7. “Improve Digital Cooperation” – Den digitala världshjärnan

Det sjunde åtagandet i Our Common Agenda handlar om att förbättra det digitala samarbetet genom skapandet av Global Digital Compact.[1] Detta innebär att alla människor ska anslutas till Internet, att ansvarskriterier för diskriminering och vilseledande innehåll ska utvecklas, att artificiell intelligens ska regleras samt inrättandet av Digital Commons som en global allmännytta. Det hela är dock mer omfattande än så. I förlängningen utgör detta bygget av en digital världshjärna som är tänkt att reglera och kontrollera allt mänskligt liv för att hålla det inom de planetära gränserna.

Åtagandet är ett av de mer centrala och handlar om att skapa en samsyn om behovet av en total digitalisering. Detta bygger vidare på de rekommendationer som gjordes i rapporten The Age of Digital Interdependence (2019) av FNs High Level Panel on Digital Cooperation under ledning av Melinda Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) och Jack Ma från Ali Baba Group och i samarbete med aktörer såsom World Economic Forum och deras Center for the Fourth Industrial Revolution.[2]

Melinda Gates och Jack Ma överlämnar rapporten “The age of digital interdependence” till generalsekreteraren António Guterres

Till ”Summit for the Future” 2023 ska FN tillsammans med civilsamhället och den privata sektorn komma överens om delade principer för en ”öppen, fri och säker digital framtid för alla”.

I detta ingår att främja ett pålitligt Internet med ansvarskriterier för diskriminering och vilseledande innehåll samt att reglera den Artificiella Intelligensen så att den överensstämmer med våra ”gemensamma globala värderingar”. Detta betyder dock i praktiken att ”värderingarna” måste korrelera med de uppfattningar, om exempelvis vacciner och klimatförändringar, som hålls heliga av FN och WEF (se Sanningsministeriet).

Generalsekreteraren António Guterres skriver i Our Common Agenda att en av riskerna med den fjärde industriella revolutionen är ”användningen av digital övervakning och manipulation för att påverka beteenden och kontrollera befolkningar.”

Denna högst legitima oro dock handlar dock snarare om att FN inte vill att denna teknik kommer i händerna på krafter som de själva eller deras partners inte kontrollerar. Detta eftersom hela idén bakom Global Digital Compact är att kunna kontrollera världsbefolkningen och styra deras värderingar så att de går i linje med FN och WEFs tolkningar av de globala målen.

Ett konkret exempel är initiativet Coalition for Digital Environmental Sustainability (CODES), som bildades efter lanseringen av FNs Roadmap for Digital Cooperation i mars 2021 med syfte att främja digital hållbarhet.[3] Koalitionen samlar idag cirka 1000 intressenter från över 100 länder.[4]

Grundare till CODES är UNEP, UNDP, International Science Council, Tyska miljömyndigheten, Kenyanska miljödepartementet, Sustainability in the Digital Age och Future Earth. De sistnämnda har en nyckelroll i agendan och ingår i initiativet Global Commons Alliance vilket jag återkommer till i den sista delen – Be Prepared.

CODES arbetar för att genomföra kollektiva systemförändringar och ta bort de hinder som står i vägen för den totala digitalisering som de anser behövs för att genomföra hållbarhetsmålen (70% av målen kan uppnås genom tillämpning av digitala lösningar enligt en studie som CODES hänvisar till).

Under miljökonferensen Stockholm +50 i juni 2022 presenterade CODES sin aktionsplan som syftar till att informera om de prioriteter som finns med i Global Digital Compact. I rapporten beskrivs tre systemskiften, arton strategiska prioriteter och nio ”global impact” initiativ som ska ge upphov till den ”önskvärda” förändringen.[5]

Dessa systemskiften är:

  1. Enable Alignment – Align Values Visions Objectives
  2. Mitigate Negative Impacts – Sustainable Digitalization
  3. Accelerate Innovation – Digitalization for Sustainability

För att uppnå målen föreslås etablerandet av en ”Världskommission för hållbarhet” med syfte att bedriva forskning och erbjuda vetenskapligt orienterad information om hur hållbarhet ska uppnås i den digitala eran. Deras arbete ska i sin tur utgöra underlag till en global plattform (Clearing House for Digital Sustainability Standards) som utvecklar digitala och ekonomiska hållbarhetsstandarder. Kunskaperna ska sedan spridas genom decentraliserade utbildningsprogram.

För att hantera de negativa miljömässiga och sociala effekterna från energianvändning, växthusgaser, materialanvändning, konsumtion, digitala klyftor, kränkningar och ”felaktig information” föreslås bland annat plattformar för att rapportera och jämföra företagens växthusgasutsläpp samt att digitala produktpass införs med syfte att kunna följa en varas hela livscykel. Det senare är en del av den cirkulära ekonomin och kommer i förlängningen även att användas på oss människor. Det är ett nytt ekosystem i vardande där allting är uppkopplat för att kunna mäta hållbarheten. En världshjärna som analyserar och håller koll på allt och alla.

Bland exemplen om hur problem med felaktig information ska hanteras lyfts Facebooks “Climate Science Center” fram. Klimatet är grundbulten i agendan och där tolereras ingen debatt eller nyansering.

Spridningen av desinformation om frågor som relaterar till planetär hållbarhet som klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald eller föroreningar kan undergräva kollektiva åtgärder och förtroende för institutioner samt förstärka polarisering och misstro mellan splittrade grupper.[6]

Istället ska ”felaktig information” på nätet korrigeras och besökarna istället förses med Förenta Nationernas ”verifierade” klimatinformation.

Det tredje området avser utveckling av digitala innovationer som främjar miljömässig och social hållbarhet. Detta innefattar digitala tvillingar och bygget av en digital kopia av jorden för att övervaka och förutsäga samspelet mellan naturfenomen och mänskliga aktiviteter. En digital kristallkula.

Digitala tvillingar i kombination med AI har förmågan att utföra automatiserad övervakning av risker och hot mot viktiga skyddade områden (antingen natur- eller kulturområden under globala skyddsramar), ekosystemtjänster eller hotade arter.[7]

EU-projektet Destination Earth, som är kopplat till EUs gröna giv och digitala strategi, avser att utveckla en full digital replika av jorden till 2030.[8]

DestinE kommer att frigöra potentialen för en digital modellering av jordsystemet. Det kommer initialt att fokusera på effekterna av klimatförändringar, vatten och havsmiljöer, polarområden, kryosfär, biologisk mångfald eller extrema väderhändelser, tillsammans med möjliga anpassnings- och begränsningsstrategier.

Detta liknar till stor del de geocybernetiska visioner som påverådgivaren och förre PIK-chefen Hans Joachim Schellnhuber föreslog i slutet av 90-talet.[9]

I nuläget finns 267 initiativ kopplade till CODES som arbetar med genomförandet.

Ett av de initiativ som ingår i CODES är The Green Digital Finance Alliances och Finance for Biodiversity Initiatives (F4B) project Every Action Counts Coalition.

Digitala verktyg kan ge konsumenter möjlighet att göra och kräva hållbara konsumtionsval och få feedback om sina beteenden.[10]

På hemsidan skriver de att två tredjedelar av koldioxidutsläppen är kopplade till mänsklig konsumtion och att de ”kreativt ska utnyttja teknik och partnerskap för att öka grön medvetenhet och gröna handlingar hos 1 miljard gröna digitala förkämpar över hela världen till år 2025”. Medborgarna, som enligt The Green Digital Finance Alliance önskar omedelbar förändring, ska uppmuntras att göra klimatsmarta val genom ett betygsystem. Varje köp registreras och bedöms efter klimatnyttan.[11] På detta sätt ska nödvändiga beteendeförändringar uppnås.

https://www.youtube.com/watch?v=shcSZ4HMR_s

Ett exempel är svenska Doconomy:

… leverantörer av finansiella tjänster som GDFA-medlemmen Mastercard i samarbete med det svenska fintech-fintechföretaget Doconomy gör det möjligt för sina användare att köpa produkter med lägre koldioxidutsläpp genom att ge kunderna en personlig spårning av koldioxidavtryck och insikter som hjälper deras utgiftsbeslut.[12]

The Green Digital Finance Alliances grundare är UNEP och utvecklarna av det kinesiska sociala kreditsystemet – ANT Group. De senare är representerade i den exekutiva styrelsen av Jason Pau, ordförande för Jack Ma Foundation, medan ANT Groups VD Eric Jing sitter i den rådgivande styrelsen.[13] Jing, som är styrelsemedlem för WEFs Young Global Leaders, ingår även i Förenta Nationernas Task Force on Digital Financing of the Sustainable Development Goals.[14] (Se även artikeln Digital Identifikation)

Finance for Biodiversity Initiative är i sin tur grundat och finansierat av schweiziska MAVA Foundation under ledning av läkemedelsjätten Roches vice ordförande André Hoffman, styrelsemedlem för World Economic Forum och medlem av deras Center for the Fourth Industrial Revolution.[15] WEFs ande och lösningar är som vanligt tätt sammanvävda med FN-agendan.

Miljardären Hoffman, som ökade familjeförmögenheten med 38 miljarder dollar under pandemin, betecknar sig som miljövän och var under åren 2007–2017 WWFs vice ordförande. Han är även medlem av Romklubben, styrelsemedlem för Global Footprint Network (som räknar ut när “Earth Overshoot Day” inträffar) samt mottog årets ”David Rockefeller Bridging Leadership Award” av Davids dotter Peggy Dulany för sitt ledarskap inom hållbart företagande och klimatförändringar.[16] Som senior rådgivare till brittiska elittankesmedjan Royal Institute of International Affairs är han så nära den globala makten som det går att komma.[17] I videon hyllas han som en stor humanitär, vars läkemedelsföretag räddat många liv. I sitt tacktal, där han talar om behovet av ett nytt “accountability system”, avslutar han med en “rolig” historia, som tydligt avslöjar vad han egentligen anser om mänskligheten:

Planet Jorden åker på semester. Jorden har fått nog. Jorden reser ut i kosmos. Den råkar på en annan planet. Den andra planeten säger ‘Hur är läget?’ Och planeten Jorden svarar: ‘Jag har drabbats ett svårt fall av Homo Sapiens’. (André Hoffman)

Med Global Footprint Networks kalkylator kan du räkna ut ditt “globala fotavtryck” genom att trycka på bilden

I Finance for Biodiversity Initiative ingår även organisationen Bankers Without Boundaries, vars namn på ett nästan komiskt sätt beskriver vad detta handlar om. Finansiella parasiter och rovdjur som inte respekterar några gränser och som använder sig av vanliga människors oro för miljö och hälsa samt en spelad omsorg om mänskliga rättigheter, kvinnor och minoritetsgrupper som hävstång för att införa sin teknokratiska diktatur.[18]

Vi kan också vara helt säkra på att bankirerna och miljardärerna inte kommer ingå i något socialt kreditsystem där deras eget klimatavtryck analyseras och bestraffas för att de inte håller sig inom de planetära gränserna. Det skulle förstås vara förödande för deras priviligierade livsstil om de hölls ansvariga för sitt eget agerande. Istället ger de varandra priser för sina “humanitära stordåd” och “miljövårdande insatser” samtidigt som de leker och agerar såsom gudar för att hålla den nedsmutsande pöbeln i schack. I sammanhanget passar ett gammalt bibelcitat:

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.

Jacob Nordangård, Fil.dr. i Tema Teknik och Social Förändring

I nästa artikel ska jag titta närmare på åtagande nummer åtta – Upgrade the United Nations


Stöd vårt arbete! Nu behöver vi bland annat hjälp med att finansiera utgivningen av den engelska upplagan av Den globala statskuppen samt en pocketversion av denna artikelserie.

Swisha bidrag till Insamlingsstiftelsen Pharos: 123 29 19 397 eller Plusgiro 814120-2.


© Stiftelsen Pharos. Får ej återpubliceras utan tillstånd (kontakta oss) men dela gärna inlägget vidare.

4. Följ internationell lag och säkerställ rättvisa: Digital identifikation

5. Placera kvinnor och flickor i centrum – AI för kvinnor

6. Build Trust – Sanningsministeriet

Källor

[1] United Nations, Global Digital Compact, www.un.org/techenvoy/global-digital-compact

[2] United Nations (2020), High-level Panel on Digital Cooperation, /www.un.org/en/sg-digital-cooperation-panel

[3] Coalition for Digital Environmental Sustainability (CODES). 2022. Action Plan for a Sustainable Planet in the Digital Age. https://doi.org/10.5281/zenodo.6573509

[4] UNEP (2022), Global Digital Coalition presents plan for a green digital revolution, Press Release 2 June 2022, www.unep.org/news-and-stories/press-release/global-digital-coalition-presents-plan-green-digital-revolution

[5] CODES (2022)

[6] CODES (2022). Action Plan for a Sustainable Planet in the Digital Age, sid 22

[7] Ibid, sid 25

[8] European Commission, Shaping Europe’s digital future, Destination Earth, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/destination-earth

[9] Schellnhuber, HJ., Kropp, J. Geocybernetics: Controlling a Complex Dynamical System Under Uncertainty. Naturwissenschaften 85, 411–425 (1998). https://doi.org/10.1007/s001140050525

[10] CODES, Action Plan for a Sustainable Planet in the Digital Age, sid 26

[11] The Green Digital Finance Alliance, Every Action Counts: Coalition to Empower 1 Billion Green Digital Champions, https://greendigitalfinancealliance.org/initiatives-publications/eac-coalition/

[12] Coalition for Digital Environmental Sustainability (CODES). 2022. Action Plan for a Sustainable Planet in the Digital Age: Supplement 1. Accelerating Sustainability Through Digital Transformation – Use Cases and Innovations

[13] The Green Digital Finance, greendigitalfinancealliance.org/

[14] The United Nations Secretary Generals Task Force on Digital Financing of the Sustainable Development Goals, Task Force Members, digitalfinancingtaskforce.org/task-force-members/

[15] MAVA Foundation, Board, mava-foundation.org/board/

[16] Synergos (2022), The David Rockefeller Bridging Leadership Award, https://experience.synergos.org/global-gathering-2022/bridging-leadership-award

[17] Chatham House, About Us, André Hoffman, https://www.chathamhouse.org/about-us/our-people/andre-hoffmann

[18] F4B Initiative, Partners, www.f4b-initiative.net/partners

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.