4. Följ internationell lag och säkerställ rättvisa: Digital identifikation

Lag och rätt är en central del i det nya sociala kontraktet men många står idag utanför systemet. Detta vill FN råda bot på. Alla ska ingå i rättssystemet men detta innebär också att de själva ska kunna ställas ansvariga om de inte lyder påbuden från ovan och bryter mot internationell lag. För att genomföra detta krävs en digital juridisk identitet. Detta öppnar även dörren till programmerbar digital valuta, sociala krediter och automatiserat beslutsfattande. Den internationella lagen avser specifikt Agenda 2030. Ingen ska kunna undfly hållbarhetsmålen. Det gäller såväl nationer, företag som individer. 

Som FNs tidigare Agenda 2030-samordnare David Nabarro yttrade i en intervju med Sveriges Radio 2016:

Agenda 2030 är inget man kan välja att säga ja eller nej till – den är obligatorisk, det är nyckeln till mänsklighetens och planetens fortbestånd.[1]

Redan 2012 höll FN High Level Meeting on the Rule of Law där det i resolutionen konstaterades:

…vårt kollektiva svar på de utmaningar och möjligheter som uppstår, genom de många komplexa politiska, sociala och ekonomiska transformationer som ligger framför oss, måste vägledas av rättsstatsprincipen, eftersom den är grunden för vänskapliga och rättvisa relationer mellan stater och den grund på vilken rättvisa samhällen byggs.[2]

Internationell lag måste vara i samklang med den stora transformationen (den internationella utvecklingsagendan efter 2015)

För att fungera så måste det finnas en universell tillgång till Internet. Digitalisering är nyckeln och utgör en central del av FNs partnerskap med World Economic Forum. Som det uttrycktes i det strategiska ramverket 2019:

“Digitalt samarbete – Möter behoven från den fjärde industriella revolutionen samtidigt som global analys, dialog och standarder för digital styrning och digital delaktighet främjas.”

En juridisk identitet för alla är nära sammankopplad med utvecklingen av ett digitalt ID och ingår i hållbarhetsmål nummer 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Detta är syftet med det offentlig-privata partnerskapet ID2020 och innebär i förlängningen att alla behöver digitalt id och internetuppkoppling för att ta del av olika former av samhällsservice.[3] Bakom detta initiativ står Rockefeller Foundation, GAVI, Accenture och Microsoft i samarbete med bland andra United Nations International Computing Center (UNICC), Mastercard och Facebook. Deras årliga möten har hållits i FNs högkvarter i New York sedan 2016. (Jag beskriver även detta i kapitlet Passet i Den Globala Statskuppen)

2016 släppte även World Economic Forum rapporten A Blueprint for Digital Identity med deltagande från aktörer som Identity 2020 (ID2020), Mastercard, Visa, Lloyds, Gates Foundation och BlackRock under ledning av revisionsföretaget Deloitte där fördelarna med att utveckla ett digitalt identifikationssystem utreddes och hur finansindustrin kunde bidra till att förverkliga detta.[4] 2018 kopplades detta samman med det nya sociala kontraktet då WEF under ledning av IT-konsultföretaget Accenture släppte rapporten Identity in a Digital World med ett antal leende glada barn på framsidan.

Innan COVID-19 fick all uppmärksamhet var hanteringen av flyktingar och papperslösa ett återkommande motiv. Detta drevs av bland andra ID2020 i kölvattnet av den stora flyktingkrisen 2015.

2019 etablerade FNs generalsekreterare Antonio Guterres High Level Panel on Internal Displacement under ledning av EU-kommissionens vicepresident Federica Mogherini och Donald Kaberuka från Rockefeller Foundation. Deras syfte var att hantera ”den globala internflyktingkrisen” och ”att uppnå hållbara lösningar för personer som fördrivits i samband med väpnade konflikter, allmänt våld, kränkningar av mänskliga rättigheter, såväl som katastrofer och negativa effekter av klimatförändringar.”

Lösningarna handlar bland annat om att skapa partnerskap med den privata sektorn (World Economic Forum) och en massiv datainsamling för att studera flyktingarnas rörelsemönster och behov.[5] Här ingår bland annat Displacement Tracking Matrix och Joint Data Center on Forced Displacement. Det senare är ett partnerskap mellan Världsbanken och FNs flyktingorgan UNHCR.

Ett digitalt-ID för flyktingar, är som ID2020, Världsbanken och UNHCR identifierat, en viktig del av hur denna datainsamling ska genomföras.[6]

För detta ändamål driver Världsbanken initiativet ID4D (Identification for Development) tillsammans med FN med fokus på utvecklingsländerna. Här ingår bland annat Bill & Melinda Gates Foundation, Secure Identity Alliance (grundat av franska Thales som främst arbetar för försvarsindustrin), World Food Program och Mastercard.[7]

Deras syfte är att utveckla ett identitetssystem som är ”inkluderande, tillitsfullt, ansvarsfullt” och som används för att ”förbättra människors liv” och uppnå hållbarhetsmålen. Det är ett sedvanligt skönmålande språk i syfte att legitimera en omfattande befolkningskontroll. Det är i denna kontext som ”inkluderande” ska förstås.

COVID-19 utgjorde en kraftfull trigger till att kickstarta denna utveckling. Detta rör nu även den utvecklade delen av världen. Som World Economic Forum skriver i rapporten Digital Identity Ecosystems: Unlocking New Value (2021):

Covid-19-pandemin har påskyndat behovet av att identifiera och verifiera identiteten hos individer och organisationer inom ett brett spektrum av sektorer, i så olika sammanhang som införandet av hälsostatusintyg till fjärrintroduktion för anställda.[8]

Bakom rapporten ligger arbetsgruppen Shaping the Future of Digital Economy and New Value Creation under ledning av Derek OHalloran (medlem av WEFs exekutiva kommitté). I november 2021 släppte de rapporten Shared Guiding Principles for Digital Health Inclusion där ett digitalt medborgarskap förespråkas.

Som namnet på WEFs arbetsgrupp indikerar handlar detta om ytterst om den digitala ekonomin. Förutom att hantera COVID-19 och vaccinationer är digital identifikation knutet till betalningssystemet och transformationen från fysisk till digital valuta. Som Världsbanken uttrycker det:

Covid-19-pandemin har belyst vikten av digitaliserade ID och regering-till-person (G2P) betalningsekosystem för effektiva och rättvisa svar, återhämtning och motståndskraft.[9]

Detta ingår i utvecklingen av CBDC (Central Bank Digital Currency). En digital centraliserad valuta där alla transaktioner är spårbara.[10] World Economic Forum driver arbetsgruppen Digital Currency Governance Consortium som arbetar med CBDC. I gruppen ingår bland annat Mark Carney, Jacob A. Frenkel och Tharman Shanmugaratnam från Group of 30 och Eric Jing från ANT Group.[11] Shanmugaratnam ingår även i UN High Level Panel on Effective Multilaterism tillsammans med Stefan Löfvén.

Digitalt ID är en viktig del av infrastrukturen och möjliggör en centraliserad övervakning.

Den mest lovande designen för allmänt bruk är en CBDC som bygger på ett digitalt identitetssystem, som skyddar dataintegriteten samtidigt som det erbjuder skydd mot olaglig aktivitet och potentiellt effektiviserar gränsöverskridande betalningar.[12]

Valutan är även programmerbar. Centralbanken kan bestämma vad pengarna kan användas till, lägga till ett slutdatum för användning samt geografiskt begränsa inom vilket område som pengarna kan användas (detta kom bland annat upp som förslag i samband med pandemin). Om detta genomförs kan det få omfattande konsekvenser.

Om detta kopplas till ett socialt kreditsystem så går det att begränsa de som inte lyder påbuden från ovan på ett mycket abrupt (och omänskligt) sätt. Ett sådant system är framtaget av nämnda ANT Group. Här är en propagandafilm från statskontrollerade China Global Television Network som beskriver det kinesiska systemet.

Vid World Economic Forums årsmöte i maj 2022 och under miljökonferensen Stockholm +50 i juni 2022 diskuterades också sätt att koppla ihop detta med våra individuella koldioxidavtryck. Som J. Michael Evans från kinesiska Ali Baba Group uttrycker det:

Vi utvecklar, genom teknologi, möjligheten för konsumenter att mäta sitt eget koldioxidavtryck. Vad betyder det? Det är vart de reser, hur de reser, vad de äter, vad de konsumerar på perrongen. Så en individuell koldioxidavtrycksspårare.

Detta utgör en del av FNs Global Digital Compact (vilket jag kommer att skriva om i del sju – Improve Digital Cooperation). Coalition for Digital Environmental Sustainabilitys (CODES), som presenterade i Stockholm, skriver i sin rapport Action Plan for a Sustainable Planet in the Digital Age:

Digital teknik och innovation, om den drivs inkluderande och med en tydlig avsikt, kan bemyndiga myndigheter, företag, samhällen och individer att fatta beslut och vidta åtgärder som kan möjliggöra planetär hållbarhet och rättvis mänsklig utveckling. (CODES)

I WEFs rapport Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries avhandlas också en framtid där den digitala identifikationen har flyttat in i kroppen och där dina beslut handhas av en digital mellanhand.

Tänk om tekniken tillät dig att lägga ut ditt beslutsfattande ännu längre – till en digitalt automatiserad agent, eventuellt med hjälp av artificiell intelligens (AI), som aktivt skulle kunna fatta dessa beslut åt dig? (World Economic Forum)

Det går att se hur detta AI-baserade system i förlängningen kan kombineras med genomförandet av Agenda 2030 vilket möjliggör ett teknokratiskt kontrollsystem med automatiskt beslutsfattande som kan uppnå Our Common Agendas mål om ”ett effektivt genomförande av internationell lag”.[13]

Från rapporten “Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries”

Nästa inlägg tar upp åtagande nummer fem – Place women and girls at the centre.


© Stiftelsen Pharos. Får ej återpubliceras utan tillstånd men dela gärna inlägget vidare.

0. Introduktion: Our Common Agenda – Multilateralism med tänder

1. “Leave No One Behind” – Det nya sociala kontraktet

2. Protect the Planet – Ett planetärt nödläge

3. Förespråka fred och förebygg konflikter – Övervakning från rymden

5. Placera kvinnor och flickor i centrum – AI för kvinnor

6. Build Trust – Sanningsministeriet

Stöd vårt arbete! Nu behöver vi bland annat hjälp med att finansiera utgivningen av den engelska upplagan av Den globala statskuppen samt en pocketversion av denna artikelserie.

Swisha bidrag till Insamlingsstiftelsen Pharos: 123 29 19 397 eller Plusgiro 814120-2.


Referenser

[1] Sveriges Radio (2016), Nabarro om FN:s hållbarhetsmål: De är obligatoriska

[2] United Nations, Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Rule of Law at the National and International Levels

[3] https://id2020.org/digital-identity

[4] World Economic Forum (2016), A Blueprint for Digital Identity The Role of Financial Institutions in Building Digital Identity

[5] United Nations, UN High-Level Panel on Internal Displacement

[6] UNHCR, UNHCR strengthens efforts on digital identity for refugees with Estonian support

[7] World Bank, ID4D

[8] World Economic Forum, Digital Identity Ecosystems: Unlocking New Value

[9] World Bank, AID4D Annual Report 2021

[10] Thales, Digital currency: central banks strike back

[11] World Economic Forum (2021), Digital Currency Governance Consortium White Paper Series

[12] BIS, Central bank digital currencies herald a new chapter for the monetary system

[13] World Economic Forum, Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries

Comments 2

  • I denna artikel “Följ internationell lag och säkerställ rättvisa: Digital identifikation” gör Jacob en mycket bra sammanfattning vad som pågår kring den Digital Identiteten och dess egentliga syfte, initierad av World Economic Forum. Speciellt intressant är texten kring hur den digitala identiteten “flyttar in i kroppen” och den rapport som WEF släppte 20220215 – Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries, och som “Billy the Kid” har förberett implementeringen av via sitt världpatent CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA US 2020/0097951 A1.
    Detta är den egentliga syftet med att via vaccinerna för C19 tvinga fram vaccinationspassen och implementeringen av Digital Identity som grund för CBDC, Social Credit, personlig CO2-score, vaccpass m.m. En mycket skrämmande utveckling som jag tror att vi får svårt att helt förhindra, men alla fall proaktivt kan lyfta fram i dagens ljus i syfte att påverka utvecklingen, så att politikerna och Löven får klart för sig att VI SER DET KOMMA. Mvh/Hans

  • Åh vad kul att se att det planeras en engelsk utgåva av Den globala statskuppen, som sammanfattar så mycket så väl. Jag har så gärna velat dela med mig tips om boken till utländska vänner, så jag ser fram emot att kunna göra det framöver, skickar ett bidrag. 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.