Klimatväckelsemöte i Davos 2023

Temat för World Economic Forums årliga möte i Davos var detta år “Cooperation in a Fragmented World”. På många sätt framstår året som ett mellanår även om vissa centrala delar i den fortsatta agendan introducerades. Ämnesmässigt så handlade detta främst om klimathotet och kriget i Ukraina men här avhandlades även andra teman som centralbanksvaluta (CBDC) och kusliga visioner om övervakning av vår hjärnaktivitet (Ready for Brain Transparency?).

Den nya teknologin lyftes dessutom fram genom att WEF i samarbete med Microsoft och Accenture till i år byggt upp konceptet ”The Global Village” för virtuella möten i Metaverse.[1] Kanske börjar det bli dags för våra världsförbättrare att flytta in där permanent?

Inför mötet hade det spridits rykten om att ordföranden Klaus Schwab var allvarligt sjuk och inte deltog (vilket påpassligt diskuterades under en session om desinformation) samt att mötet kunde ses som ett misslyckande och att flera av de stora stjärnorna inom politik och ekonomi uteblev.[2]

Klaus var dock högst levande och medverkade personligen med att presentera de tiotal världsledare som höll anföranden inklusive EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Finlands statsminister Sanna Marin, Tysklands förbundskansler Olaf Scholz, Ukrainas president Volodymyr Zelensky och FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Från Sverige deltog bland andra utrikesministern Tobias Billström, klimatministern Romina Pourmokhtari och Prins Daniel.[3]

WEF hade inför mötet, genom sin årligen utgivna Global Risks Report, introducerat begreppet Polycrisis. Ett tillstånd av flera ihopkopplade kriser med katastrofala konsekvenser.

…present and future risks can also interact with each other to form a ‘polycrisis’ – a cluster of related global risks with compounding effects, such that the overall impact exceeds the sum of each part.[4]

Det indikerar att vi uppenbarligen inte kan räkna med en lugn stund de kommande åren. Det nya normala innebär de stora sammanflätade krisernas era. Detta innefattar svält, skuldförfall och en ökande ojämlikhet i världen. För att lösa detta saluförs till mötet nya globala styrsystem inom fem delområden:

  • Energi och klimat
  • Investeringar och handel
  • Avancerad teknologi
  • Arbete, utbildning och hälsa
  • Samarbete i en multipolär värld

Teknokraterna ska komma till undsättning och rädda världen med smarta system. Denna vision ligger också nära det arbete som påbörjades 2020 med WEFs The Great Reset Initiative och FNs Our Common Agenda.

There is a growing need for a new global system that is more stakeholder based and equipped to handle the dynamics of the 21st century.

Pandemin som utgjorde startskottet på denna process var inte lika framträdande i år som de föregående åren även om den ärades med ett par sessioner.[5] I panelen ”State of the Pandemic” yttrades inte ett ord om alla de rekordmånga allvarliga biverkningar och dödsfall som registrerats efter den globala massimmuniseringskampanjen (vilket säkerligen klassificeras som desinformation).[6] Istället framfördes att de experimentella injektionerna hjälpte till att öppna upp våra samhällen medan den stora styggelsen var att delar av världsbefolkningen inte fick sin rättmätiga dos. Med andra ord – ingen vaccinrättvisa.

De båda paneldeltagarna Seth Berkley från GAVI – The Vaccine Alliance och Stéphane Bancel från Moderna diskuterade bland annat hur detta skulle kunna åtgärdas i framtiden. Självklart helt utan egenintresse (ironi). På frågan om hur bättre resultat skulle kunna uppnås sa Michelle Williams, dekan vid Chan School of Public Health vid Harvard (etablerad 1922 genom en donation från Rockefeller Foundation):

The worst thing we did in the US was then people expressed hesitancy or curiosity we basically said to them follow the science and that is the absolute wrong thing to do. What you have to do, if you are really interested in communicating information that will motivate people to change their behavior, you have to take the approach of meeting there they are and explaining it and presenting the information in a way there they will adopt the desirable behavior and feel good about it. (Michelle Williams)

Det handlar enligt henne om att paketera budskapet på ett sätt som ger det önskade utfallet. Det här representerar ett cyniskt ovanifrånperspektiv där undersåtarna ska förmås att göra rätt val genom att anamma en individuellt anpassad manipulationsstrategi. Williams förordar här kvinnlig list framför manlig auktoritet.

Det diskuterades även av cheferna för Philips, Merck och Novartis hur ett mer effektivt hälsosystem ska kunna klara av framtida kriser.[7] Allt bygger på systemtänkande där lite utrymme ägnas åt människan. Hon tycks bara vara en produkt som ska behandlas med hjälp av standardiserade mallar, AI och andra former av oprövad spjutspetsteknologi. Det här representerar ”Rockefeller Medicine” på steroider.

Men där pandemin under flera år regerat som transformationsagent sitter nu åter klimatet på tronen. Vädrets makter är grundbulten i hela agendan.

Klaus Schwabs nära samarbetspartner, FNs generalsekreterare Antonio Guterres, satte i sitt anförande tonen för agendan och levererade en sedvanlig symfoni av domedagsladdade basunstötar om hur illa det är ställt med planeten och klimatet innan han började mässa om den stora räddaren i nöden.

Guterres anser att det är samma privata sektor, som medverkar vid väckelsemötena i Davos, som bär en av nyckelrollerna med att lösa ”klimatkrisen”.

Guterres menar vidare att prestandamätning och kriterier ofta är ”dubiösa och dunkla” vilket kan vilseleda konsumenter, investerare och lagstiftare och ge upphov till ”falska narrativ” som skapar en kultur av ”klimatdesinformation” och förvirring som lämnar dörren öppen för greenwashing.

Därför har FN skapat en expertgrupp för nollutsläpp – Net-Zero Expert Group – under ledning av Kanadas tidigare klimatminister, juristen Catherine McKenna (kallad ”Climate Barbie” av sina belackare), som kan ge rätt guidning.

Guterres anmodade företagen som samlats i Davos att följa expertgruppens riktlinjer och omställningsplaner. För att denna ”ärofulla räddningsaktion” ska kunna leverera så måste dock regeringarna sluta underminera företagens centrala roll. “Sida vid sida ska staten och kapitalet hjälpas åt”… för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen.

We must find avenues to boost the private sectors ability to play its full role for goods. And it must be recognized that in many ways the private sector to day is living but it is to a certain extent undermined by government action or the lack of government action. Governments need to create the adequate regulatory and stimulus environments to support the private sector instead of maintaining rules, subsidies and other forms of action that undermine the efforts the private sector to move forward in climate action. And business models and practices must reworked to advancing the sustainable development goals.

Enligt Guterres ska detta bidra till att ge bättre ekonomiska förutsättningar för kvinnor, vaccinrättvisa och global livsmedelssäkerhet. Även om några direkta referenser till Our Common Agenda inte gjordes så vilar rekommendationerna tydligt i dess tankegods.

Som ett svar på Guterres uppmaningar gjordes presentationen, ”Leading the Charge through Earth’s New Normal”, av frekvente WEF-deltagaren Johan Rockström och hans kollega Joyeeta Gupta från Rockefeller Philanthropy Advisors projekt Global Commons Alliance (GCA). Under det efterföljande samtalet medverkade också de trogna WEF-vapendragarna Al Gore, Marc Benioff (Salesforce) och cellisten Yo Yo Ma. Såväl WEF som FN ingår också som partners till Rockefellerprojektet.

Under den ytterst välregisserade och påkostade presentationen radade Rockström och Gupta upp de aktuella katastrofbudskapen. Som det stod i programförklaringen:

The world is undergoing interacting crises in food, energy, health and nature that are threatening our way of life and accelerating us towards a global catastrophe.[8]

Som om det inte räckte så spädde Rockströms planetskötarkollega Al Gore under paneldiskussionen på överdrifterna med det redan odödliga påståendet att våra koldioxidutsläpp ger ifrån sig lika mycket extra uppvärmning som om vi varje dag lät detonera 600 000 Hiroshimabomber! Det här är Rockefeller Climatology på steroider (ta kontroll över forskningen, ersätt empiri med modeller, överdriv farorna in absurdum och förbjud alla förklaringsmodeller utom dina egna).

I förhållande till domedagspornografiska utsagor av detta slag ställdes frågan:

What visionary leadership is needed for systems thinking, transformative solutions and global collaboration to build a more inclusive, prosperous and sustainable future?

Det är således det sedvanliga receptet som används. Rockström formulerar som vanligt problemen och serverar därefter en färdig cocktail som består av ett fyrkantigt systemtänkande där allting inom jordsystemet och från en global nivå kan beräknas, analyseras och kalibreras till perfektion.

Det enda vi behöver göra är att lämna över fjärrkontrollen till ”Rymdskeppet Jorden” åt översteprästerna i Global Commons Alliances egen Earth Commission. Under ledning av de två oraklen Rockström och Gupta ska vi därefter avlägsna våra koldioxidöverskott och marschera i raka led in i det hållbara paradisets övervakade famn (läs mer om detta i min senaste bok Den digitala världshjärnan).

Även nämnda Al Gore fick under en egen session, om sitt projekt Climate Trace, berätta om hur en massiv datainsamling av världens koldioxidutsläpp från satelliter kan ge underlag till klimatoraklens kunskapsbank.[9]

För att säkra finansieringen av den stora klimattransformationen lanserades (som första egentliga programpunkt) även World Economic Forums nya initiativ GAEA – Giving to Amplify Earth Action.[10]

Detta innebär att ännu ett P kan läggas till den heliga akronym som utgör fundament till WEFs filosofi om att forma Philanthropic Public Private Partnerships (for climate and nature) med syfte att aktivt omforma och kontrollera jordsystemet. Det påminner också om Tharman Shnamugaratnams (ordförande för G30, styrelsemedlem för WEF och medlem av UN High Level Advisory Board on Effective Multilateralism) rekommendation om att utnyttja filantropiskt kapital för att genomföra de globala målen.[11]

Bakom detta ligger förutom WEF den sedvanliga armadan av miljardärsopererade stiftelser som Bezos Earth Fund, ClimateWorks, IKEA Foundation, CIFF, Rockefeller Foundation, UN Foundation och Wellcome Trust samt företag och organisationer som Crescent Enterprises (familjeföretag från Förenade Arabemiraten), FN, Columbia University och WAPPP – World Association of PPP Units & PPP Professionals. Flera av dessa partners ingår redan i Global Commons Alliance.

Med det allestädes närvarande globala konsultbolaget McKinsey som Knowledge Partner ska GAEA samla ledare, identifiera lösningar, förfina finansieringsmodeller och därefter replikera framgångsrika tillvägagångssätt på fler områden.[12]

I slutanförandet, som hölls av WEFs verkställande chef Börge Brende, gavs en försäkran om att WEF har nya kort i leken att plocka fram till nästa år.

Our community of young leaders has been working to forge solutions also this week.

Schwab Jugend” ligger inte på latsidan. Dessutom så har Global Shapers (”Schwab Kindergarten”) öppnat sin egen avdelning i Davos. Börge, som var Norges utrikesminister 2012–2017 och är medlem av Bilderberg-gruppens styrkommitté, avslutade därefter med att citera ett par välbekanta fraser ur WEFs utslitna floskelhandbok:

We can shape a more resilient, sustainable and equitable future but the only way to do so is together.[13]

Vi kommer säkerligen inte undan från världsförbättrarelitens planer och floskler nästa år heller. Nästa väckelsemöte som står på tur är World Government Summit 13–15 februari i Dubai under temat “Shaping Future Governments”.

Jacob Nordangård, Fil.dr. i Tema Teknik och Social Förändring

© Stiftelsen Pharos. Får ej återpubliceras utan tillstånd (kontakta oss) men dela gärna vidare.

Nyligen uppdaterad lista över alla Young Global Leaders kan laddas ned i flera format från min engelska blogg: WEF YGL list

Läs mer om World Economic Forum, Fjärde Industriella Revolutionen och Young Global Leaders i mina böcker Den globala statskuppenRockefeller – en klimatsmart historia och Den digitala världshjärnan. Kan beställas från Pharos webbshop.


Referenser

[1] WEF (2023), Press Conference: How to Build a Metaverse for All, https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/metaverse-initiative-press-conference-how-to-build-a-metaverse-for-all

[2] WEF (2023), The Clear and Present Danger of Disinformation, https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/the-clear-and-present-danger-of-disinformation

[3] World Economic Forum – Annual Meeting 2023, List of Public Figures

[4] WEF (2023), We’re on the brink of a ‘polycrisis’ – how worried should we be?, https://www.weforum.org/agenda/2023/01/polycrisis-global-risks-report-cost-of-living/

[5] WEF (2023), State of the Pandemic, https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/state-of-the-pandemic

[6] Läkemedelsverket (2022), Läkemedelsverkets årsredovisning 2021, https://www.lakemedelsverket.se/49257b/globalassets/dokument/publikationer/arsredovisning/lakemedelsverkets-arsredovisning-2021.pdf

[7] WEF (2023), Health Systems: Building through Disruption, https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/health-systems-building-through-disruption

[8] WEF (2023), Leading the Charge through Earth’s New Normal, https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/leading-the-charge-through-earths-new-normal

[9] WEF (2023), Real Data: Traceability for Greenhouse Gas Emissions, https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/real-data-traceability-for-greenhouse-gas-emissions

[10] WEF (2023), Press Conference: Philanthropic-Public-Private Partnerships for climate & nature (GAEA), https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/press-conference-rethinking-philanthropy-for-climate

[11] Tharman, Shanmugaratnam (2022), Confronting a Perfect Long Storm, IMF, https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/06/confronting-a-perfect-long-storm-tharman-shanmugaratnam

[12] WEF (2023), New Initiative to Help Unlock $3 Trillion Needed a Year for Climate and Nature, https://www.weforum.org/press/2023/01/new-initiative-to-help-unlock-3-trillion-needed-a-year-for-climate-and-nature/

[13] WEF (2023), Closing Remarks: The Road Ahead, https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/closing-remarks-the-road-ahead-806d9ae9b8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.