Category «Teknokrati»

Hjälp till att finansiera bokprojektet “Den globala statskuppen”

Vi söker finansiellt stöd till ett nytt bokprojekt. Jag arbetar nu heltid med att snabbt färdigställa min nya bok Den globala statskuppen (The Global Coup d’Etat). Boken kommer att handla om det som har skett i världen i samband med Coronakrisen och de åtgärder som planeras som “lösning”. Speciellt gäller detta World Economic forums deklaration …

The Global Reset – Der Plan der Tyrannen für die Welt

Die Corona-Krise ist der Auslöser zu einem globalen Staatsstreich von monumentalem Ausmass. Es ist die Einleitung einer neuen Ära, mit einer neuen internationalen ökonomischen Ordnung, welche droht die Freiheiten des Menschen vollständig zu berauben. Die Tyrannen haben jetzt die Macht übernommen um uns mit Zwang in eine “klima-intelligente” und “gesunde” Welt durch den neuen technisch-totalitären …

The Global Reset – Tyrannernas plan för världen

Coronakrisen är triggern till en global statskupp av monumentala mått. Det är inledningen på en ny era, med en ny internationell ekonomisk ordning som riskerar att fullständigt tillintetgöra människans friheter. Tyrannerna har nu tagit över för att med tvång styra oss in i en “klimatsmart” och “hälsosam” värld genom World Economic Forums nya tekno-totalitära färdplan …