Manliga och kvinnliga härskartekniker i omformandet av världen

Makt kan utövas på många sätt, både öppet och dolt. Alla som upplevt mobbning har säkert noterat skillnaden i hur manliga och kvinnliga översittare utövar makt. Killar ger sig oftast på helt öppet, antingen fysiskt våld eller med hot och okvädningsord, medan tjejer tenderar att istället använda subtilare medel såsom utfrysning och/eller ryktesspridning bakom ryggen på sitt offer.

I relationer tenderar manliga antisociala personer att använda våld, hot och förtryck medan kvinnliga oftare använder sex, manipulation och skuldkänslor för att utöva makt. (Notera att dessa generaliserande beskrivningar självklart inte gäller alla individer av ett visst kön då det finns kvinnor med mer maskulint beteende och män med mer feminint beteende. Och att andelen antisociala psykopater, sociopater och narcissister bara utgör några få procent av befolkningen.)

Det vi idag kan konstatera är en tydlig förskjutning från manliga mot kvinnliga härskartekniker i global skala. Medan totalitära regimers maktutövning historiskt varit öppen och genomförts huvudsakligen av män, och med vapen och våld, så har vi idag en situation där makt, inflytande och ekonomiska medel flyttas allt längre från vanliga människor på ett ytterst subtilt sätt, och döljs bakom en mask av spelad medkänsla och omsorg.

De som genomskådat denna gradvisa maktförskjutning och försöker varna andra för vart utvecklingen är på väg attackeras ofta med typiskt kvinnliga metoder såsom ryktesspridning, utfrysning, dold manipulation (inklusive att få meningsmotståndare sparkade från jobbet, avstängda från sociala medier, rapporterade till sociala myndigheter eller liknande), känslomässiga argument, och inte minst gaslighting, där förövaren försöker framställa sig själv som offer och offret (oavsett om detta är en person eller grupp) som ett hot mot allas välfärd – när den i själva verket endast utgör ett hot mot förövarens egen fortsatta maktutövning.

Detta mönster är något som vi noterat sedan flera år tillbaka. Därför var det intressant att höra den kanadensiska psykologen Jordan Peterson i en intervju från 5 februari (i samband med lastbilsprotesterna i Ottowa) prata om detta med kvinnligt respektive manligt anti-socialt beteende och hur kvinnliga härskartekniker idag tycks användas på hög nivå, inklusive i sociala medier.

C:a 22:30:

– Our culture seems to be obsessed with safety. Why is that ?

Jordan Peterson: Because of the large-scale movement of women into the institutional and political arena. (…) Because women are more agreeable than men and compassion for them is an easiest moral option available.

There is another issue that’s relevant to this too: The female mode of antisocial behaviour is reputation destruction. Males engage in physical conflict. Especially antisocial males, they’ll use physical dominance as a means to obtain their narrow, self-interested goals. That’s a bully. And bullies become criminals. (…) The female antisocial pathway is gossip, maliciousness and reputation sabotaging. That is very well documented in psychiatric literature looking at antisocial behavioured women.

The problem with that is that it scales on social media. So, male aggression doesn’t… for proximity.

– In some ways our Covid response is a gendered issue?

JP: Yes, you can see that in the attitudes. The only Canadians right now who support mandates full-out, are women over 55. And no wonder – that’s what a grandmother should do!

– So what you’re suggesting, I think, is that compassion and empathy, which seem morally good (…) are sliding into the safety obsession, which have really become a kind of myopia, right? Because it’s made us focus exclusively, not just on harm avoidance but on a certain kind of harm avoidance, within a certain sphere, and that has generated these mandates that have the appearance of protection which can’t help but sound good.

JP: Exactly! And who could you possibly be to oppose that?

Det verkligt ironiska är att det visat sig vara en tämligen liten grupp av huvudsakligen manliga psykopater som noggrant planerat (och i förväg själva beskrivit) det långsiktiga globala maktövertagandet. Och som använder sig av kvinnor, etniska minoriteter, funktionshindrade, transpersoner, samt av de många nördar som behövs för att tekniskt utveckla den Fjärde Industriella Revolutionen, den så länge eftersträvade Världsfederationen och den transhumanistiska agendan. Så när man hör ordet “inkluderande” betyder det inte “alla får vara med och bestämma” utan “alla får vara med och genomföra en redan fastslagen agenda” – och ges skulden efteråt.

Eftersom man lärt sig av historien att ett direkt maktövertagande kommer möta alltför stort motstånd så gäller det dock att få folket själva att be om att få sin frihet inskränkt och sin levnadsstandard sänkt. Här blir kvinnor och mjuka män plötsligt väldigt användbara, både som medarbetare och offer, eftersom det är lättare att appellera till deras omsorg om planeten, om barnen, om de gamla och om allas trygghet, och få dem att acceptera vilka drakoniska åtgärder som helst som lovar att garantera den tryggheten.

Här blir de kvinnliga härskarteknikerna också väldigt användbara mot dem som ser och försöker varna för vad som är på väg att ske. Ett sätt att undslippa kritik, obekväma frågor och diskussion om själva sakfrågan är att ge hela grupper specifika öknamn som visar hur “onda” de är. Argumentationsfelet Ad hominem och skällsord anses inom retoriken tillhöra de lägsta formerna av argumentation.

Graham’s Hierarchy of Disagreement (blog.createdebate.com / Wikipedia)

Tumregel: ju viktigare någon delkomponent är för den övergripande planen, desto hårdare kommer kritiker eller tveksamma att attackeras, och ju värre öknamn kommer dessa ges. Ett särskilt populärt öknamn de senaste åren har varit -förnekare, pga sina dunkla associationer, även på seriösa forskare som endast önskar en öppen debatt.

Ett annat sätt är att klumpa ihop kritiska personer eller grupper med andra, mer problematiska, personer eller grupper (guilt-by-association). Detta kan göras antingen konceptuellt (t ex i en vinklad tidningsartikel eller dokumentär på TV som ger allmänheten en viss uppfattning som inte nödvändigtvis behöver stämma) eller genom att vissa nyckelpersoner eller infiltratörer får i uppdrag att koppla ihop olika grupper på nätet, i alternativmedia och/eller i verkliga livet så att det faktiskt ser ut att stämma.


Relaterade artiklar: Undantagstillstånd i Kanada!

Läs mer om det pågående omformandet av världen i Den globala statskuppen och om bakgrunden i Rockefeller – en klimatsmart historia. Finns i bokhandeln och Pharos webshop.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.