Save our Species – Bokrelease ”Rockefeller – en klimatsmart historia”

På annandag påsk, Jordens Dag, den 22 april 2019, släpps min bok Rockefeller – En klimatsmart historia. En rafflande och paradoxal historia om hur familjen som gjorde mänskligheten beroende av olja vände sig emot den verksamhet som gjorde John D. Rockefeller till den rikaste mannen i USA, och familjen till en av de mäktigaste i världen.

Rockefeller

Boken, som består av drygt 400 sidor med illustrationer, foton, tidslinjer och noggrant dokumenterat och analyserat material, visar hur en av världens mäktigaste finans- och oljefamiljer finansierat miljö- och klimatforskning sedan 1950-talet och medverkat till att utforma klimatpolitiska åtgärder sedan 1980-talet.

Vilka har då varit deras motiv?

Forskningsresultatet visar att efterkrigstidens vetenskapliga och politiska utveckling inom klimat- och miljöområdet till stor del har genomsyrats av ekonomiska monopol- och maktanspråk samt bygget av en enad värld (One World).

Klimathotet har i sammanhanget identifierats som en internationellt orienterad fråga som bara anses kunna lösas genom ett utökat globalt samarbete och ökade maktbefogenheter från Förenta Nationernas sida.

En stor del av klimatfrågans bakgrund kan spåras till nymalthusianska föreställningar om en överbefolkad värld, Manhattanprojektet och idéer om att rashygieniskt förbättra människan. Detta är sammanhang där Rockefellerfamiljens stiftelser och organisationer haft internationellt ledande roller. Mänskligheten, våra aktiviteter och beteenden, har utpekats som den stora fienden och en belastning för planeten.

Population_Council_Logo

Lösningen handlar om att implementera en planetär institutionell förvaltning där befolkningstillväxt och nyttjandet av naturresurser ska regleras för att både sänka koldioxidutsläppen och uppnå ett högeffektivt och resurssnålt kretsloppssamhälle.

En central hörnsten är utvecklingen av digitala smarta lösningar där människans förehavanden noggrant ska dokumenteras och koldioxidberäknas. Detta innebär ett raffinerat teknologiskt övervakningssystem uppbyggt kring teknokratiska ideal och ”rättvis fördelning” genom tillämpning av Artificiell Intelligens (AI).

Här finns också idéer om att transhumanistiskt ”uppgradera” mänskligheten, skapa ett Internet of Us, samt att geocybernetiskt styra jordsystemets processer (detta går under benämningen Fjärde Industriella Revolutionen 4IR).

In its most pessimistic, dehumanized form, the Fourth Industrial Revolution may indeed have the potential to “robotize” humanity and thus to deprive us of our heart and soul. (Klaus Schwab, World Economic Forum)

4IR

För att effektivt kunna genomföra transformationen till en hållbar planetär civilisation höjs även röster om att demokratin behöva sättas på paus.

För att nå fram till målet har familjen understött två motsatta sidor i ett dialektiskt spel. Å ena sidan har de arbetat för frihandelsavtal och ett upplösande av nationella barriärer medan de å andra sidan understött radikala klimataktivistiska organisationer som har argumenterat för att den intensifierade världshandeln ger upphov till globala miljöproblem och orättvisor.

Rockefellerfamiljens långvariga kamp mot klimathotet innehåller inslag av sofistikerade propagandatekniker, futuristiska framtidsvisioner, nyandlig filosofi samt en dröm om en perfekt utopisk värld där evolutionen står under människans kontroll (Människa 2.0).

Transhumanism-And-The-Future-Of-Humanity-Blog-1400x350_c

Denna dröm och lösning kan dock få svåra konsekvenser för mänskligheten och vår direkta överlevnad som art. Rockefeller Foundations uttalade mission att ”främja mänsklighetens välbefinnande över hela världen” har en mörk baksida.

Det är upp till oss om vi accepterar den teknologiska tvångströjan och synen på mänskligheten som en farsot för vår planet.


Noggrant iscensatta media- och kommunikationsstrategier som understöddes av [vår] fond vid själva Kyotomötet bidrog till att förhandlingarna blev framgångsrika och resulterade i att Al Gore fick göra en oplanerad resa till Kyoto näst sista dagen av de två veckor långa förhandlingarna för att meddela USA:s stöd för målsättningen om en utsläppsminskning.  Rockefeller Brothers Fund


Familjens inblandning i klimatfrågans framväxt innefattar:

  • Direkt finansiellt stöd och nära kopplingar till flera av koldioxidteorins ledande företrädare.
  • Avgörande lobbyism för att under 60-talet göra människans påverkan på klimatet till en fråga för den amerikanska presidentadministrationen
  • Finansiering och organisering av avgörande konferenser om människans påverkan på klimat och miljö inför FN:s miljökonferens i Stockholm 1972.
  • Finansiering av forskning om relationen mellan människa, klimat och matproduktion under 1970-talet (Aspeninstitutet och IFIAS).
  • Placering av klimatfrågan på den internationella politisk agendan och medverkan till att skriva in hotet om klimatförändringar i Brundtlandkommissionens slutrapport Our Common Future.
  • Utformning av internationella klimatpolitiska åtgärder under slutet av 1980-talet.
  • Finansiering av klimataktivism från organisationer som National Resources Defence Council, Environmental Defence Fund, Greenpeace350.org, Climate Reality Project och Climate Action Network samt opinionsbildare som Naomi Klein och Al Gore.
  • Stöd till nyandliga ledare och organisationer som predikar teknospirituella idéer och utvecklande av ett globalt medvetande som Barbara Marx Hubbard, Ervin Laszlo och Lindisfarne Association.
  • Familjen har även haft täta vänskapsband med ledande klimatskeptiker som Frederick Seitz och David Koch (båda genom Rockefeller University) samtidigt som familjens gamla kronjuvel Exxon (Standard Oil Company of New Jersey) utpekats av familjen som skyldiga till att sprida tvivel om klimatförändringar.
SusanRockefeller-2066-676x450
Susan Rockefeller med Naomi Kleins bok “This Changes Everything”

Jacob Nordangårds bok är spännande som en deckare och samtidigt en av decenniets viktigaste böcker. Bör läsas av våra politiker, forskare och journalister för att förstå drivkrafterna i den ”Gröna” rörelsen. (Staffan Wennberg, Ordförande i WTA, World Taxpayers Associations 2014-2016)


Stiftelsen Pharos - design: Kimmie Fransson
Stiftelsen Pharos – design: Kimmie Fransson

För att uppmärksamma bokens resultat och samtidigt medverka till att forma ett alternativt narrativ, där människans positiva förmågor lyfts fram, arrangerar Stiftelsen Pharos ett event där jag berättar om mina forskningsresultat och samtidigt erbjuder boken till försäljning.

I eventet ingår en utställning med illustrationer, tidslinjer och foton och konstverk som anknyter till bokens tema samt en musikvideo med låten Rockefeller av mitt band Wardenclyffe (i en exklusiv begränsad upplaga av boken ingår en CD med singeln Rockefeller/The Omega Point).

jordglob
Earth at Omega. Illustration av Kimmie Fransson till Wardenclyffevideon “Rockefeller”

Kimmie ”Piraten” Fransson, som gjort omslaget till boken, står för illustrationer medan Ivar Erlandsen skapat steampunkkonsten. Dessa två kommer också finnas på plats.

Då Pharos idé även bygger på att skapa nya nätverk och hjälpa varandra är fyra andra författare inbjudna för att berätta om sina aktuella böcker. Dessa är Lars BernElsa WiddingJerker Söderlind och Stella Tormanoff.

Eventet är avgiftsfritt men vi ber ödmjukt om donationer för att täcka kostnaderna (drygt 50 000 kronor varav 20 000 är insamlade). Eventuellt överskott går till nya arrangemang och en bokturné för att informera, väcka människan från sin slummer och återupprätta ett sant kunskapssökande.

Swish: 1232919397 Plusgiro: 814120-2 (Pharos)

Eventet går av stapeln i Stadsmissionens lokal Bullkyrkan vid Stortorget i Gamla Stan, Stockholm på Jordens Dag den 22 april klockan 15:00-20:00.

Datumet är symboliskt utvalt. Under International Mother Earth Day 2016 undertecknades Parisöverenskommelsen av 174 länder samt EU. Dagen markerar även treårsjubileum för tillkännagivandet av Insamlingsstiftelsen Pharos grundande samt min intention att ge ut Rockefeller – En klimatsmart historia som bok.


Preliminärt schema

15:00           Mingel och bokförsäljning

16:00           Korta presentationer av tre författare med teman som anknyter till boken

Stella Tormanoff            Pedagogik (3 sagor och Napptrollet)

Jerker Söderlind            Arkitektur och planering (Bygg det folk gillar)

Elsa Widding                 Klimat (Hur orolig ska man vara för klimatet?)

Lars Bern                      Hälsa (Den metabola pandemin)

17:45           Videopremiär av låten “Rockefeller” med Wardenclyffe

18:00           Presentation av Jacob Nordangårds bok Rockefeller – En klimatsmart historia

Deltagare är media, allmänhet och speciellt inbjudna gäster. Vi är begränsade till 120 platser. För anmälan/intresse: https://www.facebook.com/events/351344145468177/

Ty intet är fördolt, utom för att det skall bliva uppenbarat; ej heller har något blivit undangömt, utom för att det skall komma i dagen.


Utställningen ska sedan kunna återanvändas under en eventuell bokturné. Boken håller nu på att översättas för en internationell lansering.

Comments 1

  • Jag är angelägen att köpa boken men kan tyvärr inte närvara vid bokens release. Hur gör jag bäst för att få tag på boken så snart det går?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.