” inte stoppar smittspridning, utan sannolikt endast leder till förekomst av antikroppar på insidan av kroppen, men inte i luftvägar där viruset sprids ohämmat, “vaccinernas” effektivitet överdrivits och med nya varianter blir alltmer ineffektivt vilket framgår av utvecklingen i bl.a. Israel bör det även bli stopp på idiotin med vaccinpass.

 • Det är inget vaccin! Vad är det ni inte förstår?

 • För mig är det enkelt. Utan vaccin; pandemin fortsätter. Med vaccin; pandemin upphör. Till skillnad från klimatlögnsverksamheten så inser rimligen alla vaccinets oerhörda nytta. När det gäller klimathotet, så ser varje vaken person att det bygger på lögner.

  • För dej är det enkelt. Luc Montagnier, profrssor och Nobelpristagare i medicin, har forskat på vaccinerade som insjuknat i covid-19. Han konstaterar att de smittsamma varianterna (ex Delta) kommer just pga vaccinet.

  • Väldigt få sjukdomar går att få bort med ett vaccin, även om man skulle kunna vaccinera 100%. Ingen tror till exempel att man kan “utrota” influensa. Det finns immunologiska orsaker till att det inte går att skapa ett vaccin för vanlig förkylning. Ingen av forskarna trodde att detta “Covid-vaccin” skulle ta bort “pandemin”. Det “bästa” vi kan uppnå är att vi kan minska antalet som blir svårt sjuka och som dör just i Covid. Men detta kräver att vi vaccinerar var 5-6 månader. Om detta faktiskt minskar mängden sjukdom och död i slutänden (alla orsaker) är fortfarande extremt oklart. Just nu ser det ju ut som de som vaccinerat sig blir MER smittade och MER smittsamma än ovaccinerade både mellan sprutorna och igen efter ett halvår. Vad händer sen? De enda som vinner på vaccinpass är den korrupta läkemedelsbranchen och makthungriga politiker.

  • På vilket sätt skulle genterapi injektionerna göra nytta ? Det är inget vaxxin och statistik i flera länder talar ju för att Både dödstal och smittotal skjutit i höjden sedan sprutandet började ! Är ju solklart de inte fungerar! O är flest sprutande på sjukhus . Extremt många biverkningsfall inrapporterade. I Sverige ca 85000 och det är bara en procent som anmäls ! Vad förstår ni inte ? Vaxxinen är farliga . Immunsuppresserande. Immunförsvar går nästan ner till noll efter sex mån..
   shotten innehåller Oxå graphene o , o hydrogel cancerframkallande, plus massa andra kemikalier o skit plus spike protein som orsakar blodproppar i hela kroppen !

 • Ingen som motsätter sig dessa totalitära stöveltramp kommer att komma undan, vare sig i Sverige eller något annat ”civiliserat” land. Det är nu extremt hög tid att alla som motsätter sig detta börjar organisera sig.

 • Jag vet inte ens var jag ska börja. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att vi har politiker och media som far med direkta osanningar. Hur stor är risken att dö av Covid-19? På vilken plats landar 2020 över dödlighet per tusen invånare under 2000-talet? Har vi verkligen haft fler på IVA än låt säga 2019? Fungerar PCR tester som testmetod för virus? Hur tillförlitligt är PCR test vid cykler över 30? Svaren på dessa frågor finns tillgängliga för alla som är intresserade. Varför ska alla vaccineras då det finns alternativa mediciner som fungerar om de sätts in i ett tidigt skede? Vaccinerade kan både bli smittade och smitta andra. Sedan när måste alla vaccinera sig för att vi ska uppnå flockimmunitet? osv.osv. Man behöver inte ens vara konspiratorisk för att inse att agendan inte har ett dugg med vår säkerhet och vårt välbefinnande att göra.

  • Problemet är om vaccinerade smittar varandra så kommer dom att skylla på dom ovaccinerade, det är redan uträknat.

   • @Anders Vaccinerade kan egentligen inte smitta varandra, då de som vaccinerat sig ju redan har frivilligt sprutat in covid i sin kropp, så blir de sjuka så är det av vaccinet. De blir genombrottssjuka som det heter, när de insjuknar av själva vaccinet, vilket många blir, och nu allt fler. Först hette det att vaccinet var “nästan ofarligt”, men när allt fler vaccinerade fyller IVA (något man först mörkade genom att vända på det och säga att de flesta på IVA var ovaccinerade (så det gäller att läsa nyheter med vakenhet)) så heter det plötsligt att det var “väntat”, då vaccinet “ju inte ger någon garanti” eller “hundraprocentigt skydd”. Jaha. Kunde de ha sagt mera öppet från början.

    • Nej, de vaccinerade har inte sprutat in Covid i kroppen. Med mRNA-injektionerna så har de sprutat in ny, ganska oprövad genteknik som inte ger upphov till hela virus, utan bara spikproteiner. Och nu har det visat sig att detta ger ett visst skydd mot allvarlig sjukdom och död. I några månader i alla fall. Men detta till priset av att den vaccinerade lättare smittas av virus och lättare smittar andra än ovaccinerade. Detta efter ca ett halvår. Jag tycker detta ser ut som ett skräpvaccin som på sikt inte alls förbättrar folkhälsan utan istället förlänger och förvärrar “pandemin” (säsongsvirus, endemiskt). Fenomenet med dåliga vacciner som förvärrar sjukdom är beskrivet i litteraturen. Våra “experter” är antingen hypnotiserade, korrumperade av girighet och ärelystnad, eller “all of the above”.

    • De sprutar INTE in covid i kroppen! Vaxxinet innehåller INTE något virus! Har ni inte fattat det ? Injektionen går in o kodar om ditt dna och beordrar kroppen att tillverka spike protein ! Kroppen blir en spike protein fabrik som inte är säkert få stopp på !

 • Varför denna vaccinationshysteri?
  Är våra ledare okritiskt styrda av läkemedelsbranschen?
  Hur kommer det sig att man i ett upplyst samhälle inte litar på att människan kan skapa sig ett immunförsvar genom bra mat, ett sunt leverne och öka vitaminintaget av C, D, Zink, Selen och Magnesium.
  Varför tystas läkare och sjukvårdspersonal som vittnar om att de flesta människor som insjuknar, faktiskt blir friska. Dödligheten är ju inte högre än vid en vanlig influensa.
  Svaren på dessa frågetecken stavas makt!

 • Vad händer när vaccinet inte verkar längre? Det har nämnts 6 månader t.ex. Ska man börja vaccinera sig en omgång till då eller? Idag går kanske redan de som fick vaccinet i mars omkring som ovaccinerade???

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.