Stöd oss

Stiftelsen Pharos har till syfte att med insamlade medel främja en levande och öppen samhällsdebatt och en fri forskning. Ändamålet tillgodoses genom att:

  1. Främja och bedriva vetenskaplig forskning och analys;
  2. Delta i debatt och opinion;
  3. Anordna konferenser, event, föreläsningar, föredrag, workshops;
  4. Producera egna rapporter, böcker och rekommendationer;
  5. Dela ut pris till kunskapssökare som agerar ljusfyrar åt mänskligheten.

För att nå våra mål och syften behöver vi din ekonomiska hjälp.


Plusgiro: 814120-2

Swish: 123-291 93 97