Tabubelagd död – viktig bok om mobbning

Då Pharos i år valt att sätta ljuset på ämnet mobbning, vill vi lyfta fram den nyutkomna boken Tabubelagd död av docent Magnus Edner. Vi var på boksläppet i Stockholm förra veckan. På plats fanns även företrädare för årets pristagare av LjusfyrenOrganisation Mot Mobbning. Det blev en lång och intressant diskussion om orsaker och vad man kan göra för att motverka detta utbredda problem som ödelägger så många liv. 

Malou von Sivers (moderator) och Magnus Edner på scen vid boksläppet 16 maj (foto: Inger Glimmero)

Här är en inspelning från eventet:

Boken är skriven av kardiologen, forskaren och författaren Magnus Edner, som själv upplevt hur det känns att bli helt annorlunda behandlad efter sin stroke. Boken är kort, lästläst och informativ och innehåller gripande fallbeskrivningar av vuxenmobbing på arbetsplatsen: en forskare som inte ville ljuga i forskningsmedelsansökan, en läkare som var för kompetent och råkade förarga en överordnad, och en lärare som blev “för dyr” för att hon var kvalificerad. Den innehåller även förslag till förebyggande åtgärder och vad man bör göra om man själv drabbas. Detta är en bok som borde finnas på alla arbetsplatser och skolor och vara obligatorisk läsning för alla chefer, rektorer och fackombud.

Ur bokbeskrivningen:

Omslaget med målning av Anita Wallstedt, OMM

“Mobbning, kränkande särbehandling och sextrakasserier kan ge allvarliga medicinska konsekvenser. Många drabbade får men för resten av livet. Inom sjukvården talar man om ett posttraumatiskt stressyndrom.

Mobbning uttryckt som psykisk stress är en oberoende riskfaktor för stroke och hjärtinfarkt och kan därigenom bidra till flera tusen årliga dödsfall. Andra blir så deprimerade att de begår självmord.

Kostnaderna för involverade företag och samhälle är enorma. Produktiviteten kan minska upp till 20% för ett företag / enhet. Förövarna går fria och slipper oftast sanktioner.”

Vad kan jag göra?

Om du ser någon annan som utsätts för utfrysning, vuxenmobbning, illvilligt skvaller eller sexuella trakasserier:

Tig inte utan säg ifrån. Vägra delta. Ifrågasätt om det som sägs bakom någons rygg verkligen stämmer. Dokumentera. Anmäl. Ge den utsatta ditt stöd (öppet eller privat). Att känna att man har någon på sin sida, även om det bara är en person, kan vara det som avgör om den drabbade orkar leva vidare eller inte. Din omtanke kan rädda liv.

Om du själv är drabbad:

Vänd det inte inåt utan sök stöd. Kontakta fackombud eller OMM. Prata om det. Gå ihop med andra och bryt tabut, som metoo-rörelsen gjort.

Om du bara vill hjälpa till för att du tycker frågan är viktig:

Gå med OMM eller stöd föreningen ekonomiskt. Låt detta bli en valfråga och pressa ditt parti att anta förslaget om att en lag mot mobbning och kränkande särbehandling ska införas i brottsbalken. Skriv under denna namninsamling för att göra mobbning olagligt.

Comments 1

  • Kränkande särbehandling är alltså redan olagligt, genom att den som begår arbetsmiljöbrott, så att det finns risk för att den drabbade kan bli allvarligt sjuk, kan dömas till böter eller fängelse enl. Brottsbalkens tredje kapitel 7-10 §§. Problemet är att ingen ännu fällts i högsta instans för brottet. Cheferna i Krokomfallet dömdes av tingsrätten, men friades av hovrätten och Högsta Domstolen gav inte prövningstillstånd. Det är viktigt att vi hjälps åt att väcka opinion mot att åklagare och domstolar inte gör tillräckligt för att upprätthålla respekten för denna lag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.