Om Pharos

Stiftelsen Pharos är en insamlingsstiftelse som värnar om människans frihet och demokrati och upplyser om hoten mot människan, mot våra gemensamma livsmiljöer och mot det öppna samhället.

Stiftelsen Pharos hemsida

Kontakta oss

abstract-light-sunset-wallpaper-hd-2

Stiftelsen Pharos är en helt opolitisk stiftelse. Vi är varken vänster eller höger och har inga politiska ambitioner. Vår strävan i allt vi gör är att utröna vad som är sant, att använda metaperspektiv, och att försöka hålla oss utanför dikotomier och grupperingar.

Kritik mot specifika ideologier som vi uppfattar som hot mot demokrati, kulturarv eller människans frihet innebär inte att vi sympatiserar med den ideologins synbara motsats, då sådana hot kan komma både från höger och vänster, både från etablissemang och från alternativrörelser. Det borde inte behöva påpekas men:

  • man kan kritisera nyliberalism, monopolkapitalism och ökade klyftor utan att vara kommunist.
  • man kan kritisera extrem kulturprogressivism utan att vara reaktionär.
  • man kan vara skeptisk till globalism utan att vara nationalistisk althöger.
  • man kan ifrågasätta vissa hållbarhetslösningar utan att vara oljelobbyist.
  • man kan varna för farorna med forcerad teknikutveckling utan att vara teknikfientlig luddist.

Vi eftersträvar balansen mellan ytterligheterna, med respekt för både individen och gruppen.

Vi tar avstånd från rasism, antisemitism och alla former av extremism. Hoten från transhumanismen gäller människan som art.

Vi tror på människans unika kreativitet. Vi är inte bara en belastning på planeten utan kan skapa fantastiska saker.