Klaus Schwab: “De som har kontroll över teknologierna kommer att bli världens härskare”

Under World Government Summit 2023, som arrangerades i Dubai i Förenade Arabemiraten 13-15 februari, proklamerade World Economic Forums ordförande Klaus Schwab att den som kontrollerar den fjärde industriella revolutionens teknologier kommer att bli världens härskare.

Schwab presenterades av mötets ordförande Mohammed bin Abdullah Al Gergawi. Det var tydligt vem som stod högst i rang. Även i den nyligen släppta jubileumsfilmen över forumets tioårsjubileet inleder Schwab med sin karaktäristiska stil.[1] 

World Government Summit grundades 2013 som ”Government Summit” av Dubais enväldige monark Mohammed bin Rashid al Maktoum (han är även Förenade Arabemiratens premiärminister). Enligt Schwab så fungerade mötet som en “lillebror” till World Economic Forums möte i Davos. 2016 uppgraderades mötet till att bli en organisation, samtidigt som namnet ändrades till World Government Summit för att spegla deras ambitioner att spela en större roll på den internationella arenan och stärka sitt samarbete med globala institutioner och organisationer som FN, WEF och Världsbanken.[2] För att understryka detta så startades samma år initiativet SDGs in Action.[3]

Syftet med forumet är att utgöra en kunskapsplattform i ”skärningspunkten mellan regering, futurism, teknik och innovation.” Ledningen består förutom av Gergawi av de två UAE-ministrarna Ohood Bint Khalfan Al Roumi och Omar Sultan Al Olama. Alla tre är nära knutna till World Economic Forum. Gergawi är medlem av WEF Leadership Council medan Ohood och Omar är Young Global Leaders sedan 2012 respektive 2022.

Mohammad Al Gergawi, Minister of Cabinet Affairs UAE and Chairman of the World Government Summit

World Economic Forum är såväl medgrundare som en nära strategisk partner. World Government Summit utgör idag i mångt och mycket deras filial i Mellanöstern medan Sultanatet Dubai i sin tur tjänar som ett laboratorium där de futuristiska koncept och teknologier som Schwab propagerar för i sina böcker kan testas. Det är ett futuristiskt mönsterland och utgör futuristernas eget Mekka. I år meddelade exempelvis Förenade arabemiraten sin avsikt att lansera en digital centralbanksvaluta.[4] Landet skapade även ett rymdprogram 2006 vilket ledde till att en rymdsond skickades till planeten Mars 2021.

Men även Förenta Nationerna har medverkat som en strategisk partner sedan starten. Sedan dess har ett antal underorgan som UNESCO, UNICEF, ILO och WHO anslutit sig. Det här visar också att WEF och FN har haft en nära samverkan redan flera år innan deras partnerskap blev officiellt i juni 2019.

FN har också en nära relation med Förenade Arabemiraten (genom ett strategiskt partnerskap) sedan landet blev självständigt från Storbritannien för drygt 50 år sedan. Landet är idag FNs logistikhubb i Mellanöstern och ett stort antal FN-organ finns representerade i ökenlandet.

I år ska dessutom FNs klimatmöte COP28 arrangeras i Dubai.[5] Med tanke på att landet hyser världens sjätte största oljetillgångar och sjuttonde största naturgastillgångar så blir det onekligen lite svårt att ta deras omsorg om klimatet på allvar. Hela landets rikedom och den futuristiska metropolen Dubai har byggts upp med hjälp av de gigantiska oljeintäkterna. Snarare handlar deras engagemang om den teknologiska transformation som ”klimatkrisen” motiverar.

Förenade Arabemiraten är en autokratisk monarki utan folklig representation och har gjort sig skyldiga till åtskilliga överträdelser mot de mänskliga rättigheterna. Att Klaus Schwab inte ser några problem med det täta samarbetet är kanske förklarligt. Ingen opposition är tillåten som kan säga nej till den futuristiska övervakningsagendan. Men att påstått humanitära FN ingår nära partnerskap med auktoritära och maktfullkomliga ledare är desto mer svårsmält. Men å andra sidan så är världens cirka 30 diktaturer medlemmar av FN.

På årets möte deltog förutom Klaus Schwab ett antal av agendans trogna vapendragare som Världshandelsorganisationens chef Ngozi Iweala, IMF-chefen Kristalina Georgieva, WHO-chefen Tedros Ghebreyesus (Tedros var på plats redan 2018 och pratade om att skapa en värld utan pandemier![6]), Henrietta Fore från UNICEF, Nick Clegg från Meta samt den motsägelsefulla futuristen Elon Musk från SpaceX, Neuralink och Starlink. I en session deltog även Sveriges tidigare statsminister Fredrik ”Öppna era hjärtan” Reinfeldt.

Mötet samlar också en rad med medlemsföretag med nära anknytning till World Economic Forum som Google, Meta, Amazon, Visa, PWC, McKinsey, Boston Consulting Group och Accenture.

I sin “State of the World address” [!] deklarerade Klaus Schwab att vi är i början av en omfattande teknologisk transformation som kommer att förändra allt de kommande decennierna.

Artificial Intelligence, but not only Artificial Intelligence, but also the Metaverse, new space technologies, and I could go on and on. Synthetic Biology. Our life in ten years from now will be completely different…

Enligt Klaus så gäller det att ta ledningen över denna utveckling för att i slutändan stå som ”världens härskare”.

…and who masters those technologies, in some way, will be the master of the world.

Det handlar om att utveckla den nödvändiga ledarskapskompetensen för att i slutet stå som vinnare.

Det Klaus refererar till är att det är de följsamma, anpassningsbara och motståndskraftiga som kommer att klara sig bäst. Det vill säga de som slår in på den futuristiska vägen och idén om den hållbara utopi som Klaus och WEF företräder. Han säger också att det gäller att vara förberedd på obehagliga överraskningar!

Because there will be certainly what we call the black swans. The unpleasant surprises which will come in our way.

Det vill säga ”en osannolik och oförutsägbar händelse som potentiellt kan få allvarliga konsekvenser.”

De globala kriser som har uppkommit och skapat en fragmenterad värld ska enligt Klaus egentligen inte klassificeras som kriser eftersom de i själva verket är ett uttryck för ”djupa systemiska transformationsprocesser”. Klaus förutspår också att de omvälvande processer som tornat upp sig de senaste åren kommer att eskalera. Detta följer till stor del de scenarier som beskrivits av FN-understödda The Great Transition Initiative och Rockefeller Foundations Scenarios for the Future of Technology and Development. Futuristen Paul Raskin från The Great Transition Initiative skrev i Journey to Earthland: The Great Transition to Planetary Civilisation (2016):

…various triggers could induce a general, system-wide crisis. To wit, abrupt climate change could generate food shortages, economic instability, mass migration, and conflict. A pandemic, spread by the mobile affluent and uprooted poor, could ripple far and wide, overwhelming healthcare institutions. The mayhem induced by a macro-terrorist attack could segue into a degenerative cycle of violence and disorder. Absolute shortage of vital resources, such as water, oil, and arable land, could generate a tsunami of chaos. A collapse of the global financial system could ignite a cascade of knock-on disruption.[7]

Det är inte en fråga om att återgå till den värld som fanns innan kriserna slog till. Det som händer är att den gamla världen håller på att slås i spillror så att den nya ”bättre” ordningen ska kunna resa sig som en fågel Fenix. Schwab talar om att ”vi” måste återglobalisera världen. Men nu med ett nytt management som effektivt kan ”koldioxidsanera” och leda världen till nollutsläpp år 2050. Åter till Raskins scenarier för framtiden:

The Planetary Phase, born of systemic crisis, urges a systemic response.

Ett återvitaliserat FN

Det är här Förenta Nationerna kommer in som räddare. Under mötet sa FNs generalsekreterare Antonio Guterres, i ett tal från FN-högkvarteret, att World Government Summit har etablerat en global plattform som hjälper till att forma framtidens regeringar. Guterres talade om behovet av att stärka den globala styrningen för att hantera såväl ”klimatkatastrofen” som att uppfylla de globala hållbarhetsmålen:

Vi behöver att alla – inom den privata sektorn, civilsamhället och utanför – arbetar tillsammans för det gemensammas bästa. Det här är vår gemensamma agenda.

Guterres anser sig ha svaret på den systemkris som världen har drabbats av efter pandemin och konflikten i Ukraina. FNs Our Common Agenda som presenterades 2021 och som ska beslutas på Summit of the Future i september 2024 kommer att ge helt nya verktyg för att effektiv hantera världens kriser. Speciellt avser detta åtagandet Emergency Platform där valda delar av det globala samfundet (FN-organ, företag och civilsamhälle) ska agera unisont för att åtgärda uppkomna ”nödlägen” (läs mer i mitt inlägg om Emergency Platform) som klimat, pandemier, “black swan” och ”major event in space”.

Detta kan få mycket omfattande konsekvenser och ger ekon av The Great Transitions auktoritära Fortress World scenario där ett uppgraderat FN används som en samordnande plattform för att genomföra drakoniska åtgärder med hjälp av big data och övervakningsteknologi för att skydda ”den nya maktelitens” intressen och resurser.

World Government Summit utgör ett forum där alla dessa idéer får bäring. De tänker inte bara försöka förutsäga utvecklingen utan också medverka till att styra den i en önskad riktning. Som Klaus Schwab sa under The Great Narrative Meeting i Dubai i november 2021:

In order to shape the future. You have first to imagine the future. You have to design the future. And then you have to execute.[8]

Genom WGS interaktiva verktyg ”Technology Radar” kan man också få en inblick i den framtid som futuristerna önskar och hur långt utvecklingen har kommit inom en rad olika områden. Här identifieras mer än 150 framväxande teknologier. Det är som en karta över alla dystopiska science fiction-koncept och har underrubriker som Big Brother, Virtual Matrix och Post-Human Citizen.[9]

Här beskrivs bland hur ett socialt kreditsystem kan komma att fungera:

This technological development could either help citizens achieve optimal citizenship scores or lead to ostracism and, ultimately, exile.

Different surveillance systems could immediately flag citizens with low scores, following them more closely than citizens with high scores. Any misbehavior, no matter the severity, would be noted and immediately punished with the help of robot police audits.

Dubai Future Forum

Museum of the Future, Dubai

I oktober 2022 arrangerades konferensen Dubai Future Forum för första gången i Museum of the Future. Bakom initiativet finns Dubai Future Foundation, som leds av kronprinsen Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (YGL 2008) och där också ledartrion från World Government Summit ingår. Dubai Future Foundation är även, tillsammans med World Economic Forum, ansvariga för Förenade Arabemiratens Centre for the Fourth Industrial Revolution.[10]

Mötet samlade 45 internationella institutioner och 400 experter med syfte att ”designa framtiden”. Här diskuterades teman som ”the Future of our World”, ”Mitigating Existential Risk through Foresight” och möjligheterna för den mänskliga civilisationen att bli en “interplanetär civilisation”.[11] Det hela var tydligt sammanvävt med FNs framtidsagenda (To Think and act for Future Generations) genom deltagande från såväl UN Global Pulse som UN Future Forum. Bland talarna fanns bland andra svenska transhumanisten Anders Sandberg från Future of Humanity Institute och Jerome Glenn från The Millennium Project.

Under mötet grundades även Global Future Society. En allians med futurister som ska göra Museum of the Future i Dubai till ett hem för världens futurister och visionärer.[12] Detta är som den moderna motsvarigheten till tysk-romerske kejsaren Rudolph II strävan om att samla alla de ledande alkemisterna i Prag på 1500-talet. Futuristerna är det nya millenniets alkemister.

I ett samtal mellan Al Gergawi och futuristen Dr. Micho Kaku diskuterades de enorma teknologiska förändringar som väntas de närmsta 50 åren. Kaku förutser en transhumanistisk framtid som förändrar själva definitionen av vad som menas med att vara en människa. En total sammansmältning mellan människa och maskin.

Computers will disappear and will be replaced by chips embedded in our brains. We will communicate telepathically – and we will be able to record our memories and emotions. Television will disappear, too, and the internet will be neurologically wired. We’ll be using quantum computers faster and more powerful than anything we’ve seen before.[13]

Kaku menar också att digitaliseringen av hjärnan kommer att leda till att vi blir odödliga.

För futuristerna verkar det inte existera någon tvekan. De drömmer om att göra en digital uppstigning för att bli supermänniskor i det nya tusenårsriket. Att vilja värna om vår nuvarande mänsklighet och inte önska någon uppgradering med implantat klassas istället som bakåtsträvande och ”biokonservativt”. Som Klaus Schwab slog fast under sitt tal:

You can not catch up with the new technologies. You have to be a front runner. Because otherwise you will be on the losing side.

Vi förefaller ha tagits över av en extrem och bisarr teknokult. Frågan är hur vi kan rädda oss från dessa verklighetsfrämmande utopister med storhetsvansinne och skapa en framtid som på riktigt gynnar vår mänsklighet? Det är kanske dags för ett ”Major Outer Space Event” där sekten skickas i ett rymdskepp på en enkel resa till Mars? Elon Musk har visst tänkt att lyfta med SpaceX 2029. Frågan är om vi har råd att vänta så länge?

Jacob Nordangård, Fil.dr. i Tema Teknik och Social Förändring

© Stiftelsen Pharos. Får ej återpubliceras utan tillstånd (kontakta oss) men dela gärna vidare.

Nyligen uppdaterad lista över alla Young Global Leaders kan laddas ned i flera format från min engelska blogg: WEF YGL list

Läs mer om World Economic Forum, Fjärde Industriella Revolutionen och Young Global Leaders i mina böcker Den globala statskuppenRockefeller – en klimatsmart historia och Den digitala världshjärnan. Kan beställas från Pharos webbshop.


[1] World Government Summit | 10 Years, www.youtube.com/watch?v=2MsFP8DuWZg

[2] World Government Summit (2016), World Government Summit 2016, www.worldgovernmentsummit.org/docs/default-source/publication/2016/coffee-table-books_english-ebook292f7ac4e97c6578b2f8ff0000a7ddb6.pdf?sfvrsn=17531f0a_2

[3] World Government Summit (2023), SDGs in Action, sdg.worldgovernmentsummit.org/

[4] Cointelegraph (2023), UAE central bank to issue CBDC as part of its financial transformation program, cointelegraph.com/news/uae-central-bank-to-issue-cbdc-as-part-of-its-financial-transformation-program

[5] COP28 UAE, www.cop28.com/en/

[6] Can We Create A Pandemic Free World? Dr. Tedros Ghebreyesus – WGS 2018, www.youtube.com/watch?v=3SbRgYF1ONo

[7] Raskin Paul (2016), Journey to Earthland – The Great Transition to Planetary Civilisation, Tellus Institute, greattransition.org/images/GTI_publications/Journey-to-Earthland.pdf

[8] WEF (2021), A Call for the Great Narrative, www.weforum.org/events/the-great-narrative-2021/sessions/a-call-for-the-great-narrative

[9] WGS (2023), Technology Radar, Digital Citizenship, radar.envisioning.io/wgs-citizenship/?c=tech_SZmGFBRuoPzt8onJw

[10] UAE Center for the Fourth Industrial Revolution (2023), c4ir.ae/

[11] Dubai Future Foundation (2022), Agenda, www.dubaifuture.ae/dubaifutureforum/agenda

[12] Dubai Future Foundation (2022), Dubai Future Forum Concludes, Setting Pathway for a Promising Future, www.dubaifuture.ae/latest-news/dubai-future-forum-concludes-setting-pathway-for-a-promising-future/

[13] Dubai Future Foundation (2022), Dubai can become global testbed for the future,
www.dubaifuture.ae/latest-news/dubai-can-become-global-testbed-for-the-future-says-mohammad-al-gergawi/

Comments 2

  • Jag har haft den bästa timmen att läsa igenom artiklarna (inte alla) och hoppas jag hittat det rätta gänget att hänga ihop med. Jag pendlar mellan fyra länder och tre olika språk for har känt mej som en “lone rider”, att komma på något på mitt modersmål var härligt . TACK!!! Solen skiner och jag hade planerat att vara utomhus men här är jag!!!

  • Great work Jacob, appreciate it.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.