New Order of Barbarians – manuskript för global kontroll 1969

Den 20 mars 1969 hölls en häpnadsväckande föreläsning för 80 barnläkare på Pittsburgh Pediatric Society. Publiken fick inte göra anteckningar eller spela in det som förmedlades men en av åhörarna, dr Lawrence A. Dunegan (1923–2004), insåg vikten av vad de fick höra och ansträngde sig för att memorera så mycket som möjligt av de olika punkterna, vilka tillsammans skisserade en ganska skrämmande framtid planerad för mänskligheten.

Sammanställning, översättning, kommentarer och fotnoter av Inger Nordangård. 

New Order of Barbarians

Dr Richard L. Day (1905–1989)

Föredragshållaren ville, enligt Dr Dunegan, informera dessa sina kolleger och vänner så att de skulle vara bättre förberedda på de genomgripande sociala förändringar som oundvikligen skulle komma under de närmaste 30 åren. Han talade som en inofficiell talesman för planerna snarare än som en visselblåsare. Han sa att han kunde göra det först vid denna tidpunkt för att “allt är på plats och ingenting kan stoppa oss nu“.

Dr Dunegan namngav föredragshållaren först i en senare intervju (inkluderad i slutet av youtube-klippet nedan), som dr Richard L. Day. Enligt eftermälet i New York Times var Dr Day professor i pediatrik vid Mount Sinai School of Medicine i New York, och hade tidigare bland annat varit lektor vid College of Physicians and Surgeons, Columbia University, och nationell medicinsk chef för Planned Parenthood.[1] 

Här kan man lysna på Dr. Dunegans redogörelse från 1988, plus den senare intervjun:

Inspelningen finns även transkriberad i en bok (på engelska).[2]
En kortare svensk introduktion av Marcus Gullberg finns på Newsvoice.

Introduktion

I introduktionen till föreläsningen i Pittsburg ska professor Day ha sagt att “folk förstår inte hur regeringar arbetar och även högt uppsatta politiker – inklusive i vårt eget land [USA] – förstår inte hur och var besluten fattas”. Han ville inte namnge några specifika individer eller organisationer som de verkliga beslutsfattarna men indikerade att det var “namn som de flesta skulle känna igen”. Han sa att det [då, 1969] fanns ett närmare samarbete mellan öst och väst [alltså mellan kommunistiska Sovjet/Kina och kapitalistiska USA/Västeuropa] än de flesta begrep.

Allt som gjordes [av den mäktiga grupp som professor Day sa sig representera] hade två syften:

 1. Det öppna syftet (formulerat för att göra det acceptabelt för allmänheten).
 2. Det egentliga syftet (för att föra utvecklingen framåt mot det nya system som planerades).

Nedan följer en sammanfattning på svenska av de viktigaste punkterna, omgrupperade efter kategorier snarare än att kronologiskt följa Dr. Dunegans redogörelse, med kursiverade förtydliganden, referenser och kommentarer.

Notera att värderingarna var väldigt annorlunda 1969, särskilt i USA men även i Sverige, och att jag som sammanfattat och översatt detta inte delar Dr Dunegans mer kulturkonservativa syn bara för att jag förmedlar hans berättelse. Vill endast visa på människosynen hos den grupp inflytelserika sociala ingenjörer som påverkat utvecklingen under 1900-talet och vad deras slutmål är. 

De övergripande mål som kan utläsas ur redogörelsen förefaller vara befolkningsreduktion och artförädling (eugenik) samt radikal samhällsförändring mot ett totalitärt globalt system.

Befolkningskontroll

Enligt Dr Dunegan var professor Day “mycket aktiv i grupper som arbetade med befolkningskontroll” och befolkningsfrågan utgjorde utgångspunkt och grundtema för det som sedan beskrevs. Enligt dr Day växte befolkningen för fort och resurserna skulle inte räcka till. Då det konstaterats att sexdriften var för stark för att avhållsamhet och sena giftermål [som i klassisk Malthusianism] skulle fungera i praktiken så var den nya strategin att uppmuntra till mer sex (från tidig ungdom till ålderdomen) och att frikoppla sex från barnalstring: “sex utan reproduktion och reproduktion utan sex“. Alltså mer nöjessex med preventivmedel, medan reproduktion i framtiden främst skulle ske genom laboratorier [som i Aldous Huxleys dystopi Brave New World (1932)].

Diabolo miniklänning, Mary Quant, 1969

Kommentar: Redan 1911 medverkade John D. Rockefeller Jr. till att grunda Bureau of Social Hygiene som finansierade sexualundervisning samt studier av de psykologiska, fysiologiska och sociala aspekterna av sex, onani, avhållsamhet mm. Efter 1940 tog Rockefeller Foundation över finansieringen av den fortsatta forskningen på sexualitet (bl a sexologen Alfred Kinseys rapporter).[3]

För att uppmuntra intresset för sex skulle modet göras mer erotiskt eggande [minikjolen var som kortast runt denna tid]. Musiken skulle gradvis bli “värre” och texter mer öppet sexuella. Erotiska och pornografiska filmer skulle visas på bio och senare på TV och videokassetter. Allt man kunde tänka sig skulle gå an. Homosexualitet skulle tillåtas, uppmuntras och göras socialt acceptabelt (som en delstrategi för att minska barnafödandet).

Andra strategier var:

 • Sexualundervisning i skolan från tidig ålder (med fokus på att koppla ihop sex och preventivmedel).
 • Preventivmedel tillgängligt för alla i butiker och genom skolan.
 • Laglig och skattefinansierad abort [en kontroversiell fråga i USA vid denna tid].

Dessa strategier ingick även i Rockefellerkommissionens Report of The Commission on Population Growth and the American Future (1972), beställd av president Nixon, som innehöll 50 rekommendationer för att aktivt hämma befolkningstillväxten i USA.[4]

Kommentar: En liberalare syn på sex, acceptans av sexuella minoriteter, samt laglig tillgång till preventivmedel och abort, ser nog de flesta av oss i Sverige och Västeuropa som en positiv utveckling, även om det bakomliggande syftet var ett annat även om man kanske inte ville gå så långt som i Brave New World med obligatoriska orgier och tabu mot barnafödande och monogami.

Transhumanism
“Vi tror att vi kan forcera evolutionära förändringar snabbare och i den riktning vi vill att den ska gå.” Detta skulle inkludera att få puberteten att inträffa tidigare. 

Tillstånd att skaffa barn
Enligt Dr Day skulle människor inte få skaffa barn bara för att de ville eller var slarviga. De flesta familjer skulle vara begränsade till två (för nolltillväxt behövs bara 2,1 barn per familj). Vissa skulle endast få tillstånd för ett barn. Några få, särskilt framstående individer, kunde få skaffa tre.

Kommentar: Denna häpnadsväckande utsaga kan förklaras med att dr Day 1965–1968 varit nationell medicinsk chef för Planned Parenthood Federation of America som grundades 1916 av Margaret Sanger (och finansierades av bland andra Rockefeller Foundation.)[5] Sangers mentorer, älskare, medarbetare och kamrater och inkluderade flertalet kända rasbiologer, fabianister, sexologer och futurister såsom  Henry Fairchild (ordförande för American Eugenics Society), Havelock Ellis, George Bernard Shaw och H.G. Wells.[6] 1933 grundas svenska RFSU av Elise Ottesen-Jensen och den första internationella befolkningskonferensen hölls i Stockholm 1946, vilket 1952 ledde till grundandet av International Planned Parenthood Federation av Margaret Sanger och Lady Rama Raui i Indien.

I början av 1900-talet såg den bildade eliten i USA och Europa rashygien, tvångssteriliseringar och kontrollerad reproduktion som något både nödvändigt och behjärtansvärt. Idag vet vi bättre. Det mer chockerande är att dessa tankar kunde överleva nazi-erans folkmord och 1969 uttryckas med samma förakt för vissa grupper och individer. Och att överbefolkningspropagandan fortfarande fortsätter (exempel kan ses just nu i SVT) trots att nativiteten sjunkit påtagligt även i utvecklingsländer och tillväxttakten är rekordlåg.[7] 

Social förändring

Dr Day indikerade att gruppen han representerade hade ingående kunskaper om hur man skapar social förändring och påverkar folk att ändra beteende:

“Människor kan hålla i sinnet och agera på två motsägelsefulla idéer samtidigt, förutsatt att dessa två motstridiga idéer hålls tillräckligt långt ifrån varandra.”

“Man vet ganska väl hur rationella människor kommer att reagera på vissa omständigheter eller på viss information som de stöter på. Så för att bestämma reaktionen man vill ha behöver man bara kontrollera vilken typ av data eller information de får eller vilken typ av omständigheter de befinner sig i; och som rationella människor kommer de att göra vad du vill att de ska göra. De kanske inte helt förstår vad de gör eller varför.”

Ett återkommande tema genom föreläsningen att folk skulle behöva vänja sig vid ständig förändring. Ingenting skulle vara stabilt längre. För yngre generationer skulle förändring vara allt de visste om och förväntade sig.

Ungdomar på Woodstockfestivalen 1960

Relationer
Äktenskapet skulle minska i vikt och inte vara nödvändigt för att ha sex. Skilsmässor skulle göras enklare och bli mer vanligt förekommande. Fler kvinnor skulle arbeta utanför hemmet och fler män skulle tvingas resa i sitt arbete när lokala industrijobb försvann. Genom att det blev svårare för familjer att hålla ihop skulle de bli mindre villiga att skaffa barn. Resor skulle bli billigare och mer tillgängliga – under en viss tid.

Med en mer rörlig befolkning och ekonomi skulle folk också bli mer rotlösa och lättare att påverka. “Vi tar kontroll först över hamnstäderna – New York, San Francisco, Seattle” som Dr Day uttryckte det. Tanken var att när vissa värderingar och livsstilar kommit att dominera i kuststäderna så skulle resten av inlandet oundvikligen påverkas i samma riktning.

Kommentar: Sådan påverkan kan vara på gott och ont. Storstäder och särskilt hamnstäder har i alla tider utgjort en lockelse och givit möjlighet till nya intryck, underhållning, information, handel mm. Och toleransen i de mest liberala regionerna och länderna har varit  befriande för många och gynnat kreativitet och tillväxt. Dock kan nya idéer även spridas genom revolutionära/progressiva krafter i syfte att skapa ett nedbrytande kaos, som man sedan kan erbjuda sig att åtgärda genom en totalitär ordning (som i The Handmaid’s Tale,1984 eller valfri annan dystopi).

Idrott
Fotboll (en internationell sport) skulle med ekonomiska och andra medel främjas, på bekostnad av inhemska idrotter som baseball [vilket nog ändå inte lyckats så bra i USA]. Flickor skulle hellre ägna sig åt idrott än att leka med dockor (eftersom dockor associeras med att skaffa barn) och damidrott skulle få samma status som mäns på sportsidor.

Brott, spel och missbruk
En av de mer chockerande punkterna som professor Day tog upp var en medvetet utformad socialdarwinism för att slå ut de svagaste medan de starkare skulle pressas till att utvecklas bortom sin medfödda förmåga.

Bland annat skulle man låta områden förslummas och invånarna uppmuntras till brott och narkotikamissbruk för återskapa en artificiell “djungels lag” med social otrygghet och en kamp för överlevnad. Genom striktare narkotikalagar och mer brott skulle fler fängelser behövas (även sjukhus skulle kunna används som fängelser). De som klarade att ta sig ur slummen och “inträda i civilisationen” hade därigenom bevisat sin [evolutionära] duglighet. De som blev kvar i “storstadsdjungeln” fanns det ingen sympati för. Samtidigt skulle det skapas en ny industri för bostadsskydd i de rikas områden med grindar, lås och larm till polisen, så att dessa inte skulle drabbas av den ökade brottsligheten.

Spellagar skulle upphävds eller liberaliseras för att öka spelande. Spelverksamhet och lotterier [som tidigare mest bedrivits illegalt av maffian] skulle även kunna drivas av myndigheter som en extra intäktskälla.

Alkoholmissbruk skulle också både uppmuntras och regleras hårdare. Att bli straffad för rattfylleri skulle innebära att fler människor blev av med sina körkort. Med i bedömningen fanns att även “bra” människor skulle kunna fastna i missbruk, men för dessa skulle det finnas psykologstöd – om de var smarta nog att söka den hjälpen och därigenom visa sin duglighet.

Mat
Maten skulle förändras, med mer onyttig snabbmat lättare tillgänglig, så att människor skulle behöva motionera mer och vara mer noggranna med sina matvanor för att behålla hälsan. Detta skulle slå ut dem som föll för frestelserna medan de klokare skulle äta lagad mat och börja röra sig mer, särskilt jogga (man skulle börja göra reklam för joggingskor). Att äta ute på restaurang skulle också bli vanligare och måltider hemma med familjen något mindre vanligt.

Sjukdomar
Det skulle uppstå nya svårdiagnosticerade och svårbehandlade sjukdomar (då inspelningen av Dr Dunegans redogörelse gjordes 1988 associerade han själv till AIDS men detta var bara hans egen spekulation).

Dr Day ska också ha sagt att “vi har ett botemedel mot nästan varje form av cancer på Rockefeller Institute”. För att hålla nere populationen ämnade man dock inte släppa ut det än. “Man kan lika gärna dö av cancer som av något annat” var inställningen. Istället skulle behandling inriktas mer mot smärtlindring än botande.

Kommentar: Just detta påstående väcker frågor då både Winthrop Rockefeller och hans syster Babs några år senare gick bort i just cancer. Om man hade ett botemedel på Rockefeller Institute borde det väl använts inom familjen? 

Sjukvård
Dr Day aviserade långtgående förändringar inom läkaryrket. Läkare skulle knytas till de större sjukhusen och bli mer av “skickliga tekniker” medan den traditionella privata husläkaren som tog hand om enskilda patienter skulle bli alltmer sällsynt. Medicin skulle kontrolleras hårdare. Tillgången till sjukvård skulle knytas till ens anställning. Kostnaderna skulle öka så att man var tvungen att ha sjukförsäkring samtidigt som försäkringsbolagen betalade mindre för samma vård än privata patienter. Kliniker som erbjöd gratis sjukvård [i USA] skulle i stort sett försvinna.

Eutanasi
Att begränsa tillgången till medicinsk vård till överkomligt pris skulle även göra det lättare att bli av med äldre. När vårdkostnaderna blev för höga skulle barnen till slut tröttna och hålla ett avskedsparty och därefter ge sina sjuka föräldrar ett avlivningspiller! Över huvud taget skulle livet göras svårare och mer förvirrande för de äldsta, så att de skulle känna sig överflödiga och frivilligt låta sig avlivas.

Kommentar: Här verkar man projicera sin egen sociopati på hela befolkningen och totalt missbedöma saker som emotionella band mellan familjemedlemmar och grundläggande respekt för liv.

Underhållning
Underhållning skulle användas som ett verktyg för att påverka främst de unga (äldre var svårare att påverka). Liksom sex skulle våld göras grövre och visas alltmer detaljerat för att desensibilisera människor till att lättare acceptera döden och vänjas vid synen av döda eller skadade människor.

Utbildning
Det skulle göras en omstrukturering av utbildningssystemet till att bli ett verktyg för indoktrinering. Studenterna skulle spendera mer tid i skolan men “de skulle inte lära sig någonting”. Det skulle bli ett ökat tryck att gå med i verksamheter utanför skoltid för att minimera möjligheten till fritid. Tidigare spontana aktiviteter bland barn skulle främst ske genom skolan. I de bättre skolorna skulle konkurrensen bli hårdare och lärandet skulle forceras “för att påskynda evolutionen”. Studierna skulle specialiseras snarare än att ge en bred utbildning och tillgången till information utanför ens studieområde skulle begränsas. Genom hela livet skulle det dock finnas ständigt ny information som man måste ha för att hänga med – annars var man “för gammal” och då var det dags att kliva åt sidan och ta eutanasipillret.

Litteratur
De litterära klassikerna skulle ändras på subtila sätt.  “Vissa böcker kommer bara försvinna från biblioteken.” Längre fram i tiden skulle inte alla få äga böcker.

Ekonomisk kontroll

Elektroniska betalmedel
Rikedom representerar makt och behöver därför, enligt de som Dr Day representerade, begränsas till några få. Inflation, räntor och skatter skulle göra det svårt för vanliga människor att spara ihop till finansiellt oberoende. Fler skulle lockas att ta lån och krediter – och även att spendera mer än de sedan skulle kunna betala tillbaka, vilket skulle slå ut dem som föll för denna frestelse.

Pengar skulle alltmer bli elektroniska och föras in på ens konto. Det skulle vara ett enda banksystem. Kreditkort skulle ersätta kontanter som betalningsmedel, särskilt för större inköp (vilka därmed skulle registreras automatiskt i ett datorregister). För att slippa hålla reda på alla kort skulle dessa senare ersättas av ett enda kort. Sista steget skulle vara ett implantat under huden.

Bostäder
Privat ägande av bostäder skulle bli ett minne blott. Den äldre generation som hade haft råd att köpa eller bygga sina hus skulle få behålla dem men för yngre skulle kostnaderna för bostäder och finansiering gradvis bli oöverkomliga. Hus skulle kunna stå tomma [i tider av recession] men priset skulle ändå inte sjunka nämnvärt. En allt större del av befolkningen skulle tvingas in i små hyreslägenheter (som inte rymmer många barn). Den hyrande majoriteten skulle då inte ha stor sympati för villaägare som drabbades av särskild beskattning. Senare skulle människor tilldelas bostad och det skulle bli vanligt att ha icke-familjemedlemmar som inneboende (och inte veta om de gick att lita på).

Industri
Amerikansk industri skulle hämmas och tillverkningsindustrin (inklusive bilindustrin) flyttas utomlands. Detta av flera skäl:

 • för att andra länder “skulle ha en chans att komma ikapp”
 • för att låta andra länder få ta över miljöförstöringen
 • för att riva ned familjestrukturer bland industriarbetare och tvinga dem att flytta och bli mer påverkbara – eller slås ut
 • för att skapa minskad patriotism vid upptäckten att japanska, tyska eller importerade produkter, t ex bilar, var mer hållbara än inhemska
 • för att skapa global “interdependence” (ömsesidigt beroende) där olika delar av världen skulle tilldelas olika roller i tillverkning och handel och bilda ett samordnat globalt system.

USA skulle dock hållas fortsatt starkt inom information, kommunikation, högteknologi, utbildning och jordbruk och fortsätta vara en centralpunkt i detta globala system.

Bilar skulle bli mer lika varandra och bli svåra att skilja från varandra utom genom själva bilmärket.

Moderna bilar av olika märken

Ny konkurrenslagstiftning
Antitrustlagar skulle ändras eller tolkas annorlunda eller både-och. Genom detta skulle konkurrensen på ett sätt öka, men bara “inom klubben” – enligt deras egna regler (ungefär som i NFL eller annan baseballiga). Övriga [privatpersoner, småföretag etc] skulle inte ha en chans att ens få vara med i matchen. Så det skulle inte innebära fri konkurrens på riktigt.

Total global kontroll

Världsregering
Slutmålet skulle vara ett nytt internationellt styrande organ. “Förmodligen genom FN” med en världsdomstol, men inte nödvändigtvis genom dessa strukturer, det skulle också kunna åstadkommas på andra sätt. Acceptansen för FN vid denna tid sågs var inte så utbredd som man hoppats. Insatserna skulle fortsätta för att ge FN en ökande betydelse.

Människor skulle gradvis vänjas vid idén om att avstå från viss nationell suveränitet. Målet med världsregering kunde främjas genom hotet om krig. Folk skulle frivilligt ge upp sitt nationella självbestämmande för att uppnå fred. ”Bra” saker med krig, enligt Dr Day, var att människor gavs “en chans att visa stort mod och heroism” samt att försena överbefolkningen. Men det konstaterades vid detta tillfälle att krig var “föråldrat” och att det var bättre att motivera med fredliga medel, såsom ekonomiskt ömsesidigt beroende.

Religion
Ett annat mål var att blanda alla religioner för att skapa en gemensam världsreligion. Inom kristendomen skulle det ske bland annat genom att göra diskreta förändringar i Bibeln. “Kyrkorna kommer att hjälpa oss.” “När den romersk-katolska kyrkan faller kommer resten av kristendomen lätt att följa efter.”

Vetenskap
Vissa vetenskapliga forskningsuppgifter kan – och har – förfalskats för att åstadkomma önskade resultat, enligt Dr Day. “Folk är alltför tillitsfulla, de ställer inte de rätta frågorna,” tillade han (och återkom till detta flera gånger, med en blandning av vemod och förakt för folks naivitet).

Terrorism
Terrorism skulle komma att användas i Europa och i andra delar av världen. Vid tiden för föreläsningen ansågs det inte nödvändigt i USA men skulle kunna användas vid behov. Amerikaner hade ändå “haft det för bra” så en smula terrorism skulle hjälpa till att övertyga dem om att världen är en farlig plats – eller kan vara om man inte lämnar kontrollen till rätt myndigheter.

Övervakning
Stölder på sjukhus och andra institutioner skulle leda till att säkerhetskraven ökade samt behov av ID för att röra sig i byggnaden. Senare skulle implantat kunna spåras med radiosignaler.

Det skulle bli vanligt att ha en TV-apparat “som kan titta tillbaka på en” och registrera allt man gör. När allmänheten så småningom blev varse detta faktum skulle de redan ha blivit beroende av den då den kommer att behövas bland annat för att göra inköp.

Kommentar: Prismässigt överkomliga hemdatorer och smarta telefoner ingick tydligen inte i visionen just då, även om satsningarna på IT började ta fart vid denna tid, bland annat genom Venrock som startades av Laurance Rockefeller 1969. Men idag kan både hemdatorer, smarta telefoner och smarta TV-apparater användas för att spionera på privatpersoner i deras hem, utöver alla övervakningskameror utomhus, i butiker etc.[8] 

Reserestriktioner
Inte alla skulle vara fria att resa. I framtiden skulle resor kräver särskilda tillstånd och implanterat ID-chip [se ID2020]

Vapenkontroll
Få skulle få äga vapen och jakt skulle inte vara en legitim orsak att få vapenlicens.

Kommentar: En känslig fråga i USA men knappast i Europa, förutom kanske bland jägare och sportskyttar.

Matkontroll
Matförsörjningen skulle ställas under centraliserad kontroll. Människor skulle ha tillräckligt för att vara välnärda men inte tillräckligt för att försörja flyktingar från det nya systemet. Att odla egen mat skulle förbjudas med livsmedelssäkerhet som motiv.

Väderkontroll
”Vi kan eller kommer snart att kunna kontrollera vädret” och skapa torka under växtsäsongen så att ingenting kommer att växa eller skapa mycket kraftiga regn under skördesäsongen så att åkrarna är för leriga för att få in skörden.

Kommentar: Att länder skulle kunna använda vädervapen mot varandra varnade även Klaus Schwab för i Shaping the Fourth Industrial Revolution (2018).[9]

Den globala statskuppen
Det nya totalitära globala systemet kommer, enligt Dr Day, troligen att införas vintertid under en helg, inledas en fredagkväll och vara ett faktum på måndag morgon.

Man räknade då, 1969 [något optimistiskt] med att ha det nya globala systemet på plats till millennieskiftet, för att inleda det nya århundradet med “a fresh start”. Dr Day sa att det nya systemet kunde låta som kommunism men det var inte kommunism utan något mycket större.

Kommentar: Troligen åsyftades det teknokratiska resursfördelningssystem som Technocracy Inc. arbetat för sedan 1930-talet och den teknokratiska Nya Internationella Ekonomiska Ordning som Trilaterala Kommissionen och FN arbetat för sedan 1970-talet.[10]

Vid införandet av det nya systemet skulle, enligt Dr Day, alla förväntas svära trohet mot det nya systemet och inte göra motstånd. Det kommer inte finnas något utrymme för dissidenter. Personer som gör motstånd kommer bara att försvinna, till “särskilda ställen” där det kommer “tas om hand på ett humant sätt”. Inga martyrer.

Kommentar: Detta för direkt tankarna till Stalintiden i Sovjet, till militärjuntans Argentina, och till omskolningslägren i dagens Kina.[11]

Och nu står vi precis på randen till en sådan global statskupp, orkestrerad av World Economic Forum och FN under namnet The Great Reset.[12] Kommer den att bli psykopaternas efterlängtade final?

Inger Nordangård

Även publicerad som bilaga i Jacob Nordangårds bok Den globala statskuppen. Läs mer om de många likheterna med Rockefellerklanens planer i Rockefeller – en klimatsmart historia. Båda finns i nätbokhandeln eller kan beställas i Pharos webbshop.

© Allt skrivet material på denna blogg är copyright artikelförfattaren och Stiftelsen Pharos och får inte reproduceras utan lov.


Referenser

1. Obituaries: “Dr. Richard Day, 84, Ex-Pediatrics Professor“, New York Times, June 16, 1989
2. Public Record (2013), The New Order of Barbarians: The New World System
3. Rockefeller Foundation Archives, Bureau of Social Hygiene
4. Rockefeller, John D. III (1972), Population and the American Future: The Report of The Commission on Population Growth and the American Future, Rockefeller Commission Report, The Center for Research on Population and Security, July 27, 1972 ()
5. Rockefeller Archives (1965), Minutes of the Rockefeller Foundation regarding Planned Parenthood Federation of America
6. Varley, Alana  (2018), “Margaret Sanger: More Eugenic Than Fellow Eugenicists“, Jan 16, 2018, care-net.org
7. Höjer, Henrik (2019), “Ja, vi blir fler på jorden – men takten minskar”, 21 nov 2019, Forskning & Framsteg
7. Popken, Ben (2018), “Your smart TV is watching you watching TV, Consumer Reports finds“, Feb. 7, 2018, MSNBC News
8. Schwab, Klaus (2018), Shaping the Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, Geneve
9. Wood, Patrick M. (2015), Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation, Coherent Publishing, Mesa, AZ
10. BBC News (2019), Data leak reveals how China ‘brainwashes’ Uighurs in prison camps, 24 November 2019
11. Schwab, Klaus; Malleret, Thierry (2020), Covid-19: The Great Reset, World Economic Forum, Geneve


Relaterade inlägg:

Reece-kommittén 1954: Hur stiftelser påverkat utbildningssystemet
Framtidschock 1970 
The Corona Crisis and the Technocratic Agenda
World Economic Forums digitala panoptikon
The Global Reset – Tyrannernas plan för världen

 

 

Comments 5

 • Om “överbefolkningspropagandan” i SvT.
  (refererad till i texten: https://www.svtplay.se/video/27598817/ar-jorden-overbefolkad?start=auto)
  Befolkningsfrågan har varit nedtystad och negligerad sedan slutet av 1970-talet. Det finns förvisso grupper som hållit liv i frågan (inte minst i USA, och ja, sponsrat av sådana som Rockefeller Foundation) men inte i Sverige. Sedan 1980-talets början, i alla politiskt korrekta kanaler inklusive miljöpartiet, Naturskyddsföreningen mm, har Ghandis inställning gällt: Jorden kan tillfredställa alla människors behov, men inte alla människors girighet. Förstått som, vi kan lugnt vara 10-20-30 miljarder kanske fler bara vi lever “uthålligt”, dvs nära existensminimum. Det är för övrigt den devis som “propagandafilmen” från SvT avslutas med.

  Planeten är alldeles för hårt utnyttjad och utplundrad av mänsklig aktivitet. Det blir kvadrupelt värre när kineserna, indierna, brassarna, afrikanerna m fl också ska ha luftkonditionering och sommarstuga.

  Det är helt tveklöst sant att vi har problem. Globalisternas lösning är teknik: Fusionskraft, CCS, speglar i rymden, övervakning, genetisk modifiering, artificiell intelligens, en techno-newage-världsreligion. Kort sagt: Teknoligskt slaveri.

  Det är inte problemformuleringen (från t ex Romklubben) som är fel, det är lösningen som är fel.

  Vi har en jätteuppgift att vända civilisationens utveckling utan att offra mänsklig frihet och värdighet. Ett pris som vi dock ovillkorligt måste acceptera är en stram befolkningspolitik syftande till folkminskning (givetvis under humant acceptabla former).

 • Tack, Inger, för sanningen om elitens framtidsvisioner som vi måste göra allt för att hindra!

 • […] Source: New Order of Barbarians – manuskript för global kontroll 1969 | Pharos […]

 • Vill tacka dig för det oerhörda arbete du har lagt ner på att sammanfatta videon och dela med dig av informationen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.