Stöd oss

Stiftelsen Pharos har till syfte att med insamlade medel främja en levande och öppen samhällsdebatt och en fri forskning. Ändamålet tillgodoses genom att:

a) Främja och bedriva vetenskaplig forskning och analys;

b) Delta i debatt och opinion;

c) Anordna konferenser, event, föreläsningar, föredrag, workshops;

d) Producera egna rapporter, böcker och rekommendationer;

f) Dela ut pris till kunskapssökare som agerar ljusfyrar åt mänskligheten.

För att nå våra mål och syften behöver vi din ekonomiska hjälp.

Plusgiro: 814120-2
Swish: 1232919397