Framtidschock 1970

1900-talet präglades som bekant av extremt stora och snabba sociala förändringar, bland annat som följd av de två världskrigen, avkoloniseringen, revolutionerna och statskupperna, urbaniseringen, de sociala experimenten och den exponentiella tekniska utvecklingen som började ta fart under 1960-talet och beskrivas i samtida böcker och filmer.

1970 kom boken Future Shock, av sociologen, affärsmannen och futuristen Alvin Toffler. Han beskrev övergången från jordbrukssamhälle till industriellt och sedan till postindustriellt samhälle (“informations-eran”) med ett tempo som bara fortsätter accelerera, där konsumtionsvaror allt mer blir engångsartiklar eller snabbt föråldrade och där både arbetare, yrken, hem, relationer, kroppsdelar och till och med nationaliteter blir mer tillfälliga och utbytbara.

Alla dessa snabba sociala och tekniska förändringar på alltför kort tid menade Toffler skulle orsaka ett tillstånd av nedbrytande stress och desorientering som han kallade “framtidschock.”

1972 gjordes en dokumentärfilm med samma namn, med Orson Welles som värd, om de olika chocker som väntade mänskligheten. Samtidigt utmålades en hoppfull framtid med intelligenta robotar, rutinmässiga rymdresor, designer-barn, konstgjorda organ och lyckliga gruppäktenskap.

Allt som krävdes för att förverkliga visionerna och undvika riskerna var att vi skulle ta kontroll över tekniken och börja använda den för vad futurister definierat som “konstruktiva ändamål.”

Kombinationen av skrämmande dystopi och hoppfull utopi var densamma då som i Damien Brodericks Year Million: Science at the Far Edge of Knowledge (2008) – som senare blev TV-serien År en miljon – och i Klaus Schwabs Fourth Industrial Revolution (2016) i vilken den globala hyperteknologiska/teknokratiska utvecklingen beskrivs som oundviklig.

Se även serien Framtiden i backspegeln ur SVTs arkiv där man år 2000 gjorde återblickar på serien “Människan i morgondagens värld” från 1967 och utvärderade dess förutsägelser.


Läs mer i boken Rockefeller – en klimatsmart historia

Relaterade inlägg: 
Survival of Spaceship Earth
Stockholmskonferensen 1972
Teknospiritualistisk transhumanism på SVT
Shaping the Fourth Industrial Revolution

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.